Česká mediální nudapláž

Avatar
Původní autoři

Petr Vavruška 

18.10.2016
Občané by se prý měli připravit na to, „že budoucí česko-americké vztahy budou stále více utvářeny jinými hráči, než jsou vlády. To ztvrzuje i řada militantních prohlášení jako „politoložky“ Šiklové: „lepší mýlit se s USA, než mít pravdu s Ruskem“, která jsou varováním toho, kam až lze „pravdu“ generovanou mainstreamem posunout. Alternativní média nemají bohužel mnoho prostředků na vyvracení lží dobře uplácených námezdních politiků a publicistů. Jedním z nástrojů se může stát kandidatura na titul „Mediální naháč“. Pokud beztrestní autoři nedokáží své publikované bláboly obhájit, bude jim přiděleno trvalé místo na nově zřízené „České mediální nudapláži“. To může odradit i jejich chlebodárce.


V r.2005 Stephen Colbert do US politického života uvedl novotvar Truthiness – pravdění. Znamená to, že něčemu věříte, protože se vám to zdá pravdivé i když vám scházejí fakta. Pro mnohé je to nejpohodlnější přístup k sledování dění v politice bez přemýšlení. Spotřebitelé této masáže nemusí mít ani pocit, že slyší pravdu, protože tomu sami ani nevěří. A je jim to úplně jedno. A ukáže-li se později, že je to úplně jinak, média už neřeší. Důsledky této metody shrnul Thierry Meyssan 21.9.2016 ve WertyzReport.

Americká vláda garantuje, že usiluje o prosazování demokracie na celém světě. Pro občany tato naivní víra naznačuje bez dalšího vysvětlení, že jejich země je příkladem demokracie a že mají spasitelskou povinnost ji přenést do zbytku světa. Lid USA, sycený touto národní mytologií, nevnímá zahraniční politiku své vlády jako formu imperialismu. V jejich očích je legitimní svrhnout vládu, mající ambice převzít model lišící se od jejich a tedy je zlý a špatný“. 

Jsou přesvědčeni, že ve jménu rodiny, vlasti a Boha lze konat jen dobro a že vzhledem k jejich mesiášskému poslání na celém světě, které jim bylo vnuceno, přišli silou vnutit demokracii zemím, které obsadili. Jim to sugerují od malička. To není věcí válečnického sklonu amerického lidu, který je svou podstatou spíše mírumilovný, ale je to věcí propagandy militantních vlád, kterou jsou Američané krmeni po celý svůj život.

Americké vlády totiž očekávají, že svět bude plnit každé jejich přání. Podle přesné definice ruského spisovatele žijící v USA Orlova

… pokud kooperace okamžitě nenaskočí, použijí politický, finanční a ekonomický nátlak. A pokud se efekt nedostaví, zkusí změnu režimu barevnou revolucí nebo vojenským pučem, či zorganizují a zafinancují povstání, které ve vzdorovité zemi vede k teroristickým útokům a občanské válce. A když to nefunguje ani pak, probombardují onu zemi zpět do doby kamenné“. 

K naplnění výše uvedených ušlechtilých cílů jsou oprávněni aplikovat cokoliv, včetně rozpoutání války, nejlépe na evropském území s použitím evropských vojsk, o které se domnívají, že se jich dotkne jen minimálně.

V jaké fázi se dnes nachází ČR? Kromě prezidenta republiky a několika poslanců zatím v té první, protože servilita našich představitelů dokáže již předem přesně odhadnout nevyslovená přání Velkého bratra a ústy zejména předsedy vlády Sobotky, ministrů zahraničí, obrany a loutky instalované do vedení NATO, je horlivě prosazovat. A co není „politicky korektní“, se dnes nesmí vyslovit. Morálka nemá význam. Podle Paškové, šéfredaktorky portálu OzbrojenéSložky MO, by se měli občané připravit na to,

„... že budoucí česko-americké vztahy budou více utvářeny jinými hráči, než jsou vlády. Novými aktéry, kromě jiných, budou významní byznysmeni, vzdělávací a vědecké instituce a nevládní organizace“. 

