Otevřený dopis premiérovi: Jak bude premiér reagovat na opakované snahy USA, aby v ČR byla vojenská základna?

19. 10. 2016
Pane předsedo vlády, reagoval jste oficiálně na výroky o tom, že má být v ČR protiraketová základna? USA již jednou požadovaly vybudování prvků tzv. protiraketové obrany na území ČR. Je nyní opět tento krok připravován?
Kandidát na viceprezidenta USA za Republikánskou stranu Michael Pence ve svém projevu na předvolebním shromáždění uvedl m.j.
„Vladimír Putin rozmísťuje protiraketové systémy v Sýrii, takže Amerika teď musí vytvořit bezpečné zóny, aby rodiny, ohrožené rodiny s dětmi, mohly tato území (v Sýrii) opustit“. Michal Pence dále uvedl: „Musíme rovněž rozmístit štít protiraketové obrany v České republice a v Polsku, kterých se vzdali Barack Obama a (demokratická kandidátka na prezidenta) Hillary (Clintonová), aby neubližovali Rusům, v roce 2009.”

Toto sdělení zaznělo i na ČT 1 ve zpravodajství a to bez jakéhokoliv komentáře. V kontextu celé prezidentské kampaně v USA a současné mezinárodní situace signalizuje toto panovačné vyjádření ne „ kohokoliv“- ale uchazeče o budoucího člena součásti administrativy USA – snahu o znovuotevření již jednou uzavřené otázky existence protiraketového štítu na území ČR Jakýkoliv pokus o „znovuotevření“ této otázky a to v jakékoliv podobě a pod jakoukoliv záminkou se nám jeví jako krok velmi neuvážený.

Pane předsedo vlády České republiky, Vy přece také víte, že výstavbou jakéhokoliv prvku protiraketové obrany USA resp. NATO na území ČR by byly hrubým způsobem porušeny všechny základní normy mezinárodního práva. A to počínaje Chartou OSN, Zakládací smlouvou NATO, Závěrečným aktem Helsinské konference a dalších, včetně Ústavy ČR a také Smlouvy mezi NATO a RF po rozpuštění VS (nepřibližování k hranicím RF, nerozmisťování nových zbraňových systémů v nových členských státech NATO atd.) Není nutné na tomto místě citovat jednotlivé pasáže a paragrafy těchto dokumentů, to učiní dostatečně kvalifikovaně analytici MO.

Tento krok by znamenal další vyostření mezinárodních vztahů, válečné hysterie a vytvoření velkého bezpečnostního rizika nejen pro občany České republiky, ale v širším měřítku i EU.

Pane předsedo vlády, žádáme Vás o vyjasnění následujících otázek:

– Reagoval jste oficiálně – jako předseda vlády České republiky – na tyto oficiálně vyřčené výroky?
– Naše obavy z uvedených výroků mají reálné opodstatnění v tom smyslu, že USA již jednou požadovaly vybudování prvků tzv. protiraketové obrany na území ČR. Připravují nyní opět tento krok?

Pane předsedo vlády, žádáme v souladu s právním pořádkem ČR, o Vaši jednoznačnou odpověď.

Praha 17. října 2016

Plukovník v.v. Jiří Bureš,  předseda Asociace Vojáci proti válce 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D,  předsedkyně České mírové fórum