“Cena Gajdarových reforem je hrůzná, 2x horší, než byl vpád fašistů”

Avatar
Původní autoři

22. 11. 2016    zdroj
“Musíme pochopit, jak hluboko jsme padli a jak obrovskou cena jsme zaplatili za ty takzvané tržní reformy”, říká Alexej Puškov. Za roky druhé světové války SSSR pozbyl 24% HDP a od roku 1991 do roku 1998 přišlo Rusko o 48% HDP, což znamená, že ekonomika klesla dvakrát víc, než tomu bylo v důsledku vpádu hitlerovského Německa, konstatoval 20. listopadu ve vysílání pořadu “Nedělní večer s Vladimírem Solovjovem” předseda komise Rady federace pro informační politiku Alexej Puškov.


“Z ekonomického hlediska to bylo dvakrát horší, než byl hitlerovský vpád. Musíme pochopit, jak hluboko jsme padli a jak obrovskou cenu jsme zaplatili za ty takzvané tržní reformy”, řekl politik.

Dále se senátor vyjádřil v tom smyslu, že není nic překvapivého na tom, že liberálové slaví výročí zahájení Gajdarových reforem, protože to je to, co je přivedlo k moci. A nejen k moci, ale i k bohatství: právě v důsledku těchto reforem vznikla nová třída, třída ruských kapitalistů, která působila v podmínkách divokého, asociálního kapitalismu.

“Bylo to provedeno záměrně, dokonce existovala jasná filozofie: není důležité, co bude se zemí, s obyvatelstvem, [aťsi] vymře 30 milionů, nevadí – je to cena našeho vstupu na trh,” zdůraznil Puškov.

Pro srovnání politik uvedl příklad z nedávné minulosti naší země, a sice – dnes tak nejednoznačně hodnocenou éru sovětského vůdce Josifa Stalina, pod jehož vedením SSSR, kromě mírových úspěchů, zvítězil ve Velké vlastenecké válce.

“Víte, často se říká: “Ano, Stalin provedl kolektivizaci, v důsledku kolektivizace industrializaci, on nás připravil na válku, ale příliš velká byla cena těchto Stalinových reforem, není možné zaplatit takovou lidskou cenu za výsledek, jehož bylo dosaženo”.

Pokud budeme suše a nezaujatě porovnávat výsledky činnosti Stalina a reformátorů 90-tých let, pak “se našim reformátorům podařilo zaplatit ještě větší lidskou cenu za mnohem menší výsledek. Protože tam jsme alespoň vydrželi ve válce. Obávám se, že pokud by v letech 1996-1997 začala válka, nebylo by možné, abychom ji přežili. Natolik byla země oslabena. ”

Proto, je přesvědčen Alexej Puškov, když nám teď načepýřený liberální tábor říká: “Ničemu nerozumíte, zachránili jsme vás před hladem, vytáhli jsme vás z jámy”, je to obranná reakce proti 95% obyvatel, kteří výborně rozumí tomu, co se tehdy stalo. Není náhoda, že všechny liberální síly od začátku století prohrávají jedny volby za druhými.

“Dokonce ani na Západě nikdo nezpochybňuje skutečnost, že liberální křídlo nemůže získat hlasy, protože jej tak hodnotí obyvatelstvo, hodnotí jej tak naši občané”, uzavřel senátor.

Vysílání daného pořadu bylo věnováno 25. výročí tržních reforem Jegora Gajdara, nazvaných “šokovou terapií”. Během diskuse vyjádřili známí politici, režiséři a veřejní činitelé své názory na samotné reformy, i na dobu, která je zrodila.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová