Vlastenecké desatero

Avatar
Původní autoři

Martin Koller
26. 9. 2016
Letošní volby k zamyšlení především o budoucnosti naší země a perspektivách lidí, kteří v ní žijí. Situace nevypadá dobře. Naši občané dlouhodobě pracují za třetinové a nižší mzdy ve srovnání s Německem při srovnatelných životních nákladech, ve strachu o existenci a s nadějí na důchod, z nějž nelze přežít. Občanská většina tvořená živnostníky, malopodnikateli a zaměstnanci nemá zastání v žádné ze zavedených vládních stran, ani v jejich opozičních klonech a partnerech. Všichni, kteří za tento vývoj odpovídají, se budou snažit udržet u moci všemi prostředky, protože moc vytváří peníze a peníze zase moc v uzavřeném koloběhu. V takovém případě mizí komediální souboje v médiích pro oklamání voličů a všichni se spojují, jako například v odporu proti referendu, nebo v zákoně o politických stranách.


Letošní volby nejsou o nějaké pravici či levici, ale o vlastencích na jedné straně a těch, kteří ztratili či prodali čest a odhodili vlast a národ, pokud se k českému národy kdy počítali na straně druhé. Do druhé skupiny patří především globalisté a multikulturalisté reprezentující zájmy Bruselu a Washingtonu.

Globalisté jsou ti, kteří se snaží zničit a zotročit evropské národy, udělat z nich tupý, hnědý dobytek ožebračováním a islamizací. Avšak především mícháním ras, takzvaným multikulturalismem, který nemá s kulturou nic společného. Média je označují jako neomarxisty, ale marxismus neměl nic společného s násilným mícháním ras a ožebračováním národů. Je to jen další ukázka prolhanosti protinárodních médií vedených ČT 24.

V rámci současné volební kampaně se opět slibuje a slibuje. Většina také obranu před islamizací, přestože mnozí ji ještě nedávno schvalovali, či se jí aspoň nebránili, včetně pánů Sobotky i Babiše, který se tváří, jako by nepatřil do současné protinárodní vlády s jejím programem Strategie 2030 a neměl ve svém hnutí a jeho zeleném klonu politiky, kteří říkají a konají přesný opak toho, co jejich zaměstnavatel.

Osobně vnímám jako vlastence všechny, kteří brání tuto zemi a nechtějí zde cizáckou totalitu. Je lhostejné, zda tito vlastenci jsou Češi, Moravané, Slezané, Slováci, Vietnamci, Židé, Řekové, Rusové, Ukrajinci, Maďaři či Romové.

Jako české vlastence lze chápat všechny, kteří uznávají a prosazují univerzální historií prověřené civilizační hodnoty jako vlast, národ, rodina, čest, spravedlnost, pravda, úcta k poctivé práci a práci pro většinu, úcta k předkům, znalostem a zkušenostem, podporu potřebným, trestání zločinců a sociálních parazitů. Prosazují všelidové referendum jako nejvyšší a všeobecně závazný politický akt, jako svůj nezastupitelný podíl na moci a rozhodování o budoucnosti z hlediska všech mezinárodních a dalších důležitých otázek a problémů.

Český vlastenec

1. Brání islamizaci naší země a tím etnicko-sociálnímu inženýrství, neboli novému protievropanskému rasismu prosazovanému americkými a evropskými globalisty na základě zvrhlých ideologií.

2. Odmítá koloniální smlouvy TTIP a CETA, které by změnily naši zemi na ráj mezinárodních exekutorů, zničily naše zemědělství a udělaly z ní popelnici geneticky modifikovaných potravin.

3. Brání privatizaci naší země volbou totality ve prospěch miliardářského oligarchy podporovaného americkými globalisty do podoby soukromé kolonie či firmy, jejímž vzorem je současná ožebračená a zotročená Ukrajina.

4. Odmítá arogantní evropskou totalitu zkorumpovaných byrokratů z Bruselu a jejich snahu ničit národní státy pomocí byrokratické buzerace, systémové korupce, lží, potlačování pravdy, strachu, zotročování, bezpráví, drog, heren, zadlužování, solárních a jiných zlodějin.

5. Prosazuje účinnou podporu české rodiny a českých dětí a jejich ochranu před pedofily a multikulturalismem, místo mrhání penězi na agresivní, nezvané, necivilizované a nepracující cizince a jejich rodiny.

6. Odmítá evropské neomarxistické experimenty typu inkluze a prosazuje vlastenecké školství poskytující smysluplné vzdělání umožňující být konkurenceschopnými v mezinárodním měřítku.

7. Podporuje český průmysl a zemědělství, pracující a inovativní lidi a odmítá být věčně levným otrokem v cizáckých firmách, a zároveň požadují pro naše lidi důstojné platy a důchody.

8. Uznává právo občanů na obranu a sebeobranu, stejně jako právo držet zbraň jako jednu z hlavních demokratických hodnot a v neposlední řadě prosazuje ostrahu a obranu našich hranic.

9. Odmítá sociální a politický parazitismus prosazovaný ve prospěch multikulturalismu a islámského terorismu politickými neziskovkami podporovanými globalisty ze zahraničí.

10. Odmítá cizí vojenské základny na našem území, podporu islámského terorismu zeměmi NATO a především naší účasti na cizích válkách v cizích zemích, které vedou k zabíjení a vyhánění lidí z domova pro větší moc a zisk globalistů.

Jsem toho názoru, že uvedené desatero by se dalo použít bez velkých změn ve většině zemí Evropy, jejichž občané ještě neztratili pod vlivem protinárodní propagandy odvahu a ochotu bojovat za vlastní zájmy.