Exprezident Policie ČR Stanislav Novotný: Přihlížíme vlastní záhubě!

Avatar
Původní autoři

27. 9. 2016   Parlamentní listy (rozhovor, zasláno redakci Stanislavem Novotným)
 Bývalý ředitel České křesťanské akademie, policejní exprezident, zakladatel Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů StB a nyní podnikatel Stanislav Novotný říká, že současná EU nemá právo pokračovat ve své existenci a měli bychom být připraveni na její rozpad. „Tady jde o vzpouru proti systému, který lže v tolika ohledech, že musí být změněn,“ míní Novotný. NATO nás nebrání, používá nás a chce naši krev a peníze.


Rakouský kardinál Christoph Schönborn pronesl varování v neděli při příležitosti křesťanského svátku Jména Panny Marie, který je připomínkou a vděkem za vítězství nad Turky v bitvě o Vídeň před 333 lety. Podle informací z vídeňské arcidiecéze kardinál řekl: „Dojde k islámskému dobytí Evropy? Mnoho muslimů po tom touží a tvrdí, že s Evropou je konec.“ Kardinál Schönborn požádal Boha o smilování nad Evropou a jejími obyvateli, kteří podle něj jsou „v nebezpečí zániku křesťanského dědictví“. Souhlasíte s ním? Je „saracén“ opět hrozbou?

Hrozbou jsme především my sami sobě. Církev není schopna obhájit v Evropě vlastní učení, obhájit blahodárnost křesťanské víry. Nic proti modlitbě, činů je však nyní třeba. Kardinál Schönborn varoval před tím, co měli dávno hlásat katoličtí duchovní ze střech. Ale pozor! Příčina dále tkví v příšerné politice Evropské unie a již téměř odnárodněných států, jež jsou ve vazalském postavení k USA. Společně jsme rozbíjeli státy, které zadržovaly invazi muslimů, škodili jsme ve jménu hrstky nadnárodních oligarchů, kteří bohatnou válkami a vykrádáním cizích zdrojů, a dnes lamentujeme. Navíc si sami necháváme tunelovat vlastní rozpočty, abychom z nich podporovali vlastní záhubu.

Co říkáte výsledkům posledních zemských voleb v Německu a tomu, jak se k nim staví Angela Merkelová?
Jestli někdo čekal, že se Angela vzdá trůnu jen proto, že jí lidé nedůvěřují, přepočítal se. Dělala kariéru v NDR a pro SSSR jí bilo srdce jako zvon. Dnes ji vlastní Washington, a tak mu musí vyhovět stejně radostně a bez důstojnosti jako tehdy. Třetí politický život ji už nečeká. Hraje tedy na výdrž. Vyprovodí ji voliči a vlastní straníci.

Někteří evropští politici začínají brát částečně zpátečku a tu více a tu méně začínají vystupovat proti migraci.Také hovoří o tom, že je třeba otevřeněji komunikovat s občany a brát na ně více zřetel. Viz například poslední neformální summit EU v Bratislavě. Co je k tomu vede? To zázračně prozřeli, nebo se bojí lidí?

Taktizují, bojí se. Názorová změna ze dne na den vždy signalizuje křivý charakter. Politik musí být čitelný. Musí vám být schopen skrze činy vysvětlit, že ta svoje „rozhodná“ momentální stanoviska myslí vážně. Unavuje-li vás však pouze prohlášeními, usneseními, mediálním smogem, nevěnujte mu vůbec pozornost.

A změní se podle vás něco v migrační politice EU i v jiných oblastech? Je vůbec EU schopná nějaké sebereflexe a zásadní změny k lepšímu? Lidé důvěřují EU stále méně, přesto Brusel a Berlín volají po větší centralizaci a vytvoření evropské armády… A směrnice, nařízení, předpisy, kvóty, výhrůžky pokutami za nepřijetí uprchlíků chrlí dál…
Byl bych velmi rád, kdyby se Evropská unie proměnila ve společenství suverénních národních států, ale nevěřím, že je toho schopna. Co je vlastně Evropská unie? Nikým nevolená Evropská komise (vláda), která má k ruce zástupy úředníků a Evropský parlament, jenž nemá ani zákonodárnou iniciativu. Všichni aktéři sami sebe nehorázně přeplatili (de facto zkorumpovali) a národní státy, jež jim posílají peníze, vydírají přerozdělováním jejich vlastních prostředků. Naprostá většina těchto zbytečných lidí nebude dělat nic jiného než přemýšlet, jak si svoji pozici upevnit. Migrace je zlatý důl, ale zaplatit všem těm obchodníkům s humanitou musíme ve finále my, občané národních států.