Že to nemusí být plané řeči, to potvrdil 6.10.2016 ve svém projevu náčelník gen. štábu vojsk US gen. Mark Milley, kdy už nemluvil jen o  „zkroucení rukou“ jako Obama, ale naprosto flagrantně vyhrožoval celému světu, že

… kdokoliv se pokusí ohrozit současný americký styl života a bude odporovat USA, toho jejich ozbrojené síly domlátí tak, jako ještě nikdy předtím“. 

K tomu se v ČR již připravuje modernější verze myšlenkové policie, která bude hlídat lidi s odlišným myšlením, jak to popsal v románu 1984 už Orwell, a existují už i návrhy na jejich trestní stíhání. Novou myšlenkou je pro ty nevyléčitelné zavést i „mediální karanténu“.

Mainstreamová média obecně, mají ze svého titulu oslovovat většinu populace jazykem jednoduchých sdělení. Podle Emila Kalabuse média zprostředkovávají především názory mezinárodní elity lidem dole, kteří mají sice odbornou kvalifikaci ve svém oboru, ale nikoli v politice. Hlavním cílem je občany zabavit, aby nepřemýšleli o souvislostech, které způsobují mravní a sociální úpadek.

Jejich zpravodajství se nedá dost dobře věřit, protože přejímá informace od PR agentur „spřátelených zemí“, které je vytvářejí na základě objednávek od držitelů moci či od tajných služeb. Spotřebitelé takovéhoto zpravodajství tak vstupují jen do žurnalistického second-handu, jehož zprávy jsou identické se zprávami agentur z předešlého dne, pouze doplněné povrchním míněním novinářů, aniž by událost řádně rešeršovali. Na to jim chybí odvaha, i čas.

Z hlediska dopadu jakéhokoliv sdělení na diváka je nejúčinnější televize. Divák totiž vnímá jakoukoliv obrazovou informaci vysílanou “jeho” televizí podvědomě jako pravdu, zejména je-li vytrvale opakována. Pak získá tendenci důvěřovat informacím, které je utvrzují v tom „že si to už dříve mysleli“, zatímco na informace, které jejich vsugerované vidění světa rozbíjejí, nahlížejí s podezřením a sklonem je odmítnout jako překroucené či propagandistické.

Úkolem alternativních médií je tuto iluzi zprostředkovanou mezinárodními elitami rozkrýt a pokud možno veřejnost pravdivě informovat. Na rozdíl od mainstreamu přinášejí provokativní a alternativní úhly pohledu na aktuální dění, zasazují události do jiného kontextu, odhalují útoky pod falešnou vlajkou, odhalují polopravdy i zamlčené.

Vrcholní představitelé ekonomiky totiž významně sponzorují, a tak i kontrolují politické strany. Pomocí sítě lobbistů ovlivňují legislativní proces, jeho obsah a výsledek. Jedině lidé, kteří nahlédnou do kuchyně politického marketingu, mají možnost výrazně kontrolovat svůj osud v prostředí dnešní společnosti tím, že se nenechají zmanipulovat. V r. 1989 zemřelý legendární americký novinář J.F. Stone – říkával za katedrou fakult žurnalistiky studentům:

Ze všeho o čemž zde budu hovořit, si pamatujte především tato dvě slova: Vlády lžou.

A v dnešní přetechnizované době platí, že kdo ovládá média, ovládá i veřejné mínění. Je neuvěřitelné, co si prodejní „ovlivňovatelé veřejného mínění“, dovolují. Proklamují špiclování, cenzuru, sestavují seznamy nepřátel a nesprávně myslících spoluobčanů. http://www.novarepublika.cz/2016/09/cesky-vybor-pro-vysetrovani-neamericke.html Ve smyslu hesla „politoložky“ Šiklové „lepší mýlit se s USA, než mít pravdu s Ruskem“, lze v ČT a hlavních médiích obhajovat likvidační a genocidní aktivity, měřit dvojím metrem, převracet historii, beztrestně lhát, zamlčovat, překrucovat a balastem překrývat podstatné. Za podpory ze zahraničí financovaných neziskovek i naší vlády, mohou hlásat trestuhodnou primitivní a militantní propagandu, připomínající rétoriku novodobých národních hrdinů – amerických sniperů, http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/6795-novy-serial-na-ac24-cz-100-otazek-ceskym-medialnim-sniperum-1-dil

