Skandál: Redaktor ČT peskoval hejtmana Haška, že nedodržuje americký sankční seznam proti Rusku! V přímém přenosu mu předčítal z webu amerického ministerstva financí! Televize váhala, zda zařadit rozhovor do archívu!

Avatar
Původní autoři

– VK –
5.5.2016 AENews

Skandál: Redaktor ČT peskoval hejtmana Haška, že nedodržuje americký sankční seznam proti Rusku! V přímém přenosu mu předčítal z webu amerického ministerstva financí! Televize váhala, zda zařadit rozhovor do archívu!

Neuvěřitelný výstup mohli sledovat diváci včerejších Událostí a komentářů na České televizi. Redaktor ČT Lukáš Dolanský vedl rozhovor s jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem (ČSSD) na téma hejtmanova setkání s ruskými motorkáři na centrálním hřbitově v Brně. Michal Hašek se tam účastnil pietního aktu k uctění památky vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování jihomoravské metropole v dubnu roku 1945. Hejtman přijal pozvání ruského konzula Alexandera Budajeva k uctění památky vojáků a Michal Hašek nabídku přijal. Co se ovšem záhy po zahájení rozhovoru mezi redaktorem ČT a Michalem Haškem odehrálo, nad tím zůstává doslova rozum stát.

Hejtman Michal Hašek se vyfotil s Nočními vlky a ruským konzulem.

Celý rozhovor se totiž od začátku vedl okolo fotografie, na které se hejtman nechal vyfotil spolu s ruským konzulem a skupinou Nočních vlků, což je název ruského motorkářského klubu, jehož podporovatelem je i ruský prezident Vladimir Putin. Redaktor ČT proto na Haška zaútočil, proč se nechává fotit s lidmi, kteří jsou na americkém sankčním seznamu proti Rusku. Michal Hašek se ohradil, že do Schengenu byli vpuštěni, jak sám doufá, jenom ti motorkáři, kteří na žádném seznamu nejsou. Jak by mohli být, vždyť na hranici Schengenu (na polské hranici s Běloruskem) by je přeci do EU nepustili. Na to redaktor zareagoval, že přece na americkém seznamu je de facto celý klub Nočních vlků, takže proč se s nimi tedy fotí? 

Redaktor ČT jako kádrovák amerického ministerstva financí

Na to Michal Hašek reagoval, že věří tomu, že pokud by někdo byl na nějakém seznamu, že by ho do EU nepustili. A tady už si hejtman rýpnul do Angely Merkelové, kdy připomněl, že hranici Schengenu překročili spousty migrantů, které nikdo nekontroloval, tak proč by mělo vadit 20 ruských motorkářů, jaké oni asi představují riziko pro bezpečnost ČR. Na to ovšem reagoval Lukáš Dolanský tím, že se rozhodl hejtmanovi přímo začít předčítat z webu amerického ministerstva financí, jaké tam jsou sankce proti Rusku.

Noční vlci uctili památku padlých sovětských vojáků v Brně

Jihomoravský hejtman na to reagoval tím, že upozornil redaktora Dolanského, že zastupuje Českou televizi a nikoliv americký tiskový odbor. Celý rozhovor se tak točil okolo jedné fotografie a Michal Hašek nakonec uvedl, že zatímco někdo z pravicových politiků má fotografie s tunelářem Zdeňkem Bakalou, který přivedl OKD ke krachu, tak on má fotografii s ruskými motorkáři. Výstup redaktora a jeho předhazování jakéhosi amerického webu jihomoravskému hejtmanovi působilo natolik absurdně na diváky, že zřejmě z nějakého důvodu se tento pocit přenesl i do režie ČT a vedení redakce zpravodajství, protože po skončení pořadu večer se začaly dít věci.

Redakce ČT čekala až do rána na příchod šéfa zpravodajství

Za normálních okolností je pořad Události, komentáře zařazen do archívu České televize (iVysílání) prakticky bezprostředně po skončení vysílání pořadu v éteru. Jenže včera se něco stalo. Po skončení pořadu se záznam v archívu ne a ne objevit. Ani o půlnoci. Ani ve dvě hodiny ráno. Ani ve čtyři hodiny nad ránem. Pořad se objevil v archívu až ráno s obrovským zpožděním. A víme také, proč to tak trvalo. Zdroj naší redakce v ČT nás informoval, že redakce zpravodajství čekala až do rána na příchod šéfa zpravodajství do práce, aby posoudil, co s pořadem udělat. Jestli ho sestříhat, nebo ho nechat tak, jak je.

[VIDEO] V minulosti už ČT sestříhala i projev prezidenta Miloše Zemana, když vypustila ze záznamu jméno bývalého uhlobarona Zdeňka Bakaly, který přivedl OKD k současnému krachu.

