Izraelský prezident o podílu Ukrajinců na holokaustu

Stanislav Kliment
28.9.2016 Vaše věc
S kritikou se setkalo vystoupení izraelského prezidenta Re’uvena Rivlina na zvláštním zasedání ukrajinského parlamentu k 75. výročí masakru v Babím Jaru v roce 1941. Z jeho úst zaznělo, že na území Ukrajiny bylo zabito jeden a půl milionu Židů a Ukrajinci byli často při tomto zabíjení pomocníky.


Prezident Rivlin uvedl, že zejména se na těchto zločinech podíleli příslušníci Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN). Židy šikanovali, vydávali je Němcům a sami také zabíjeli. Zaznělo také varování před rehabilitací antisemitimu.

Proti izraelskému prezidentovi vystoupil šéf ukrajinského Institutu paměti národa Vladimir Vjatrovič. Podle něho je vyjádření Re’uvena Rivlina o účasti OUN na vraždění Židů nepravdou a jde o mýtus vytvořený sovětskou historiografií. Existují ovšem zcela hodnověrná svědectví, že na samotném masakru v Babím Jaru se podíleli také Ukrajinci. Mýtem jistě není ani pogrom ve Lvově v roce 1941, kde ukrajinští nacionalisté povraždili asi čtyři tisíce Židů.

Foto: Dokumentární fotografie z Babího Jaru ukazuje, že na zločinu se podíleli i ukrajinští civilisté.