Už téměř 3 roky se v „Západním světě“ uměle šíří strach z  možné Ruské invaze do Evropy a tvrzení, že Putin je nebezpečný a je ho potřeba zastavit. A že je akutní, za každou cenu zabránit proruské propagandě! Snad poprvé se ztotožňuji s tvrzením Václava Klause, že

… proruská propaganda má u nás naprosto nulový prostor v médiích a nulový prostor v čemkoli. To je výmysl těch, kteří nemají žádná jiná, vážná a potřebná témata, protože neumí o ničem říci ani slovo a pořád ještě bojují s komunismem, který už prakticky 28 let neexistuje. Jestli mě něco trápí, tak je to indoktrinace a tedy propaganda, valící se k nám masivní formou z EU. To je něco, co ničí naši zemi“.

Jsme bezbranní proti systému, jehož sdělovací prostředky se dnes již vyrovnají státní propagandě v diktaturách? Jak získat imunitu proti jednosměrnému procesu informačně-psychologického působení na občany?

Abychom mohli lživá tvrzení správně vyhodnotit, potřebujeme vědomosti a čas, který mnoha lidem schází. Nekonečný příliv krátkých zpráviček, které nazýváme zpravodajstvím, má rozhodující účinky v zapomnění. Tak mohou instituce a  osoby vypouštět fámy, vytvářet nálady a  šířit strach. Pravda je totiž z prvního pohledu málokdy zjevná. Když se později nějaká zpráva prokáže jako nepravdivá /což je téměř vždy/ tak se to nedementuje a je obratem nahrazena novým tématem. Pak lze i tvrdit, že Kenedyho zabil Osvald, Irák byl napaden kvůli jeho jaderným zbraním, Bin Ladin řídil letecké útoky na technologickou, zpravodajskou a vojenskou velmoc USA z afgánské jeskyně, letadlo MH17 na Ukrajině sestřelili proruští povstalci, nebo že USA bojuje v Sýrii s IS a s její odnoží Al Nustra. A označovat neokolonialistické války za mírové mise. Pro nás existuje nebezpečí, že se staneme obětí propagandy, která nás i celou Evropu chce zavést do války proti Rusku.

Jedním z nástrojů této militantní propagandy jsou. m.j. honosně znějící „Evropské hodnoty“. Komickou hříčkou je, že jsou reprezentované postavou nestoudného pornoherce Jakuba Jandy, který je přímo výstavním prototypem pravdění a mediálního a politického naháče se všemi morálními i vizuálními atributy. Jestliže v rámci projektu Kremlin Watch Monitor bojujícího pod vlajkou boje s fantomem „ruské hrozby“ mohla být ustanovena „Soutěž posluhovačů Kremlu“, oceňujme naproti tomu námezdní žvanily typu Jana Macháčka, kteří nedokáží logicky vysvětlit své publikované bláboly, přinést přesvědčivý důkaz či propagující cenzuru, kandidaturou na titul „Mediální naháč“. Citujme je a dobře mířenými otázkami jim ale dejme prostor k dovysvětlení toho, co napsali. Nedokáží-li to přidělme jim minimálně ve své mysli a v debatách s přáteli opovržení a trvalé místo na nově zřízené „České mediální nudapláži“. Nositele tohoto označení nadále společně ignorujme. To může odradit i jejich chlebodárce. Navíc se vyvarujeme rozhořčení nad nekonečným tokem primitivních dezinformací, testujících pružnost pravdy. Získáme tak i čas na studium důležitých témat od opravdových a nezávislých žurnalistů. V příloze Vám zasílám avizovaný článek “Česká mediální nudapláž“.

