Za kolik prodala švédská vláda Washingtonu bezpečnost svých občanů?

Avatar
Původní autoři

31. 5. 2016    PaulCraigRoberts
Tuto otázku klade P.C. Roberts švédské vládě a přikládá k ní prohlášení organizace Stop NATO v Norsku. V tomto prohlášení se uvádí: Smutný týden pro Švédsko, smutný den pro severské národy a smutný den pro mír.
Koncem května švédské národní shromáždění (Riksdagen), vyměnilo dosavadní politiku švédské neutrality za svou účast na dohodě o tzv. hostitelských zemích NATO. 


Tato dohoda byla přijata, aniž by k ní proběhla významnější veřejná debata. Lidové protesty a 41 300 podpisů proti dohodě byly hozeny do koše. Jde o dohodu, která činí ze Švédska možnou hostitelskou zemi pro cvičení agresívní organizace NATO v době míru. A navíc, švédská vláda může dovolit NATO, aby vstoupilo na její území i v případě krize či konfliktu. Tím je Švédsko vtahováno do takových agresívních provokací proti Rusku, jaké už dnes představují okázalé námořní manévry NATO na Baltu. To vše zvyšuje nebezpečí konfrontace a války v naší oblasti, zvyšuje to závody ve zbrojení a nebezpečí vzniku války kdekoli v Evropě.

Švédsko až dosud stálo mimo válečná uskupení a bylo proto vnímáno jako stabilizující faktor celé oblasti. Současné jeho podřízení NATO tak tuto jeho roli ve značné míře pohřbívá.

Tlak na Švédsko a Finsko, aby vstoupily do NATO, je cílem této organizaze i USA už dlouhou dobu, a vlády Dánska a Norska, coby už plnohodnotní členové NATO, fungovaly v této hře jako jejich náhončí. A pochopitelně jmenování A.F. Rasmussena a J. Stoltenberga generálními tajemníky NATO nebylo ničím jiným, než součástí strategie, která měla Švédsko a Finsko ke vstupu do aliance nalákat.

Organizace Stop NATO v Norsku se cítí povinna upozornit své švédské bratry na důsledky toho, stanou-li se otroky NATO a USA. Jestliže je naším cílem bezpečnost a mírová spolupráce severských zemí, pak nám NATO nabízí jen pravý opak toho. NATO proměnilo naši zemi na přední linii americké nukleární strategie a též v jeho špionážní centrálu v arktické oblasti, čímž jsme příšli o svou vlastní zahraniční a bezpečnostní politiku. Švédský lid může proto přispět k míru jen bude-li chránit svou neutralitu a suverenitu až do konce.

Stop NATO v Norsku, květen 2016

Vybral a přeložil Lubomír Ma