Bruselský protektor přitvrzuje, výpalné za odmítnuté migranty by pro nás mohlo činit min. 29 milard Kč za rok a nebo také 152 miliard Kč, ale i mnohem více!

Avatar
Původní autoři

Jiří Babača
3. 5. 2016
Web novinky.cz (zde) odkazující se na britský list The Financial Times a ČTK zveřejnil informaci o návrhu Evropské komise, podle kterého by měla každá země, která se odmítne podřídit bruselskému diktátu, zaplatit výpalné 250 tis. eur za každého odmítnutého migranta přiděleného dané zemi na základě nařízení bruselského protektora. Eh, pardon, chtěl jsem říct, na základě povinných kvót o povinném přerozdělování migrantů. Kvót přijatých v rozporu s platnými pravidly EU. 

Když ptáčka lapali, hezky nám zpívali.

Přitom v minulosti se hovořilo o tom, že by ČR měla přijmout celkem 4306 uprchlíků (číslo se pak několikrát ještě měnilo), což by pro nás při částce 250 tis. eur za migranta znamenalo celkové výpalné ve výši přes miliardu eur (1 076 500 000 eur), tedy v přepočtu přes 29 miliard korun (29 065 500 000 Kč). S ohledem na zkušenosti minulého roku se skutečným množstvím žadatelů o azyl v EU a s ohledem na počty migrantů v blízkém příhraničí EU odhodlaných se do EU dostat, se však evidentně jedná o počty podsazené a skutečná částka by pro ČR při plánovaném přerozděleném podílu 1,8% příchozích migrantů mohla činit mnohem více. A to řádově více.

Jen v loňském roce požádalo o azyl v EU na 1 255 640 migrantů ( zde) . Přitom v případě, že by již loňském roce platily bruselskými byrokraty navrhované povinné kvóty (1,8 % pro ČR), bychom byli povinni přijmout 22 601 migrantů, což představuje při 250 tis. eur za každého odmítnutého Bruselem přiděleného migranta v úhrnu 152 miliard Kč!

Líbivá škraboška EU spadla 

Skutečná podoba EU se tak opět o kousek víc poodhalila. Zatímco když nás do EU lákali a hezky nám zpívali, o tom jak se v EU o všem demokraticky jedná, nikdo nemůže být převálcován silou, v klíčových otázkách se musí všichni členové EU na dané věci jednomyslně shodnout a suverenita jednotlivých států EU údajně není nijak ohrožena, tak nyní se ukazuje skutečný stav věci zcela jiný. Žádná reálná demokracie, žádná jednomyslná shoda všech členských zemí EU, ale jednostranný diktát silnějšího a dle jeho potřeb. Taková je skutečná realita EU. Jako by nestačilo, že už dnes jsme kolonií starých členských zemí EU a USA. Kdy veškeré ceny máme plně liberalizované, což v praxi znamená, že jsou u nás mnohdy i vyšší, zatímco naše mzdy jsou jen zlomkem mezd zemí na západ a jih od našich hranic, kdy nám zde již prakticky nic nepatří a kdy jsme jen cizinci ve vlastní zemi.

Bruselskému protektoru je to však evidentně málo a tak přitvrzuje a snaží se tak vzpurné kolonie podrobit hrubou silou i ve věci migrace ze zemí, kam ještě před nedávnem USA a jejich oddaní spojenci jako např. Francie či Velká Británie exportovaly z italských letišť mnoho gigatun demokracie s plochou dráhou letu. Některé země se přitom neomezily jen na tuto formu exportu demokracie. Viz. trefné video německé veřejnoprávní televize ZDF. ( zde)

Mimochodem, kdože to loni v létě zval syrské migranty do Evropy? Byl to snad některý z vrcholných představitelů České republiky?! Bude naše vláda s to odolat tomuto bruselskému diktátu? Pokud ne, bude pak možné takovéto jednání hodnotit, jako vlastizradu podle příslušného paragrafu trestního zákoníku?