Následující výběr je ukázkou typické „tvorby“ kandidátů na titul Mediální naháč. Česká mediální nudapláž se může rychle zaplňovat, později i s přičiněním zahraničních kandidátů na tento titul.

Jan Macháček, šéf think-tanku Institut pro politiku a společnost a přednášející na NY University of Prague

Výrok 1:

Rus lže běžně ve všední den i v neděli, když to potřebuje, i jen tak pro potěšení či zábavu. S tím, kdo povýší lež na princip, se byznys dělat nedá. Nikoli proto, že je to nemravné, ale protože je to nepraktické – a protože to vlastně vůbec nejde.”

Co je třeba doložit nebo objasnit: Souhlasí Macháček s aplikací jeho myšlenky:
„Ten, kdo povýší lež na princip a nechá si ji zaplatit nemá v novinařině co dělat. Hlavně proto, že je to nemravné, ale i proto, že je to nepraktické – primitivní lháři se totiž časem stávají směšnými?“

Výrok 2:

Nelze čelit propagandě autoritativního státu propagandou demokratického státu, ale snad není problém nařídit zákonem médiím, aby zveřejnila své konečné vlastníky. Rady pro veřejnoprávní vysílání států by pak dostávaly od tajných služeb informace o tom, kdo z veřejných osob, které chodí diskutovat do médií, je ve styku s ruskou mocí. Evropa by také neměla váhat – pokud to jen trochu jde – žádat internetové providery v rámci EU, aby z internetu stáhli obsah, který vysloveně představuje munici informační války. Navrhuji též odejmout vysílací licenci ruské kabelové televizi Russia Today a ruskojazyčným státním kanálům licenci pro kabelové a satelitní vysílání v Evropě i nad Evropou,

Podle Macháčka zřejmě nestačí 15,6 milionů USD na mediální boj proti Rusku (na odpor proti teroristům z IS se vydalo jen šest milionů), které má k dispozici Broadcasting Board of Governors, což je nezávislá agentura americké vlády, se sídlem ve Washingtonu DC, zodpovídající za všechny mezinárodní nevojenské rozhlasové a televizní programy US vlády?

Výrok 3:

Když jsem přecházel Mánesův most, záměrně jsem nepozdvihl hlavu a nepohlédl ani koutkem oka na hnusnou vilu rusofila Karla Kramáře, plnou pokleslé rusofilní estetiky. Plánoval jsem vyrazit do pražské zoologické zahrady a polít benzinem a zapálit nedávno sem převezené modročervené Gočárovy domky, které již delší dobu podezírám z toho, že v nich nocují Nasťa, Marfuša a Ivánek“.

 A dále:

„Co se těm Čechům stalo? Je to tím, že se národnímu hrdinovi Jaromíru Jágrovi kdysi tak líbilo v Omsku, že přestoupil na pravoslaví?

Co je třeba doložit nebo objasnit: Je ta osoba jen blázen, nebo krajně nebezpečný terorista, před kterým se musí společnost chránit? Nevrtá vám hlavou jak je možné, že šéf think-tanku Institut pro politiku a společnost přednáší spolu s dalšími „špičkovými ideology“, reflektující názory svých chlebodárců, na NY University of Prague? Nechali byste své děti studovat na takovéto škole?

Václav Bartuška, „český diplomat“, ředitel knihovny Václava Havla:

Výrok: Bartuška proslul zejména zrůdným konstatováním, že

„když upálíte neozbrojené nositele jiného názoru, jak to udělali v Oděse – pak máte klid. Když to neuděláte, tak máte válku. To je vše!“ 

(pozn.red. NR – doslovný citát “diplomata” Bartuška zněl:

„…Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v  Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid…“)

Dnes se ale ptám na jiný jeho výrok:

„ČR plně podporuje sankce proti Rusku a říkám to jasně, znovu a znovu. Je dobře, že je tam zahrnuta i cena ropy, její pokles o 50 USD během půl roku nebyl náhodný. Tímto bych rád poděkoval našim přátelům v Saúdské Arábii za pomoc“.

