Když se vaří v Česku diplomacie

Avatar
Původní autoři

Zdeněk Hrabica
23. 9. 2016
Spojité nádoby jsou fyzikálním imperativem; diplomacie je souhrnem zahraničních vztahů. Málokdy je však diplomacie projevem lidské domluvy. Když se na pražském Loretánském náměstí, v blízkosti Černínského paláce, odhalovala socha významného českého ministra zahraničí a později i prezidenta dr. Edvarda Beneše, odnášel jsem si v paměti zajímavý příběh. Řečnil předseda vlády Ing. Jiří Paroubek. Seděl jsem vedle chrabrého muže, generála Františka Fajtla. Chyběl ministr zahraničí JUDr. Cyril Svoboda a podle tiskového mluvčího MZV se statečný voják dozvěděl, že se ministr slavnosti nezúčastní.


Generál vzkypěl, pronesl několik jadrných slov, jakoby velel letce ve Velké Británii. „Prezident Edvard Beneš byl a zůstane mým vrchním velitelem československé branné moci! Vyřiďte panu ministrovi, aby přišel mezi nás, kteří jsme bojovali za vlast proti Hitlerovi. A vzdal poctu našemu veliteli.“

Za chvíli ministr přišel a zcela nediplomatická slova Františka Fajtla si vyslechl z očí do očí

Když se lámal chleba o uznání Kosova, jednal ministr zahraničí Karel Schwarzenberg zcela nediplomaticky. Bylo to poté, když jiný vrchní velitel Václav Havel se připojil svým souhlasem k bombardování letectva NATO na hlavní město Srbska, na Bělehrad. Ministr nezávislost Kosova uznal.

Když se opakovaně zdráhal parlament doporučit nejvyšší vyznamenání bratřím Ctiradu a Josefu Mašínovým a Milanu Paumerovi za hrdinství v boji proti komunismu, ke kterému se aktéři prostříleli, předseda vlády Mirek Topolánek tak učinil v roce 2008 prý pouze za sebe, soukromou iniciativou.

Udělil všem „Plaketu předsedy vlády“.

Na pohřbu Ctirada Mašína v roce 2011 udělll a předal vyznamenání „Zlaté lípy“ Josefu Mašínovi ministr obrany Alexandr Vondra v přítomnosti velvyslance ČR v USA Petra Gandaloviče.

Tyto akty jsou dneska na čestném místě připomenuty v Muzeu Armády ČR.

Nyní se však karta poněkud obrátila a kaše se převařila proti nediplomateckému chování prezidenta Miloše Zemana v USA a na Valném shromáždění. O své vůli zveřejnil a dal veřejně najevo zcela nediplomaticky během své nynější návštěvy USA návrh na budoucího velvyslance České republiky Hynka Kmoníčka v USA, aniž je podle zvyklostí již znám ohlas druhé strany. Přiklonil se zcela nediplomaticky na stranu jednoho z kandidátů na prezidenta USA. Aniž zná volební výsledek. Co se stane, když bude stát v čele USA prezidentka?

Předtím se Miloš Zeman neomaleně a zcela nevídaně vyslovil k  jednání současného velvyslance USA v ČR, který se v České televizi zachoval před očima českého národa jako protektor.

Teď za to všechno dali Miloši Zemanovi v České televizi do kožichu – vlastně jeho ústavní pravá ruka Milan Štěch a jak by jinak – i ředitel Knihovny Václava Havla a exvelvyslanec v USA Michal Žantovský.

Kamarádsky se shodli Milan s  Michalem, k nímž se už předtím připojil i Karel a Cyril, že to Miloš znovu ve světě, a hlavně v USA – nediplomaticky jaksi taksi pohnojil.

To by se přece jenom nemělo.

Foto autor