Haag odmítl Ukrajinu soudit za zločiny na Donbasu

13. 4. 2016   zdrojzdroj
Mezinárodní trestní soud v Haagu odmítl otevřít proti Ukrajině případ za válku na Donbasu. V pátek to prohlásil prokurátor MTS, když odpovídal na žádost ruského advokáta Igora Trunova. Navrhovatelé obviňují ukrajinské úřady ze zločinů proti lidskosti, v neposlední řadě z použití zbraní hromadného ničení, což vedlo ke smrti civilních obyvatel, mezi nimiž byl pracovník Červeného kříže. Prokuratura však pro otevření případu nevidí důvody.


“Předložil jsem soudu sdělení o zločinech proti lidskosti a nasazení zbraní hromadného ničení.

Obdržel jsem od prokurátora odpověď, v níž je uvedeno, že mnou oznámené přestupky nespadají pod jurisdikci soudu. Prokurátor konstatoval, že nyní neexistují důvody pro další zkoumání problému”, řekl Trunov, jehož citují ruská média.

Prokurátor v dopisu vysvětlil, že MTS se řídí Římským statutem, jehož zvláštnost spočívá v tom, že soud může provádět jurisdikci vůči mezinárodním zločinům pouze v případě, že byla jurisdikce soudu uznána státem, na jehož území byl zločin spáchán.

Prokurátor poukázal na to, že “v souvislosti s popsanou situací není ani jedna z podmínek splněna”.

“Ani jedna z podmínek v souvislosti s popsanou situací není splněna. Oznámené přestupky nespadají pod jurisdikci soudu, prokurátor konstatoval, že nyní neexistují důvody pro další zkoumání problému”, je uvedeno v odpovědi prokurátora.

Zároveň žalobce zdůraznil, že informace, poskytnuté soudu, budou uloženy do archivu a že rozhodnutí o oznámení může být přezkoumáno, pokud nová fakta poskytnou důvody předpokládat, že oznámené přestupky spadají pod jurisdikci soudu, nebo pokud bude požadavek od Rady bezpečnosti OSN. Také připomněl, že MTS doplňuje národní jurisdikce, ale nenahrazuje je.

Připomeňme, že již dříve se Petr Porošenko obezřetně postaral o návrh zákona na vnesení změn do ústavy, podle něhož Ukrajina odkládá ratifikaci Římského statutu a vrátí se k ní v příštích letech.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová