Ministr Babiš škrtí výdaje, aby udržel schodek 60 miliard Kč, ale nedbá toho, že ČNB v témže roce vyhodí jen při vývozu 330 miliard Kč navíc.

Avatar
Původní autoři

Josef Mrázek
1. 7. 2016
Dne 30.6.2016 ohlásil končící guvernér Singer, že ČNB bude intervencemi udržovat kurs 27 Kč za euro ještě nejméně o rok déle. Nemohl poukázat na klady tohoto opatření, protože má jen zápory, a tak se mlhavě zmínil o Brexitu, ovšem ten, pokud by nás ohrožoval, tak jen následkem intervencemi obstarávané svázanosti koruny s eurem.

A právě ty intervence jsou v rozporu s §2, odstavec (1) zákona o ČNB, kde se píše: „Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.“Intervence zásadně rušící otevřené tržní hospodářství jsou nepochybně neslučitelné s uvedenou zásadou a upozornil jsem na to třikrát dopisem pana prezidenta Zemana a jednou pana ministra Babiše. Zejména on měl, jako správce financí, reagovat na porušení zákona podáním trestního oznámení. A protože jde o vážné pochybení, mohl pan prezident odvolat guvernéra ČNB, odpovědného za porušení zákona. Nestalo se však nic.
Nebudu se zabývat všemi následky intervencí ČNB, ani náklady na jejich realizaci, již jsem to udělal a odezva (možná, že s ohledem na délku a složitost článků) nebyla dostatečná. Uvedu zde jen dopad na zahraniční obchod, a to postačí k pochopení rozsahu škod, velikosti ztrát pro republiku a zisku pro zahraničí.
Během roku, o který mají být intervence prodlouženy, dosáhne hrubý domácí produkt hodnotu asi 4,4 biliónů Kč. Z toho hodnota asi 3.6 biliónu Kč se vyveze.
I bez intervencí by došlo kvůli rozdílu směnného kurzu a kurzu stejné kupní síly ke kurzové ztrátě a mohli bychom zpět získat hodnotu jen asi 2.62 bilionu Kč, ale po intervencích jen 2.27 bilionu Kč, to je o 330 miliard Kč méně.
Zbývající původní podhodnocení koruny způsobovalo roční kurzovou ztrátu zahraničního obchodu 1 bilión Kč a ta se intervencemi zvýšila o dalších 330 miliard Kč. To je jen jedna kapitola šílenosti, která má trvat již čtvrtý rok.  A nikdo za to odpovědný nereaguje.