Demokratizovat stát skrze stát je nesmysl

Avatar
Původní autoři

Štěpán Forgáč
17. 4. 2016
Tvrdím, že státy, soustátí a privátní kapitál byli/jsou/ budou spojenci v ovládání lidu. Demokracie v rámci synergie jejich moci byla/je/bude nemožná. Je tedy demokracie vůbec možná? 


Ano, je možná za předpokladu opuštění současného modelu společnosti. Nejprve je nutno si uvědomit, že není demokracií. Dále, že nový, skutečně lidově mocenský model společnosti je nutno hledat mimo stát, přesněji řečeno mimo jeho mocenský charakter. Aby mohl lid uchopit moc a vládnout, musí se moc k němu dostat co nejblíže. Nejblíže k němu má v obcích a městech. Jen obce/města mohou být sídly jejich moci a vlády. Jen v nich mohou být dostatečně silní a vlády schopní. V nich mohou vládnout ve svých územích a skrze ně spoluvládnou ve vyšších územních celcích. V nich mohou trvale držet moc a vládnout. Až to dokážou, budou se moci dostatečně silně a účinně bránit drtivému tlaku bezohledného privátního kapitálu. Ten totiž ztratí v moci státu svého silného spojence, dnes už se dá spíše říci vazala. Demokratizovat stát skrze stát je nesmysl. Stát se dá demokratizovat jen skrze jeho obce a města.

Redakce Nové republiky nesdílí autorův optimismus