Fokus Václava Moravce jako apel k národu


Lubomír Man
6. 4. 2016
Pozor, pražská kavárna a s ní spojená česká média, přezdívaná jejími nepřáteli jako české presstitutky, vyhlásily prostřednictvím ČT a ústy jejího představitele Václava Moravce nejvyšší stupeň poplachu pro české obyvatelstvo, sídlící na území ČR i mimo ně. Stalo se tak včera večer v Moravcově pořadu FOKUS.


Do něho byli, jako k historickému apelu k národu, povoláni všichni nejvyšší mediální odborníci z domova i ze zahraničí, které v pořadu jako expert nejznámější zastupovala herečka Magda Vašáryová, přicestovavši k pořadu až z daleké Bratislavy. A neučinila tak snad jen ze sympatií, které už dlouhodobě chová k příslušníkům pražské kavárny, ale protože se u nás v současných dnech děje něco vpravdě burcujícího. Něco, co otřásá nejen politickým děním u nás, ale mohlo by rozetřást i důvěrou, kterou k nám až dosud choval Brusel, Washington i jeho ambasáda na Malé straně. Totiž to, že národ přestává věřit svým oficiálním, to je tzv. mainstreamovým médiím, jako jsou ČT, ČRo, NOVA a vesměs všechny české tiskoviny, a čím méně věří jim, tím více sluchu i zraku popřává nejrůznějším autorům či spolkům, vystupujícím na tzv. alternativních serverech na internetu.

Tvůrci FOKUSu, kteří se rozhodli tomuto vývoji co nejrázněji čelit, stáli při přípravě svého pořadu před dvěma možnostmi. Buď do pořadu pozvou vedle zástupců oficiálních maintreamových médií i zástupce těchto alternativních internetových serverů, a povedou tedy jednání ve formě jakéhosi ideologického souboje, který by měl největší šanci vyjevit, na čí straně je pravda, anebo odloží raději tuto věc jako nanejvýš riskantní stranou, a v zájmu hladkého a nekonfliktního průběhu pořadu pozvou do pořadu jen lidi svoje a osvědčené. Celý pořad tak bude moct proběhnout v klidu a pořádku, a plně se zaměří jen na cesty a techniky, kterými by se narušená důvěra národa v jeho oficiální média dala znovu obnovit.

A tak národ, který svým médiím pro jejich gobbelsovské zakrývání skutečného stavu věcí už dávno nevěří (proč se např. nedovídáme nic o Putinových projevech, proč se české veřejnosti zamlčela velká manifestace proti islamizaci na Václavském náměstí atd. atd. atd.), hleděl nyní na tzv. experty, domlouvající se na tom, jak to s tímto národem co nejschůdněji sfouknout, aby ho zas přetáhli na svoji stranu. Což až neskutečně připomínalo situaci, kdy se obyvatelé domu připletou k jednání lupičů, právě se na vyloupení jejich domu domlouvajících.

Což byl moment, který dodal celému Moravcově pořadu až neskutečné kouzlo – ale nezůstalo jen při něm. K přehlídce nejabsurdnějších nápadů účastníků setkání došlo, když je Moravec vybídl, aby předložili svůj názor, jak by se otřesená důvěra veřejnosti v oficiální média dala získat zpět. S odpověďmi začínala herečka Vašáryová, a skutečně herecky a jakoby v hlubokém zamyšlení pronesla, že nezbývá jiné cesty než přímý osobní kontakt – jich vyvolených – s lidmi, a to všude, kde se s nimi setkají..

Okamžitě jsem si začal představovat, kdy na mé setkání s herečkou asi tak přijde řada, ale to už se nad předchozím vznášel úžas z toho, že její nenápaditý nápad vzali všichni účastníci pořadu víceméně za svůj, protože sami viditelně na nic lepšího nepřišli.

A v tomto anejvýš rozpačitéma trapném duchu už velké setkání za obnovu důvěry v oficiální média končilo, a národ, který tuto komedii sledoval, jako by nad ní viděl tento obrovský nápis:

NEZAKRÝVEJTE A NELŽETE! KDYBYSTE SE DRŽELI PRAVDY, TOHLE SETKÁNÍ BY SE PŘECE VŮBEC NEKONALO. COŽPAK TO, PROBOHAŽIVÉHO, NECHÁPETE?