Co je třeba doložit nebo objasnit: Na postup v Oděse má Bartuška jasný názor. Ptejme se ho: Co ještě Vám imponuje, na dalších vašich přátelích, tentokrát ze Saudské Arábie? Podpora teroristů z Islámského státu, pedofilie, 1000 ran bičem za podvratný web píšící o demokracii a právu na svobodu projevu, kamenování žen či třeba brutální veřejné popravy, které sledují i děti? Už jste manželce a svým dětem ukázal saudskou demokracii? Také od Vás zdědili obdiv k zemi která za podpory USA, vede Radu OSN pro lidská práva?

Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09 a bývaly viceguvernér ČNB

Výrok: EU nemůže zrušit sankce proti Rusku. Má totiž strach, že když by to udělala, snesl by se na ni hněv USA v podobě sankcí, pokut a jiných represivních opatření. A to navzdory evropským byznysům, které na sankcích tratí.

Sankce proti Rusku musí pokračovat, ztrát netřeba litovat. S takovými nespolehlivými zeměmi se dobrý byznys nedá dělat vůbec“, opakuje jako ozvěna USA Luděk Niedermayer.

Co je třeba doložit nebo objasnit: Pan europoslanec bezpochyby ví, že sankce proti Rusku připraví Evropu o 100 miliard euro a 2 miliony pracovních míst. V čem je obchod s Ruskem nespolehlivý? Vypnulo Rusko EU plyn? Nenahradilo problémové palivové tyče od firmy Westinghous pro JE Temelín? A podívejme se na to, jak přes evropské a naše sankce, rychle roste ruskoamerický export do USA, např. raketové motory, kdo dopravuje jejich kosmonauty na vesmírnou stanici? Paul Christie, ředitel „Institutu globálních perspektiv“ při Columbijské univerzitě otevřeně definoval jak uhasit 19 bilionový státní dluh USA bez radikálního pádu životní úrovně.

„ Je to realizovatelné jen na cizí účet jakkoliv cynicky to zní. Proto je třeba organizovat události tak, aby celý svět, každá strana v té či oné míře, se účastnila na řešení finančních problémů Ameriky.” (novarepublika.cz/2016/05/americky-bridlicovy-plyn-spasa-evropy.html)

A tupé vedení EU je ochotno aplikovat vše, co jim vládnoucí síly z USA vnutí. Patří zasvěceně se tvářící europoslanec k nájemným organizátorům této akce? Uvědomuje si trapnost a míru své servilnosti a jak jeho nedoložené a nenávistné lži poškozují české hospodářství?

Miroslava Pašková šéfredaktorky portálu Ozbrojené Složky MO a bývalá podřízená „Saši“ Vondry

Výrok: Nějaký virus z Putinovy laboratoře, prý ovládl “rusofilní“ jedince.

“Zdraví zůstávají lidé s vysokou imunitou vůči blbosti, srozumění s historií (nikoli té z předrevolučních učebnic). Pokusy o racionální diskuzi, věcná a logická argumentace, zdají se být krmí pro cizopasné ruské houby, usídlené v mozcích nemocných. Nekomunikovat s “rusofilními paranoiky“ není řešením, jelikož by se “nákaza“ mohla přesunout na “tupé“. Hrozilo by tak vytvoření většiny “rusofilních paranoiků“ ve společnosti, kteří by posléze pozvali Putina a byli by tak ohroženi imunní lidé.” 

Pašková vyzývá stát, aby v zájmu své suverenity a existence zasáhl proti těmto “nemocným”. Je prý třeba “oprášit pojmy jako vlastizrada“. Je třeba aktivizovat policii a soudy k potírání trestného činu rozvracení republiky, a to už ve stadiu pokusu.

