Stojí CIA za dehonestační kampaní proti Putinovi?

The Saker
11. 5. 2016 Russia InsiderEurasia24

Tak zní žhavé téma ruských médií. Mluví o tom i ruští politikové. Historické události a současné kroky západních médií nasvědčují, že tomu tak je. Eurasia24.cz přináší překlad rozhovoru internetového deníku Russia Insider s analytikem působícím pod pseudonymem The Saker.

Ruská média se zabývají otázkou, jakým způsobem Západ vytváří mediální obraz prezidenta Putina. V Rusku má Putin totiž značnou popularitu a sklízí obdiv u mnoha lidí, kteří ho považují za slušného a čestného člověka. Proto mnozí nechápou, jak je možné, že západní média vykreslují Putina v naprosto odlišných barvách.

Přední ruští politikové a komentátoři to vysvětlují tím, že proti Putinovi je různými vládami a zájmovými skupinami vedena dehonestační kampaň. Sergej Ivanov, šéf kanceláře prezidenta Putina a bezpochyby druhý nejmocnější muž Ruska, se na brífinku pro zahraniční novináře zmínil o informační válce, součástí které jsou i útoky na osobu prezidenta Putina.

Vjačeslav Volodin, jenž patří do blízkého kruhu lidí prezidenta Putina, pronesl směrem k zahraničním novinářům podobnou poznámku: „Útočit na Putina, to znamená útočit na Rusko.“

Dehonestace má za cíl oslabit prezidentovu moc a podrýt jeho popularitu doma. V mezinárodním měřítku se jedná o podpoření politiky namířené proti určité zemi. Hlavním úkolem je takovou zemi celkově oslabit. Někteří dokonce mluví o změně režimu.

Pokud se podíváme na všechna fakta, můžeme si všimnout přetrvávající snahy o cílený útok. To ovšem nemůžeme přičítat pouze duchu doby, je to spíše výsledek úsilí začlenit pomluvy do informačního toku.

Nedávno média informovala o tom, že tajné služby manipulovaly se zprávami. Dále média odhalila, že CIA a německá tajná služba (BND) formou přímých úplatků ovlivňovaly interpretaci zpráv v médiích.

Zde je pár příkladů:

– vyobrazení Putina jako intrikáře, který se snaží obnovit represivní režim,

– tvrzení, že si osobně objednal vraždu zběha KGB formou otravy radiací a vraždy několika dalších novinářů,

– šíření nepodložených domněnek o milostném poměru se slavnou gymnastkou,

– obvinění, že bez jakýchkoli důkazů ukryl miliardy korun ve svůj prospěch,

– vede přepychový život, je líný a vstává velmi pozdě,

– New York Times píše o jeho povýšenosti,

– Hillary Clintonová ve svých projevech neustále zmiňuje, že je to špatný člověk, tyran, kterého musíme konfrontovat,

– používání hanlivých výrazů („blbec a gauner“: Thomas Friedman, New York Times)

– nesprávná citace jeho názorů na rozpad Sovětského svazu,

– údajné postavení luxusní vily v jižním Rusku,

– přehnané titulky objevující se v západních médiích (hlavně v těch německých), které mu připisují zodpovědnost za smrt obětí letu MH17,

– obálky časopisů vyobrazující Putina jako zlosyna.

The Saker, přední analytik mezinárodních záležitostí, poskytl na toto téma rozhovor deníku Russia Insider.

– – –

Můžeme tyto domněnky podložit nějakými důkazy, nebo se jedná o konspirační teorie, které se už vymkly kontrole?

Nemám pochyb o tom, že Spojené státy vedou psychologickou válku proti Rusku, a teď nemám na mysli skutečnou válku, kde se střílí. Čeho si ale můžeme všimnout, je cílená kampaň zaměřená na diskreditaci Putina. Cílem kampaně je změnit režim v Rusku, a kdyby se to nepovedlo, tak má aspoň oslabit Rusko a stávající režim.

Takže tohle je plán Spojených států?

Ano. Jisté zájmové skupiny americké vlády Putina doslova nesnáší. A mají k tomu dva dobré důvody.

1. Putin částečně, ale ne úplně, obnovil suverenitu Ruska, která byla za vlády Gorbačova nebo Jelcina naprosto potlačena. V té době bylo Rusko kolonií Spojených států, tak jako je dnes Ukrajina.

2. Opovážil se otevřeně vystoupit proti Spojeným státům a jejich civilizačnímu modelu.

Svobodné a nezávislé Rusko je pro ty, kdo v USA skutečně tahají za nitky, vnímáno jako existenční hrozba, kterou je nutno zničit. A proto takový politický útok na Rusko a na osobu prezidenta Putina.

Takže můžeme konstatovat, že Rusové mají pravdu o neustálých mediálních útocích na prezidenta Putina, za nimiž částečně stojí americké tajné služby a jejich podstrčené příběhy?

Ano, je to pravda.

Zdá se, jako by se znovu opakovala Operace Mockingbird. Můžete uvést nějaké další případy, kdy byl cílem prezident Putin?

(pozn. edit. – Operace Mockingbird byla spuštěna v 50. letech pod záštitou CIA s cílem ovlivňovat americká média. V 60. letech byla tato operace odhalena investigativními novináři a roku 1975 vše vyvrcholilo televizním přenosem kongresového slyšení. Veřejnost byla šokovaná. Operace Mockingbird musela být ukončena. Někteří kritici tvrdí, že se i nadále uplatňují podobné postupy, jenom v rámci jiného programu.)

