P.C. Roberts: Drazí čtenáři,

17. 9. 2016   zdroj
Této webové stránce věří celosvětově více lidí, než jich věří deníkům Washington Post, New York Times, či televizním stanicím CNN, Fox News, BBC či jakémukoli jinému západnímu tisku či západní televizní stanici. Počet mých čtenářů je mnohonásobně vyšší, než je počet čtenářů deníku New York Times. Mé knihy byly přeloženy do ruštiny, čínštiny, češtiny, korejštiny, němčiny, francouštiny, turečtiny a španělštiny.


Avšak bez ohledu na širokou obec mého čtenářstva, podporuje tuto webovou stránku jen nepatrné procento angažovaných čtenářů. Kdyby peníze směřovaly na toto jediné místo, kde lze ještě číst pravdu, dalo by se pro pravdu vykonat mnohem víc.

Tuto webovou stránku nepodporuje žádná nadace – a kdyby ji podporovala, byla by vyškrtnuta ze seznamu hostů pro Dinner Party v New Yorku a Washingtonu zrovna tak, jak jsem z něj byl vyškrtnut i já.

Tato webová stránka nevede inzeráty. Protože jakmile by ji podporovali inzerenti, čtenářský zájem o ni by opadl a inzerenti by stránku ovládli. Peněz by se zneužilo k podkopání mé nezávislosti a můj hlas by byl umlčován.

Jestliže lidé pravdu nepodpoří, nezaslouží si ji a nebudou ji mít.

Dary:

Donate by mail:
The Institute for Political Economy
Wells Fargo
23046 Panama City Beach Parkway
Panama City Beach, Fl 32413

Donate by Cryptocurrency

Překlad: Lubomír Man