Vyslání ministra Hermanna na sudetský sjezd do Norimberka vládou = Mnichov Sobotkovy vlády

Avatar
Původní autoři
Jiří Jaroš N.
16.5.2016 České národní listy

Sobotkova vláda zradila českou státnost, zradila dekretální normy, zradila tradici odboje proti henleinovsko-hitlerovskému zločinu.

Ministr Hermann nejede na sjezd sudetů do Norimberka jako soukromník. Nejede tam jako zástupce cizího spolku Ackermann Gemeinde, jehož je údem. Jede tam jako oficiál české vlády, se souhlasem a požehnáním českého premiéra. Čím se premiér Sobotka liší od zkrachovalého pana Nečase s jeho tzv. českobavorskou identitou?? Ničím! Herr Posselt, jenž dvacetiletí v Europarlamentu neustále hanobil dr.Beneše, plive na dekrety a naléhá na jejich zrušení, se má účastnit v Praze výstavy a kdo jej tam přijme? Senát? Poslanci??
Jak máme slavit Beneše, když vlastní vláda vráží občanům dýku do zad?? Když pod záminkou česko-bavorského dialogu posluhuje sudetům, kteří navíc neuznali změnu stanov, soud jim dal zapravdu a nárokují neustále zrušení “Benešových” dekretů, a dokonce naléhají na “omluvu českého parlamentu za dekrety”. Kdo zaručí za této situace, že toto parlament nakonec neudělá a nezradí republiku a občany??
Jako odbojáři, legionáři a vlastenci musíme
a) žádat demisi Hermanna

b) žádat demisi Sobotky

c) žádat potvrzení dekretů vládou a Ústavním soudem.
Tyto požadavky by měly zaznít na chystané manifestaci v Brně 28.V.2016 a sděleny vládě a Ústavnímu soudu.
Jiří Jaroš N., ČSBS Boskovice