Dehonestační kampaň vedená proti Putinovi má pouze malý vliv na ruskou veřejnost. Putinova popularita v Rusku je vyšší, než kdy byla. Proto se objevila organizovaná kampaň, která má přesvědčit veřejnost, že Putin hodlá „prodat“ Novorusko. Má ji také utvrdit v tom, že Putin je pouze loutkou oligarchů, kteří mají dohodu s ukrajinskými oligarchy o potlačení odporu Novoruska.

Putinova politika na Ukrajině se těší značné podpoře Rusů, kteří odmítají přímý vojenský zásah. Pokud ale Kyjev znovu zaútočí na Novorusko, což je pravděpodobné, a pokud bude takový útok úspěšný, což je méně pravděpodobné, ale možné, pak bude Putin obviňován za to, že dal Ukrajincům čas se přeskupit a reorganizovat.

Myslíte, že kdyby ukrajinské ozbrojené síly posílily svoji pozici natolik, že by mohly východní Ukrajině zasadit tvrdou ránu, tak by to Spojené státy mohly využít ve svůj prospěch?

Ano, přesně tak. V Rusku a v zahraničí je mnoho falešných patriotů, kteří odmítají jakákoli vyjednávání a vnímají kompromis jako zradu. To jsou prostě blázni, kteří se nechají ovládat speciálními službami západu. Mají pomluvit Putina a podrýt jeho popularitu.

A to se týká pouze vládních zvláštních operací, nebo i nějakých dalších skupin, které mají zájem to dělat?

V pozadí se odehrává něco, co hodně lidí na Západě nechápe. Mám na mysli boj mezi ruskými elitami. Je to boj mezi eurasijskými suverenisty, kteří podporují Putina, a atlantickými integracionisty, které Putin nazývá pátou kolonou.

Západní média informují o tomto boji jako o boji mezi ruskými liberály a konzervativci, reformátory a reakcionáři.

I tak by se to dalo říct, ale není to přesné. Eurasijští suverenisté spatřují budoucnost Ruska ve spolupráci s Asií, Latinskou Amerikou a zbytkem světa. Atlantičtí integracionisté chtějí, aby se Rusko stalo součástí severoatlantického systému.

Atlantičtí integracionisté nejsou dostatečně silní na to, aby mohli otevřeně konfrontovat Putina. Putinova síla spočívá v jeho nesmírné popularitě. To je důvod, proč atlantičtí integracionisté sabotují jeho snahy reformovat Rusko a podporují proti němu kampaně.

Nedávno vyšlo najevo, že CIA působila v Německu. Myslíte si, že by mohla své aktivity rozvíjet také v jiných státech?

Jsem o tom přesvědčen. Podstatou dnešních médií je zkorumpovat novináře. Jak prohlásil francouzský filozof Alain Soral (nebo také zde – pozn. Geo): „Novinář je buď nezaměstnaný, nebo prodejná prostitutka“. Samozřejmě, že existují výjimky, ale ve většině případů to platí. Tím nechci říct, že by z toho většina novinářů záměrně profitovala. Na západě se to děje velmi rafinovaně, vše je předem promyšleno. Stanoví se, které názory projdou redakční kontrolou a které ne. Následuje štědré odměnění těch novinářů, kteří sítem prošli, a odmítnutí těch, kteří neuspěli.

Novinář či reportér, který se dopustí činu vlastního uvažování, je odsunut na vedlejší kolej a později propuštěn z práce. Na Západě neexistuje názorový pluralismus. Buď něco můžete říct, nebo naopak nesmíte.

Popisujete přesně to, co se děje v Německu. Takže tak nějak to vypadá také ve Francii, Velké Británii, Itálii, Latinské Americe atd.?

Lze to předpokládat. Je to v jejich zájmu, aby tomu tak bylo. Nemají důvod jednat jinak. Vezměte si CIA, ta prakticky udává směr dnešním médiím. V minulosti jsem četl sovětský tisk a můžu vám upřímně říct, že byl mnohem čestnější a názorově rozličnější, než je dnešní tisk v USA nebo EU. Joseph Goebbels a Edward Bernays by nevěřili, jak sofistikovaná může být moderní propaganda.

Pokud tohle činí Spojené státy, mohou to dělat i další vlády? Vedou Rusové propagandu proti představitelům Západu?

Myslím, že v každém státě se o to vláda tak trochu snaží. Spojené státy se ale od ostatních odlišují tím, že k tomu využívají nejen svůj miliardový rozpočet, ale také nevědomost lidí. Ti, co v USA skutečně tahají za nitky, vlastní západní média a ta jsou těmi nejmocnějšími médii na světě. Většina vlád si tohle může dovolit pouze ve svém vlastním státě. Ano, můžou pošpinit politického oponenta nebo zdiskreditovat významnou osobu, ale nemají zdroje na to, aby mohli vést psychologickou válku v mezinárodním měřítku. Tohle si můžou dovolit pouze Spojené státy.

Vlády ostatních zemí jsou tedy v nevýhodné pozici vůči USA?

Přesně tak.

Zdroj: Russia Insider
Překlad: LR