Спасибо за освобождение – NEZAPOMENEME!

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka

8.5. 2016   zasláno redakciNR
Jako každý rok si také letos v první polovině měsíce května připomínáme události z doby nyní již před 71 lety, kdy naší zemi osvobodila Rudá armáda a 1 československý armádní sbor generála Ludvíka Svobody.

Vzpomínáme na hrdinství a oběti sovětských a československých vojáků, kteří hrdinně, bok po boku přinášeli vítězství a svobodu téměř celému tehdejšímu Československu. Myslíme na to, kolik odvahy, krve a obětí to stálo, než sovětská Rudá armáda zvrátila vývoj války a zastavila a porazila do té doby ve zbytku Evropy pouze vítězící nacistická vojska!

Moc dobře víme, že zatímco západ odkládal otevření druhé fronty, Rudá armáda nejprve zadržovala nápor útočících nacistických vojsk a posléze začala vítěznou ofenzívu, která skončila dobytím Berlína, osvobozením Evropy a záchranou životů našich předků, kteří měli být nacisty nejprve zotročeni a posléze úplně vyhlazeni pro svůj slovanský původ!

Pamatujeme si, kdo porazil 90% nacistických sil a kdo pouze ten zbytek! Víme, kdo naše města osvobozoval s nasazením vlastních životů, a kdo je naopak zcela zbytečně bombardoval a ničil, maříce zcela zbytečně životy civilistů, kteří přežili nacisty a válku, ale přesto nakonec zemřeli díky ničivým výbuchům amerických bomb!

My NEZAPOMENEME, komu vděčíme za svou existenci drahé Rusko a předáme tuto pravdu také budoucím generacím!

DĚKUJEME ZA OSVOBOZENÍ!