Reflexe voleb v US/1

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
16. 11. 2016   blog autora

Do seriálu o reformách patří reflexe průběhu a výsledků vyvrcholení voleb v USA. Jako první zařazuji článek, který jsem napsal ráno 9. Listopadu, když začínalo být zřejmé, jak volby dopadnou:

Zpravodajství mainstreamu o průběhu voleb prezidenta v US byly ukázkou toho, jak se s námi manipuluje. Ještě do pozdních hodin na ČT 24 byla vedena otevřená protitrumpovská kampaň. A dopadlo to jako ve všech dosavadních letošních volbách (Slovensko, 2 x Německo, Rakousko, Česko). Svědectví degenerace a rozpadu současné globální moci a her, které se odsud odvíjejí, která má následující podobu:

“1. Nejlépe se masivní narušování obecně přijatých zásad (které může mít podobu parazitování na devastaci celých států) kamufluje, pokud je překryto nějakým konfliktem. A tak se jde od jednoho konfliktu k ještě většímu, od jedné lumpárny k ještě větší. A nejde to zastavit, Všem se to vymklo z rukou. – To není “přílišné sebevědomí americké administrativy”, to je hra, která se vymkla všem z rukou a kterou nepůjde zastavit bez masového odporu. Ovšem odporu, který vychází z poznání toho, o co jde.


2. Mnozí z těch “zasvěcených”, kteří se na hře podílejí a kteří “považují za normální to, co normální není” jako znamení své nadřazenosti či vyvolenosti, již nevěří, že existuje pozitivní řešení, možnost nápravy. A tak spouštějí hru Titanic – hru, při které nejde o to, co nejvíce lidí zachránit, ale naopak, co nejvíce lidí uzavřít v podpalubí a odepsat, aby se zvýšila šance na jejich vlastní záchranu. Součástí této hry je i snaha o destabilizaci zemí EU, aby byl eliminován přirozený a vlivný odpor proti těm největším lumpárnám z pozic kulturně historických tradic, jejichž nositeli tyto země jsou (racionalita, úcta k člověku, vzdělanost, kulturní rozhled, znalost dějin včetně dějin vědy dějin náboženství apod., zkrátka všeho toho, co je prevencí jednostrannosti, nesnášenlivosti, uzavřenosti).

3. Jsou to hry spojené s oživování duchů minulosti, historických animozit.

4. Jsou to hry spojené s různými formami tunelování ve velkém a shora.

5. Jsou to hry spočívající v prestižním prosazování předem avizované vůle (zčásti veřejně deklarované, zčásti poskytované formou in-side informací “vyvoleným” či přesněji figurkám, s nimiž se manipuluje), aby byla udržena autorita devastující moci i v podmínkách, kdy exponenciálně roste nespokojenost a s ní a kdy se houfuje ale i rozkládá (v důsledku síly, kterou tato moc disponuje) odpor proti ní.

Moc, která stojí proti nám (a to i proti těm, co ji svým počínáním reprodukují, stali se v logice této reprodukce jejími figurkami a postupně se mění v zombie – pro viditelné příklady nemusíme chodit daleko), je obrovská. Propojuje zneužití informací (degeneraci zpravodajských služeb, které měly původně společnost chránit), financí (formou tunelování společnosti shora), srůstání majetku a zločinu vzlínající přes nejrůznější formy porušování obecně přijatých zásad, kdy se za normální považuje to, co normální není. Podřídila si i sféru mediální (která se změnila ve zdroj manipulace) a dokonce i vědeckou, která připuštěním postmodernizace spáchala harakiri, na místo vědecké poctivosti, angažovanosti, erudovanosti a historické kontinuity hledání pravdy dosadila slouhovství, zavírání očí, nad tím co se děje, i úst těm, kteří by se o to, co se děje, přece jen pokusili říci.

Neexistují již státy, které by hájili své, byť třeba i sobecké zájmy, a to dobře či hloupě. Existuje jen moc, která státy ovládla a která se projevuje ve stupňujících se iracionalitách. Nikdo ji již neřídí a zatím ji nikdo nedokáže zastavit. A to proto, že reformátoři “shora”, kteří se dostali přímo do styku se zlem, uviděli kousek té hrůzy a pocítili potřebu nápravy, jsou prvními oběťmi neobratných pokusů o změnu. A ti “zdola” zatím nepochopili či dokonce nechtějí pochopit, co se “právě hraje”.

Velkým nebezpečím pro ty, kteří by mohli svou aktivitou přispět k nápravě, je, že si obrovskou sílu moci, která stojí proti nám všem, proti lidem, neuvědomují, či ještě hůř, nechtějí uvědomit. A to prostě proto, že si příliš brzo dělí kůži medvěda, kterého chtějí ulovit. Ale lov ještě ani nezačal. Medvěd (nemyslím tím v tomto příkladu ruského medvěda) běhá po lese, a my se zatím o jeho kůži pereme v chlívku, a do lesa se nám nechce. Nechceme se opřít o kvalifikovaně poznanou pravdu. A tak pořádáme co nejvíce setkání odporu (kolik jich je s těmi “nejlepšími úmysly” připraveno jen na 17.11.), aby se každý aspoň kousek zviditelnil, než abychom se snažili s trochou pokory a skromnosti hledat cestu k sobě navzájem, spojit úsilí a konečně se pustit do dlouhého zápasu se skutečným zlem, které ohrožuje nejen naše individuální přežití.”

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html

Vybral jsem několik ohlasů:

Tomáš Haas:

“Amerika už nikdy nebude stejná,

Politika už nikdy nebude stejná.

Spící obr se probudil.

Trump vítězí i v tradičních demokratických enklávách.

V tuto chvíli je už šance Hillary Clintonové mizivá a každý další přicházející výsledek to potvrzuje.”

Aktualne.cz:

“Pokud vyhraje americké volby Donald Trump, čemuž zatím všechno nasvědčuje, zaradují se z toho Václav Klaus a jeho věrní.

Dlouholetý exprezidentův kancléř Jiří Weigl publikoval na stránkách Klausova institutu těsně před volebním úterým stať o tom, proč má Trump vyhrát. Newyorského magnáta v ní přirovnává k hlavnímu hrdinovi slavného filmu Přelet nad kukaččím hnízdem (resp. knihy Vyhoďme ho z kola ven), který narušuje zatuchlý, nedůvěryhodný systém.”

Aktualne.cz:

“Investoři začínají být nervozní z toho, jak se zatím volební výsledky v USA vyvíjejí. Jelikož si Donald Trump stojí lépe, než se čekalo a především na Floridě má momentálně lepší šance na výhru než Hillary Clintonová, jdou nahoru ceny zlata a finančních jistot, jako je japonský jen či americké vládní dluhopisy, poznamenává list Wall Street Journal.

Jinými slovy: investoři si hledají místa, kam uložit peníze, až nastane chaos po Trumpově vítězství.”

Eliška Hašková Coolidge na ČT 24 6:57-7:02:

“Dobrý projekt nelze stavět na křivém základě. Mám skvělý pocit.”

A náš mainstream pro podporu tohoto KŘIVÉHO ZÁKLADU dělal vše a manipuloval s námi naprosto nehorázně.

(Pokračování dalším příspěvkem)


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3999-r2016-280-diskuse-lk-reflexe-voleb-v-us-1.html