A myslíte si, že evropským elitám lidi – zatím jen verbální změnu postoje – uvěří? Může se vůbec současná částečně zdiskreditovaná „elita“ typu Junckera, Schultze, Merkelové nebo Hollanda zachránit? Nenehradí je spíš „populisté“ typu Le Penové, Hofera…? Nebo někdo jiný?

Doufám, že současnou prohnilou „elitu“ nic nezachrání. Nerad slyším o populistech či pravicových a levicových extremistech. Tady jde o vzpouru proti systému, který lže v tolika ohledech, že musí být změněn. A tady je správná každá výměna figur, protože ten, co tam seděl doposud, musí vědět, že odešel, protože urážel svou arogancí voliče. Nejbližší je mi samozřejmě rozumné vlastenecké hnutí, které si bude vážit vlastních kořenů, rodiny, jazyka… a chcete-li i hranic, za kterými máme právo na svůj svět a kde budeme ostatním národům přát totéž. Ale není to tak jednoduché. Musíme se zároveň naučit, co je naším národním zájmem v místním, regionálním i globálním smyslu.

Hovoří se o možném rozpadu EU. Myslíte si, že k němu dojde? A bylo by to dobře, nebo špatně?

Současná EU nemá právo pokračovat ve své existenci, neboť není schopna demokratické proměny. Všechny evropské národní státy fungují na demokratičtějších principech než sama EU. Věřím, že k rozpadu dojde; a my bychom měli být připraveni. Upravit nově vztahy ke svým nejbližším sousedům podpisem a realizací nových bilaterálních smluv. Nově porozumět střední Evropě a velmocenským zájmům.

A co Visegrád plus jako alternativa? Mohla by se přidat část Balkánu, Pobaltí… V minulosti sehrávalo v prostoru mezi Ruskem a Německem určitou stabilizující a bezpečnostní roli po určitou dobu habsburské soustátí. Není tedy alternativou vytvořit zde nějakou alianci suverénních států a zónu volného obchodu?
Berete mi to z úst. Visegrád je šancí, ale je to projekt pro státníky. Máme je? Dát něco takového dohromady, to je stavba Cheopsovy pyramidy. Je to pěkný sen. Vytvořit společenství středoevropských států, které by obstojně odolávalo vměšování do vlastních vnitřních záležitostí na všechny světové strany. Dnes by rádo do Čtyřky vstoupilo i Rakousko a Slovinsko. Tyto snahy podporujme, ale zároveň hledejme lidi, kteří by mohli tak složitý propletenec dát dohromady. S rostoucím vlivem Polska a starými resentimenty monarchie se musí popasovat lidé s rozhledem a nadhledem.

Jak bychom se za současné situace měli stavět k Rusku, k NATO, USA a TTIP?
Od našeho vstupu do NATO se, bohužel, neustále účastníme nekorektních útočných válek, které přinášejí pouze pochybný zisk americkým banksterům. Války vyvolaly mimo jiné uprchlickou krizi a když Evropa potřebovala NATO při obraně schengenské hranice, tak nehnulo prakticky ani prstem. K čemu je nám tedy tato obranná aliance? Nebrání nás, používá nás a chce naši krev a peníze. Nedodržuje vlastní Washingtonskou smlouvu.

K Rusku i USA se musíme stavět pragmaticky. Například realizací protiruských sankcí jsme postihli naši ekonomiku, ale Američané bleskurychle obrovsky zvýšili objem exportu do Ruska. To je přece nádherný příklad naší pitomosti. Uvolnili jsme prostor za to, že pár našich lokajů bylo poplácáno po tvářičce. S Ruskem i USA musíme umět jednat, nikdy však nesmíme zapomínat na prospěch země a na vlastní důstojnost.

TTIP? O obsahu smlouvy se pouze spekuluje. Nikdy nebyla oficiálně zveřejněna tak, aby o ní mohli Evropané seriózně diskutovat. Tento samotný fakt znamená povinnost odmítnout TTIP! Co je šeptem, to je čertem.

Řekl jste, že se musíme naučit, co je naším národním zájmem. Jaký je dle vás český národní zájem?
Slušně přežít v zemi, kde jsme doma. Obhájit tento prostor politicky, ekonomicky i kulturně. Bojovat chytře, a ne prvoplánově, nechovat se devótně vůči cizí moci, ale domlouvat spolupráci v duchu umění možného.

Evropě hrozí zánik helénsko-křesťanské kultury, jejímiž nositeli byli zejména původní romanizovaní obyvatelé a stali se jimi i přišedší Germáni a Slované. My jsme se stali součástí západořímské kultury, ale zůstala nám schopnost chápat lépe než naši západní sousedé slovanský východ, popřípadě i Balkán. Chopme se příležitosti! Komunikujme a vytvářejme pro sebe prostor a možnosti.