“Nemáme-li zatím na ruskou epidemii lék, je třeba nemocné alespoň izolovat,“

Co je třeba doložit nebo objasnit: Aktualizovala tato šílená militaristka these Reinharda Heydricha z r.1941? – Úkol „nepřítel všech nepřátel“ obsahuje hlavní směrnici pro naše policejní a bezpečnostní úkoly, nejen v užším, ale i v širším smyslu slova. Nevidím v tom jen úkol zatýkat a předávat k odsouzení a dohlížet, ale chápu to jako systematické zkoumání nepřátelských vlivů. Pokusíme se podle staré metody poněmčit českou verbež. Zásadní bylo, odstranění skupin a organizací odporu. Za druhé to byla likvidace a odstranění vedoucí vrstvy, která by za určité situace mohla být nebezpečná. Musíme uvážit, co s nimi uděláme. U části špatně smýšlejících lidí dobré rasy nezbude nic jiného, než se pokusit usídli je v říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a převychovat jejich smýšlení nebo, když to nepůjde, postavit je nakonec ke zdi; poněvadž vystěhovat je nemohu, neboť by tam na východě vytvořili vedoucí vrstvu, která by se postavila proti nám.

Jak si představuje zaměstnankyně MO Pašková izolaci těch nemocných od těch zdravých, srozuměných se současně formulovanou historií, kteří už konečně pochopili, že 2. světovou válku začali „Rusáci“ společně s Němci. Může popsat, jak by takové internační tábory měly vypadat?

Pavel Šafr – novinář, který prošel snad všemi médii, všude zanechal, podle prof. Bělohradského špatnou stopu.

Výrok: Má už prý toho kremelského svinstva má plné zuby. „Už jsem se prostě nasral, říká. Musíme mít důstojnost.

Rusové jsou jako malé děti. Všichni. Nezodpovědnost, debilita, agrese. Tak naivní národ jinde na světě není. Půjdu se s nimi třeba i porvat. Za svoji zem a její svobodu má člověk bojovat. Chci být v NATO a chci, abychom byli pevnými spojenci demokratického světa. Musíme se jasně vypořádat s 5. kolonou. A prosadit, že patříme na Západ a že nejsme barbaři. Jsem moc rád, že jsou Čechy součástí německého kulturního okruhu, a nikoli ruského,“

oddechl si Šafr. Ale úplně prý nechápe,

“… kde se v některých Češích bere ona všeslovanská idea, kterou považuje za hloupou a úplně nesmyslnou. Jako by člověk trval sveřepě na tom, že chce být primitiv z pralesa,“ uzavírá.

Co je třeba doložit nebo objasnit: Není Pavel Šafr už tím primitivem? Není známo jakou hodnost a vojenské zkušenosti tento hrdina má. Lze se ale domnívat, že na základě vyhlášení tohoto zásadového a rezolutního postoje staví do čela skupiny dobrovolných českých odstřelovačů v boji za svobodu této země. Aby nebyl považován jen za vyprázdněného mediálního tlučhubu, nepochybně předloží důkaz o svém hrdinském boji. Ale kam se v boji proti debilním Rusákům asi začlení? Do praporu Azov na Ukrajině, nebo do jednotky Al Nustra v Sýrii?

Petr Kolář, diplomat a údajný prezidentský kandidát

Výrok 1: Od jakéhosi V. Potápka, tvářícího se v ČTV jako “odborný“ komentátor, se dozvídáme, že Putin prý napadl Krym, aby zamaskoval žalostné výsledky 15 let svého vládnutí! Jak se v tom má nevzdělaná obec televizních diváků vyznat? Naštěstí nám to vysvětlil exambasador v Rusku,

Putin v  r. 2011 zjistil, že historicky nevídaná prosperita lidem nestačí a chtějí být bráni jako občané a dodnes má oprávněný strach, že kdyby Ukrajina uspěla na své cestě k normální zemi, tak by se ta infekce přelila i do Ruska a smetla i jeho

Výrok 2: Pan Kolář ale způsob jak tou ukrajinskou infekcí Rusko nakazit dosud nenašel i když se o to dost dlouho pokouší. Proto do „Evropských hodnot“ přišel s novou thesí.

