P.C.Roberts: Co Trump vlastně chce?

Avatar
Původní autoři

28. 4. 2016   PaulCraigRoberts
Čtenáři i organizace, zabývající se otázkami zahraniční politiky, se mě ptají na smysl Trumpova projevu o zahraniční politice. Nuže, ta řeč si zdánlivě protiřečí. Trump říká, že přebuduje americkou vojenskou sílu tak, aby byla vždy první, a současně zdůrazňuje, že chce žít v míru a přátelství s Ruskem i s Čínou. V multipolárním světě není podle Trumpa žádná země první.


Možná, že heslo America first (Amerika je první), vyslovuje Trump s úmyslem odrazit útoky neokonzervativců na jeho mírovou politiku. Možná má za to, že USA by sice měly zůstat tzv. hlavním psem, ale současně by už ostatnímu světu neměly ukazovat svaly a nutit jej, aby dělal to, co si Washington zrovna přeje.

Trump říká, že dá dohromady nový tým expertů na zahraniční politiku. Většina Američanů je ovšem po dvou desetiletích neokonzervativní arogance tak přeplněná svým amerikanizmem, že složit takový tým nebude snadné.

Prezidenti dědí zmatky a nepořádky po svých předchůdcích, a jejich úklid jim značně ubírá z času, který by potřebovali k uplatnění svých vlastních stanovisek. Všichny prezidentovy podřízené musí schválit senát, což je úřad ovládaný mocnými soukromými zájmy. Tento senát bude proto Trumpovi říkat, že tenhle a támhleten jeho kandidát není vhodný, a že by se tedy měl – chce li získat senátní souhlas – poohlédnout po kandidátovi jiném.

Prezidenti nebývají informováni o temných akcích tajných služeb, takže se může stát následující: tyto služby v zájmu např. vojenskobezpečnostního komplexu nebo Izraele zorganizují akci pod falešnou vlajkou – a neinformovaný a v blud uvedený prezident pak bude jednat tak, jak si inspirátoři akce přejí.

Kdyby byl Trump skutečně zvolen prezidentem, bylo by podle mého názoru důležité, aby voličstvo současně vyhlásilo celému současnému americkému poliickému establishmentu svou nedůvěru. Pokud totiž Trump neuloží celý tento establishment do popelnice, nebude schopen mnoho dokázat.

A když propadne, může být konečným výsledkem demoralizované voličstvo, které se pak už vzdá vší naděje.

Překlad: Lubomír Man