Vedení zpravodajství se nakonec rozhodlo pořad nechat v původním stavu, protože zásahy a stříhání by vyvolalo poprask, podobně jako před časem, když ČT sestříhala výrok prezidenta Miloš Zemana, když hovořil o Viktoru Koženém a Zdeňku Bakalovi, kdy ČT v záznamu vystřihla z prezidentova výroku jméno Zdeňka Bakaly. Viz. video výše.

Podle redaktora ČT představuje tako skupina motorkářů bezpečnostní riziko pro Česko.

Redakce AE News by chtěla panu hejtmanu Michalu Haškovi vyjádřit podporu za odvahu, kterou svým postojem projevuje, že se nenechává strhnout posledním falešným trendem v české politice, který se nese v duchu přepisování historie. Např. v Plzni na některých školách se děti už učí o tom, že Česko osvobodili Američané. Vynechává se z výuky už dokonce i termín „Československo“ a osvobození téměř 80% území bývalé společné vlasti sovětskou armádou dnes někteří „experti“ označují za invazi, dobytí a okupaci.

Za rozdělení Polska nemůže Molotov, ale zrada spojenců v Mnichově!

Na začátku pořadu, který rozhovor pana Dolanského s Michalem Haškem uvozuje, je zachycen okamžik, kdy jeden z odpůrců Ruska se ptá šéfa motorkářů, co říká na to, že Hitler a Stalin si rozdělili Polsko (pakt Molotov-Riebentrop). Česká televize vystřihla reakci, takže nevíme, co následovalo. Ovšem kdokoliv si dnes bere do úst pakt Molotov-Riebentrop proti Rusku, jako nějaký argument proti zásluhám Rudé armády na osvobození, tak pro třísku za nehtem zapomíná na celou kládu v oku. Pakt o rozdělení Polska byl přímou reakcí Moskvy na Mnichovskou zradu! Bez ní by žádný pakt Molotov-Riebentrop nebyl a nebyla by zřejmě ani II. sv. válka.

Všechny dokumenty a historické materiály, jak ruského ministerstva zahraničí, tak ministerstva obrany, zcela jednoznačně dokazují, že pakt Molotov-Riebentrop byl na Moskvě vynucen. Rudá armáda nebyla v roce 1939 schopna vojenské konfrontace s Německem. To uvádí materiály ruské NKVD. A ukázal to i počátek operace Barbarossa. Celý sovětský obranný sektor 30. let počítal s tím, že západní mocnosti budou držet na uzdě Německo podle tezí z konce I. sv. války a SSSR nebude muset zbrojit. Smlouvy Československa a Polska se západními mocnostmi garantovaly Rusku, že Německo se nepohne na východ. Mnichovská zrada však rozdala úplně jiné karty. A to hlavně v Moskvě, kde si Stalin uvědomil, že se nelze spolehnout na západ v zadržování Německa, a proto je třeba s ním uzavřít pakt o neútočení, a že je třeba vytvořit nárazníkovou zónu před útokem. Touto zónou byla část Polska. Podobně to funguje i dnes. Izrael okupuje část Sýrie a vytvořil na Golanských výšinách nárazníkové pásmo. A nikdo se nad tím nepodivuje.

Michal Hašek v rozhovoru s jedním členem motorkářského klubu.

Za vypuknutí II. sv. války je zodpovědný Londýn a Paříž. Tyto země po skončení I. sv. války zbídačily Německo brutálními reparacemi, které na počátku 20. let minulého století vedly k tzv. malému hladomoru Výmarské republiky. Tím vzniklo podhoubí k nástupu nacismu. A když byla ještě šance Hitlera zastavit a zabránit II. sv. válce, Lodnýn a Paříž zradily Československo a nedlouho poté i Polsko. Moskva věděla, že Hitler dostal od západu volnou ruku k expanzi své říše na východ. Pakt Molotov-Riebentrop byl jen hašením reality a vytvořením nárazníkové zóny před Německem v situaci, kdy válce se už nedalo zabránit.

Pokud tedy někdo by chtěl plivat na památku Rudé armády, musel by nejprve začít plivat na anglické a francouzské vojáky, kteří nepřišli, když se na ně čekalo v roce 1938 v Československu! Mnichovská zrada odstartovala II. sv. válku v Evropě dávno předtím, než zazněly první výstřely v Glivicích v Polsku o téměř rok později. Připomenutí památky osvoboditelů je slušností a Michal Hašek je jedním z mála politiků, kteří v dnešní době přepisování historických učebnic se nebojí položit květiny k pomníku osvoboditelů, kteří nemluvili anglicky. A doufejme, že nepřijde doba, kdy si čeští politici budou muset nejprve prohlížet webové stránky amerického ministerstva financí, než vyjdou k nějakému pomníku se s někým vyfotit.

-VK-
Šéfredaktor AE News