Jak bijí Němci Merkelovou v Německu, tak podobně dostane výprask B. Sobotka v republice

Avatar
Původní autoři

J. Skalský
20. 9. 2016  České národní listy

Marné jsou jeho výzvy, aby volební kampaň do komunálních voleb se týkala jen komunálních otázek.

Voliči se jistě zeptají sobotkovců i bělobrádkovců na jejich migrační politiku, na otázky války a míru, na referendum o vystoupení z EU a NATO a v neposlední řadě i na tzv. česko-německý strategický dialog, který nás vede do německého chomoutu, jak ne nemnozí pociťují.

Pan B. Sobotka, premiér ČR, v ” celkové politické úspěšnosti, navazuje na řadu “Špidla-Gross” a v mezinárodní rovině pak na “osvědčeného” britského socialistu, Tony Blaira, od jehož jména je odvozen termín “zblérovatět”.

Na ošklivec, podle volebních preferencí, se dostane, bohužel, nejen B. Sobotka, ale i celá nebo převážná část ČSSD, pokud na poslední chvíli svému “zasloužilému” předsedovi nepoděkuje a nepošle ho na zasloužený odpočinek.

Jistě ne málo lidí, kteří v posledních parlamentních volbách volili ČSSD, tedy i B. Sobotku, je rozčarováno a dokonce pobouřeno tím, co Sobotka “dokázal” na politických prknech. Řada voličů se naštvala hned poté, co zjistili, že pan předseda ČSSD nehodlá nic udělat s tzv. církevními restitucemi. A pak pokračovala jedna morová rána za druhou. H. Seehofer a sudeti nejen v Praze a Sobotka s “vládní delegací” v Mnichově, v městě jehož jméno je spojeno jednou z největších katastrof našich dějin, Konečně se splnil celá desetiletí trvající sen sudetů o přímém jednání s českou vládou. Co vše v Mnichově se dojednalo, nevíme. Podle nejlepších mnichovanských tradic se i tehdy jednalo za našimi zády, o nás bez nás. Na sjezdu sudetů poté promluvil ministr D. Herman, o kterém se ani s jistotou neví, zda je prvním sudetem v české vládě, nebo prvním oficiálním zástupcem vlády, jehož sjezdový projev snese jen srovnání s tím dřívějším silně zatracovaným a podlézavě vlezlým nečasovským. Brzy poté Sobotka korunoval svůj česko-německý strategický dialog, prohlášením, že sudeti jsou naši spojenci. Jeho germanofilní a sudetomilní politika, pokud ho nezastavíme, bude pokračovat. Je zřejmé, že sobotkovská vláda nikdy nedá ani souhlas k tomu, aby lid, který je nositelem veškeré státní moci, rozhodl v referendu o vystoupení či setrvání v NATO a EU. Vláda ruku v ruce s částí opozice hodlá v budoucnu „demokraticky“ podrazit nohy mimoparlamentním stranám a tak oslabit jejich konkurenci. Vláda na čas, jedno ze základních pravidel parlamentní demokracie, má být fakticky nahrazena střídáním spřátelených politických stran u moci. Ve volbách vy sice vykřikovaly různá hesla, třeba i zásadně odlišná, ale jejich vládní skutky by byůy zásadně stejné. Nic by se neměnilo, ač u nás v republice již dříve nadešel čas k zásadním společenským změnám.

Nedej, Bože, modlí se nejen topovci a bělobrádkovci, aby se u nás vyskytla strana, která by programově požadovala referendum o EU a NATO, chtěla obnovit suverenitu našeho státu a dala možnost svrchovanému lidu, aby i o dalších základních společenských otázkách, např. i o zastavení migrace do republiky, rozhodoval přímo v referendu, a nadto vše, aby tato strana byla vlastenecká a požadovala sociální spravedlnost. Od tohoto zlého, Bože, nás ochraňuj, si přejí uvedení „zástupci“ lidu. Naštěstí ne každý hlas dolehne až do nebe. Jen hlas lidu je hlasem Božím. S jistotou též víme, že Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě.

Vlastenecké subjekty řeknou proto ve volbách NE sobotkovsko-bělobrádkovsko-babišovské politice, která není ani demokratická, spíše elitářská, ani sociální, podporuje proces pauperizace lidu a další obohacování bohatých, ani národní, zrazuje odkaz našich předků, kteří vybojovali samostatný československý stát a kteří jej obnovili a budovali po druhé světové válce.

Vycházíme z toho, že jen živí lidé se mohou těšit lidským právům, proto říkáme válce ne, ano míru! Základním lidským právem je právo na život spojené s právem prožít tento život lidsky důstojně! A to současné sociálně-ekonomické podmínky v Evropě, ve světě neumožňují. Život většiny lidí se zhoršuje. Budeme-li donuceni, Evropskou unií ruku v ruce s jejími nohsledy u nás, přijmout do republiky větší počet migrantů, dojde ke zhroucené celého našeho sociálního systému se všemi dalšími důsledky.

Zbrojení, hledání nepřítele, ani války nejsou východiskem z dlouhodobých a opakujících se mnohovrstevných krizí, ale katastrofou, která může zničit veškerý život na zemi. Zastavit probíhající procesy je možné jen uskutečněním základních společenských změn ve světě, v jednotlivých státech, tedy i v naší republice.

J. Skalský