„Žijeme prý v demokratickém společenství. To je postaveno na hodnotách, a my jsme na ně trochu zapomněli. Ten základní instinkt, že své hodnoty musíme bránit, a to i se zbraní v ruce, se vytratil,“

obává se.

„Já nejsem spokojen, že lidé jsou v klidu. Chtěl bych, aby se začali bát. Zdravě se bát.“ 

Musíme totiž lidem, kteří tomu nerozumí, vysvětlit, že nemohou volit jen ty, co jim slíbí blahobyt.

Co je třeba doložit nebo objasnit:

V propagandě není žádný rozdíl mezi diktaturami a demokraciemi. Nic nového nepotřebujeme, budeme opakovat známé tak dlouho, dokud to nepochopí i ten poslední Němec,“ tvrdil Göring. 

„Vtloukám svým lidem bez ustání do hlavy: opakovat, dokud to nepochopí i ti nejzabedněnější. Podstatné je, aby lidé vždy nakonec uposlechli rozkazy vůdců. Je to jednoduché. Vše, co musíš udělat, je říct, že jim hrozí nebezpečí, a obvinit pacifisty z vystavování země nebezpečí. To spolehlivě zabere v jakékoliv zemi.“

Je to ten správný návod pane Koláři?

Generál Petr Pavel: dnes jeden z „vůdců“ NATO a patrně i kandidát na prezidenta ČR

Výrok:

Rusko je pro nás největší riziko, ne uprchlíci. Putin nikdy nespí. Utečenci nedisponují jaderným arzenálem a propagandistickými nástroji jako Moskva. Jejich přísun neřídí temné síly. Uprchlickou krizi využívá Putin ke svým propagandistickým cílům. Ne příval uprchlíků, ale Rusko je závažnější hrozbou pro země Severoatlantické aliance“. 

Český jestřáb si své ostruhy musí zasloužit válečnickou rétorikou. Však také nedávno prohlásil, že

Srbsko a Republika Srbská představují hrozbu pro NATO, protože se dostávají do stále většího vlivu Ruska. Jestli Putin něco nechce, je to silná, akceschopná a jednotná EU. Vůči Rusku budeme prosazovat nekompromisní postoj. Musíme trvat na tom, aby byly dodržovány mezinárodní dohody, na nichž je postaven mezinárodní bezpečnostní systém. Rusko lže lidem v Evropě tak úspěšně, že přestávají věřit vlastním politikům“, bezmocně tvrdí generál.

Co je třeba doložit nebo objasnit: Jakže konkrétně Srbsko Severoatlantickou alianci ohrožuje, bude ho NATO znovu bombardovat jako v r 1999, či v r. 2011 Libyi, nebo v současnosti v Sýrii? Konzultoval generál už praktické provedení se svou krajankou Madeleine? Určitě mu poradí, jaké že mezinárodní dohody opravňují NATO ke genocidním válkám! A potom ať je doslova cituje! Blogger se ptá:

„On si ten i….t opravdu myslí, že je většina lidí na intelektuální úrovní americké loutky? Poturčenec horší Turka. Soudruh nám prohlédl a nyní je na té správné straně, ale jaksi už nezvládl změnu slovníku. Patrně i to je důvod proč mu nikdo nemůže věřit ani slovo.“

Karel Schwarzenberg exministr zahraničních věcí

Výrok:

„Pád režimu Muammara Kaddáfího otevírá novou etapu historie svobodné Libye, která je z mnoha hledisek velmi důležitá pro klidný vývoj a bezpečnost celé oblasti.“

Co je třeba doložit nebo objasnit: Mohl by tehdejší ministr zahraničních věcí ČR doložit současný stav v celé oblasti? Necítí spoluvinu, když podpořil barbarské vyvražďování a totálního zničení prosperující Libye našimi spojenci, to dokonce bez vyhlášení války? Nevadí mu, že to stálo 160.000 lidských životů, převážně civilistů? Cítí spoluvinu i za to, že pomáhal otevřít stavidla současné uprchlické vlně? Má dnes vůbec morální právo se k ní vyjadřovat?

– – –