Tajemství myšlenek generála Pavla

Avatar
Původní autoři

Lubomír Man
13. 9. 2016
Že byl za předsedu vojenského výboru NATO vybrán český generál Petr Pavel hlavně proto, aby „ohřál“ vlažný postoj Čechů jak k NATO, tak k protiruské propagandě, jež k této alianci neodmyslitelně patří, stejně tak jako byli generálními tajemníky této organizace vybráni Dán Rasmussen (2009 – 2014), a po něm Nor Stoltenberg (2014 – do současnosti), hlavně proto, aby „ohřáli“ stejně vlažný postoj evropských seveřanů k témuž, je všeobecně známým faktem, o němž se nediskutuje. Jednoduše se tomu tak z uvedných politických důvodů skutečně stalo.


Otázkou ovšem zůstává, zda třeba u nás plní naznačené zadání svůj úkol. Zda se totiž Češi opravdu nafoukli pýchou nad závratným ustavením našeho krajana do čela NATO natolik, že je to se směřováním této organizace uklidnilo či smířilo, či se zda se pomyšlením na tento český vojenský osobnostní úspěch nestali dokonce jejími fandy?

Mnoho se se pro to v našich presstitutkách podniká, ale výsledek je sporný. I když se generál snaží a nemluví k našincům (zřejmě s ohledem na český fištrón ), vždy tak tupě, jak si jeho skuteční představitelé v centrále NATO v Bruselu představují, že by mluvit měl. Tak např. 20.června t.r. prohlásil Petr Pavel, že Rusko invazi do Pobaltí pravděpodobně nechystá, a proto prý Aliance neuvažuje o tom, že by do Pobaltí či na svou východní hranici přesunula nějaké významné vojenské síly. A zhruba 14 dní poté, to je 4. srpna, řekl generál serveru Aktuálně CZ, že PRO NATO JE V TUTO CHVÍLI ISLÁMSKÝ TERORIZMUS MNOHEM URGENTNĚJŠÍ HROZBA NEŽ RUSKO, k čemuž výslovně dodal: NEEXISTUJE JEDINÝ DOKUMENTOVANÝ ZÁMĚR, ŽE BY RUSKO CHTĚLO ALIANCI PŘÍMO VOJENSKY OHROZIT.

Ruské záměry, pokračoval generál, jsou pro nás v jisté míře srozumitelné. Rusko z hlediska urgentnosti nepředstavuje v současné době zásadní hrozbu… S přispěním společných křesťanských kořenů je zde prostor pro nacházení společných stanovisek s Ruskem.

Rozumný člověk, řeknete si po přečtení těchto řádků, a vaše uspokojení by vás možná provázelo i nadále, kdybyste v průběhu září nespatřili v prodejně novin fotografii generála Pavla na titulní straně časopisu Xantypa s nadtitulkem Hledá se český prezident a s tímto údajným generálovým výrokem: RUSKO JE PRO NÁS VĚTŠÍ HROZBOU NEŽ TERORIZMUS!

Všimli jste si toho? Jde o téměř přesně opačný výrok, než ten, který generál vyřkl pro server Aktuálně.CZ 4. srpna. Nu a protože Xantypa vyšla 30. srpna a její rozhovor s generálem musel proběhnout před tímto datem – a tedy zhruba ve stejné době, kdy generál pronášel serveru Aktuálně.CZ to své opačné – vytáhnete z kapsy peníze a Xantypu si v nadějí, že si její redaktoři generálův výrok podle svého jen překroutili – koupíte. A hned za dveřmi krámu nalistujete potřebnou stránku a máte to: A jak?

V kostce takhle: „Z hlediska hrozeb pro stát, NE PRO JEDNOTLIVCE,“ prozrazuje generál Xantypě, „je Rusko mnohem závažnější hrozbou.“

Co k tomu dodat? Hlavně že – jak generálem řečeno prve – neexistuje jediný dokumentovaný záměr, že by Rusko chtělo Alianci přímo vojensky ohrozit, a že pokud jde o to další, čímž je uvedené nebezpečí hrozící od Ruska nám, jednotlivcům, můžeme je – jak generál naznačuje – víceméně vyloučit.

Ještě že tak.