Zpráva Velvyslanectví RF v Bratislavě z úvodního brífingu při návštěvě R. Fica v Moskvě

8. 9, 2016   zdroj
V. Putin: Vážený pán premiér, milí priatelia! Srdečne Vás vítame v Moskve. Sme veľmi radi, že vás vidíme. Napriek skutočnosti, že, bohužiaľ – musím povedať, bohužiaľ, – už viac rokov pozorujeme pokles vzájomného obratu trhu, predsa len zostáva šanca na obnovenie tohto obchodu a ďalší rozvoj. Rusko zostáva jedným z najväčších obchodných a ekonomických partnerov vašej krajiny.

Slovensko, pokiaľ je mi známe, tento rok predsedá Rade Európskej únie. A dúfame, že budeme pracovať s Vami ako s predsedom Rady Európy v záujme zlepšenia predovšetkým obchodných a ekonomických väzieb s Európou: náš obchodný obrat klesol takmer dvojnásobne.

Takže máme sa o čom porozprávať. Sme veľmi radi, že sme sa stretli. Vítajte.

R. Fico : Vážený pán Prezident! Ďakujem Vám za Vaše slová: povedali ste, že existuje veľa projektov, veľa ponúk a my uvítame príležitosť diskutovať o všetkom.

Myslím si, že musíme lepšie využívať také inštitúcie ako je naša medzivládna komisia. Predpokladám, že naše najbližšie stretnutie v rámci medzivládnej komisie bude začiatkom roku 2017. Taktiež nevidíme žiadne dôvody k znižovaniu obratu vzájomného obchodu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou.

Samozrejme, že sa pozeráme na veci objektívne: existujú objektívne dôvody a objektívne faktory, ale musíme urobiť všetko pre to, aby sa obnovil predchádzajúci rozsah obchodu, ktorý existoval prednedávnom.

Pre nás je veľkou cťou, že Slovensko je krajinou ktorá predsedá Európskej únii od 1. júla do 31. decembra t.r. Ak hovorím v mene členov vlády, je to veľká pracovná záťaž, ale vďačíme za túto možnosť aktívnejšie sa zapojiť do európskeho diania.

Nastúpili sme predsedníctvo krátko po tom, ako sa Veľká Británia rozhodla opustiť Európsku úniu. Dnes sa v Paríži stretli predsedovia vlád niektorých krajín a diskutovali o otázke – ako by mala vyzerať Európska únia teraz, keď už nemá 28 členov, ale len 27.

Nie je to jednoduchá záležitosť, pretože v Európskej únii sú členské štáty, ktoré sa nachádzajú v eurozóne, ale aj také, ktoré tam nie sú.

Vážený pán Prezident! Dobré vzťahy, ktoré existujú medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou sú predpokladom pre návrat ekonomických a iných vzťahov na úroveň, ktorá bola donedávna.

Dnes mam v úmysle prerokovať niekoľko tém, ak sa naskytne taká príležitosť. Jedná sa o konkrétne problémy, napríklad otázka cyklotrónového centra, ktoré je nerentabilné pre nás už viac rokov. Je to tiež spolupráca v oblasti vzdelávania a kultúry, a máme si čo vzájomne povedať o rozsiahlych energetických projektoch.

Okrem toho, by som rád stručne posúdil otázky športu, rovnako ako otázku, ktorá zaujíma všetkých: aké bude nové vedenie OSN? Pretože máme veľmi vhodného kandidáta a vynasnažíme sa získať podporu z vašej strany. Dúfam, že budeme môcť diskutovať o všetkých týchto otázkach v priateľskej atmosfére.

V. Putin: Uisťujem Vás, že sa tak stane. Ešte raz chcem zdôrazniť, že sme radi nášmu stretnutiu a ochotne posúdime všetky tieto otázky.