Tak tomu se říká „loajalita až za hrob“. Kam se hrabou řiťolezci z dob totality!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa 

9. 11. 2016
Není nic odpornějšího, než pohled na těchto několik řádků, v nichž se totálně odkopali lidé, kteří tímto jednáním zcela ztratili svůj morální kredit (zde) a kdy tyto řádky připomínají dobu totality, kdy rovněž ambiciozní soudruzi a různí funkcionáři se lísali a podlézali svým nadřízeným, aby si projevenou loajalitou zajistili lepší funkci, postavení a samozřejmě i plat. Jenže, „kde ty loňské sněhy jsou“, jsme 27 let po listopadu 89 a tyto podobné odsouzeníhodné řiťolezecké výkony s velkou pompou předvádí více než dvě desítky ředitelů českých kulturních organizací, kterým dnes vládne pro ně zřejmě nehynoucí představitel morálně pevných postojů, sebestředný ministr kultury Herman.


Je žalostné zjištění, jak hluboko mohou morálně klesnout někteří vedoucí pracovníci vysoce ceněných kulturních organizací a zařízení, od kterých by se daly spíše očekávat vlastenecké postoje a obhajoba české kulturní tvorby a scény, než se řiťolezecky ucházet o přízeň a projevovat falešnou loajalitu člověku, který má svůj morální a charakterový rejstřík horší než lotr Babinský.

Zvláště odporné je řiťolezecké přitakávání ředitelů kulturních organizací stran setkání ministra Hermana s dalajlámou, kde doslova píší: „Vyjadřujeme Vám podporu ve Vašich morálně pevných postojích, které jste v posledních dnech projevil zejména přijetím nositele Nobelovy ceny míru, Jeho Svatosti tibetského dalajlámy v sídle ministerstva kultury.“ Aby toho ale nebylo málo, podsouvají mu ještě další vlídná slova jeho ocenění : „Vaše jednání je pro nás samozřejmým projevem svobodného a nezávislého postoje a výrazem vzdělanosti a kultury, to je oněch etických hodnot, které zastáváme, uchováváme a za které je zapotřebí pozvednout hlas, neboť již podle T. G. Masaryka ‚demokracie pravá spočívá v mravnosti‘.“

Nemůže být nic více farizejského, falešného, pokryteckého, slizského a morálně úpadkového než takový projev amorální loajality, když se tito shrbení, připosražení a ministru do análu nemravně lezoucí (nebo se deroucí?) ohánějí jak údajnými Hermanovými „morálně pevnými postoji“, tak znavují výrok T. G. Masaryka. Připomeňme rovněž, že pan ministr Herman v rámci jeho již zmíněných „morálních hodnot a mravnosti“ je také předsedou Sdružení Ackermann-Gemeinde, která je českou pobočkou sudetoněmeckého landsmanšaftu, jakkoliv to morálně zdatný pan Herman popírá. „Jsem předsedou českého Sdružení Ackermann Gemeinde, což je spolek založený podle právního řádu ČR, který nemá nic společného se žádnou zahraniční organizací,“ licoměrně a drze lže pan Herman. Důkaz o jeho nepravdivém tvrzení je zde: http://www.ackermann-gemeinde.de/regionen/prag.html.

Z výše uvedeného lze usoudit, že tito jemu podřízení lidé se ohánějí nejen zmíněnými „morálně pevnými hodnotami“ pana Hermana, ale rovněž mravností, obé však jak panu Hermanovi ( bývalému katolickému knězi), tak těmo řiťolezcům jsou tyto zásady tzv. u zádele, jinými slovy na hony vzdáleny, neřku-li cizí. Pro dokreslení, aktéry této „svobodymyslně“ vyjádřené přízně a loajality a podpory rádoby demokratických projevů Havlovy „ (falešné) pravdy a (pokrytecké) lásky“ jsou např. generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt, ředitel Národního divadla Jan Burian, gen. ředitel České filharmonie David Mareček, ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová a další. Velebnosti, „doo when bleet“, je mi z toho nevolno! A jak vám, občané?