S balalajkou a ochočeným medvědem do městečka Washington – tancovací tip kulturního referenta

Avatar
Původní autoři

9. 11. 2016, Petr Ďoubalík

Igor Rastěrjajev, písnička “Tancovací” (tanečková), hudba, video, text – překlad – procvičení ruštiny

Jestli máte pocit, že byl dnes takový pěkný, vydařený den, že je snad i důvod k malé oslavě, máte skočnou náladu, pak vám možná přijde vhod “jásací” písnička Igora Rastěrjajeva.


Igor žije v jedné malinkaté vesničce na konci světa. Před 6 lety seděl v domku s kamarády, vytáhl harmoniku a zahrál písničku “Kombajnéři”, kamarád to natočil na mobil a pověsil to na internet. Tohle staré a nekvalitní video má dnes 7,5 miliónu shlédnutí a snad stovky nových předělávek, plných kombajnů, traktorů, náklaďáků a správných, nerozmazlených chlapů, kteří s jejich pomocí zajišťují chleba pro všechny. Tak se o Igorovi dověděl svět a on od té doby složil mnoho dalších písniček, dostal se do televize, na koncerty. Já ho pozorně sleduji, dokonce jsme v emailovém kontaktu. A dělá mi radost, kluk jeden, zůstává stále stejný, samorostlý, normální – v tom nejlepším slova smyslu. Někdy mám pocit, že jsme spolu museli pást husy. Snad se to bude zdát i někomu z vás. A “Kombajnéry” pověsím někdy příště.

Tancovací (tanečková) – Igor Rastěrjajev
Плясовая – Игорь Растеряев.

Эх, едрить-колотить!
Надоело горевать да грустить!
Надо песню сочинить, написать,
Чтобы просто под нее танцевать.
Чтоб до утра
В дикой пляске ушататься «в дрова»,
Чтобы мог подпеть буквально любой.
А вместо слов — один мотив заводной.

Oj, jásat – tancovat!
Omrzelo truchlit a smutnit!
Je třeba píseň udělat, poskládat,
A pak na ni prostě tancovat.
Třeba až do rána
V divokém tanci se utancovat do mrtva,
Aby mohl zpívat doslova každý.
A místo slov – jednu melodii chytlavou.

Брянск и Ижевск
Вдруг очнулись и танцуют уже.
Даже дедушка вприсядку пошел,
А это значит: старику хорошо.
Тверь и Ростов
Понимают эту песню без слов.
А чё мудрить-то? Тут пиши, не пиши:
Слов не нужно в пляске русской души!

Brjansk a Iževsk
Najednou se probudili a už tančí.
Dokonce do podřepu dědeček šel,
A to znamená: staříkovi je dobře.
Tver a Rostov
Chápou tu píseň beze slov.
A o čem mudrovat? Tady piš, nepiš:
Slov netřeba k tanci ruské duše!

А где-то там
Спросят: «Что это за шум, что за гам?»
А это просто мы в ушанках идем
С балалайкой и ручным медведём!
И можем в танке потом
На гастроли — в городок Вашингтон.
Нас, наверно, там заждались уже
И мечтают о большом кураже.

A někde tam
Se zeptají: “Co je to za hluk, za rámus?”
A to jednoduše my v ušankách jdeme
S balalajkou a ochočeným medvědem!
A taky můžeme v tanku
Na koncert – do městečka Washington.
Nás, určitě, se nemohou dočkat
A sní o velké odvaze.

Эх, едрить-колотить!
Надоело горевать да грустить!
Надо песню сочинить, написать,
Чтобы просто под нее танцевать.
Жечь до утра
И в дикой пляске ушататься «в дрова».
Чтобы мог подпеть буквально любой,
Слов не надо — лишь мотив заводной…

Oj, jásat – tancovat!
Omrzelo truchlit a smutnit!
Je třeba píseň udělat, poskládat,
A pak na ni prostě tancovat.
Hořet do rána
V divokém tanci se utancovat do mrtva,
Aby mohl zpívat doslova každý.
A místo slov – jednu melodii chytlavou.
Překlad: Ďouba a NV