P.C.Roberts: Vraťte nám Studenou válku!

Avatar
Původní autoři

1. 10. 2016     PaulCraigRoberts
Vědátoři nám dali vědět, že Studená válka se vrátila. Kéž by tomu tak bylo! Protože Studená válka byla obdobím, v němž se vůdci Světa snažili omezovat napětí mezi nukleárními velmocemi. To, co máme dnes, je stokrát nebezpečnější. Je to bezohledná a nezodpovědná agrese Washingtonu proti dvěma velkým nukleárním mocnostem – Rusku a Číně.


Zažil jsem americké prezidenty, kteří se snažili rozptýlit napětí s Ruskem. John Kennedy společně s Chruščovem vyřešili raketovou krizi na Kubě. Nixon vyjednal dohodu o omezení strategických zbraní (SALT 1), i dohodu o omezení systémů antibalistických raket, a navázal kontakt s komunistickou Čínou. Carter vyjednal dalekosáhlejší SALT 2 a Reagan společně s Chruščovem Studenou válku ukončili.

Berlínská zeď padla a Gorbačov, za souhlas Sovětského svazu se sjednocením Německa, obdržel od Západu slib, že NATO se už ani o píď dál na východ nepohne.

Mír byl na dosah ruky. A tehdy neokonzervatisté, kteří se díky izraelskému vlivu vrátili zpět do amerických tištěných médií, začali onen mír na dosah ruky likvidovat. Ukázal se být totiž příliš nákladný pro profit vojensko-bezpečnostního komplexu, a gigantické vojenské a bezpečnostní zájmy se zas prokázaly být mnohem mocnější, než lobby usilující o mír. A od doby kriminálního režimu Clintona každý americký prezident dřel i v přesčasech na tom, aby napětí s Ruskem zvýšil.

V pátek hlas Izraele v USA, list New York Times (NYT), přidal k dehonestaci Ruska, šířené Hillary Clintonovou, úvodník opatřený titulkem: „Gangsterský stát Vladimíra Putina“. Že byl sepsán neokonzervativci dokazuje též ten fakt, že za všechny trable na Ukrajině a v Sýrii činí odpovědným jedině a pouze ruského prezidenta.

Presstituti v NYT samozřejm vědí, že je to nesmysl, takže aby to měli z čisté vody nanečisto už všechno, vtáhli do svého úvodníku i holandskou zprávu o letu MH-17.

Ta zpráva je tak absurdní, že vzbuzuje nejvážnější pochybnosti o tom, že by na kdesi západě přece jen ještě doutnala aspoň jiskřička zdravého rozumu. Rusko a nyní nezávislé ruské provincie na východě Ukrajiny přece nemohly mít zájem na sestřelení malasisjkého letounu! Bez ohledu na absenci tohoto motivu však holandská zpráva tvrdí, že to Rusko poslalo povstalcům na Ukrajině svůj raketový systém země-vzduch, využitelný výhradně jen proti cílům, pohybujícím se v extrémně velkých výškách, když to, co tito povstalci potřebovali, byla jedině zbraň proti nízkolétajícím ukrajinským bombardérům, které na ně shazovaly pumy. A vrchol této absurdity?

Když povstalci malasijské letadlo sestřelili, poslali celý raketový systém zpět Rusům!

Jak tupý asi musí být člověk, aby tak průhledné propagandě deníku NYT uvěřil?

Píše tak NYT své nesmysly proto, že má finanční problémy a žije tak de fakto jedině z podpory CIA? Je přece naprosto jasné, že malasijské letadlo bylo sestřeleno proto, aby se z incidentu obvinilo Rusko, čehož Washington obratem ruky využil k tomu, aby s ním Evropa spolupracovala při uvalení sankcí na Rusko. S cílem Rusko destabilizovat. A též proto,že v tuto chvíli bylo Rusko jediným činitelem na mezinárodní scéně, schopným zabránit americké snaze svrhnout legální syrskou vládu, čímž by byla Sýrie – pochopittelně a také naprogramovaně – uvržena do totálního chaosu. Jako tomu je v Iráku, Libyi a Afghánistánu.

Toto je současná preferenční cesta washingtonského korupčního kapitalizmu, vládnoucího dnes Americe. Nemá zájem na životě, má zájem o zisk. Jedině na něm záleží. Jestliže celé kontinenty propadnou zániku, tím lépe pro americký zbrojařský průmysl.

Ano, vraťte nám Studenou válku! Jako konflikt odpovědně řízený – namísto toho, co máme dnes. Bezohledný a šílený tah za světovládou, prosazovaný ďábelskými kriminálníky Washingtonu, ženoucími Svět do Armageddonu.

Vybral a přeložil Lubomír Man