Zemanovi kauza „Brady“ spíše prospěla

Messiah Zeman

2.11.2016    Vaše věc

Agentura SANEP se ve svém nejnovějším průzkumu veřejného mínění zaměřila na kauzu Zeman – Brady – vyznamenání. Ukazuje se, že M. Zemanovi rachot kolem vyznamenání či nevyznamenání J. Bradyho neuškodil.

Na otázku: Jak vnímáte události kolem kauzy M. Zemana, D. Hermana a J. Bradyho odpověděla téměř třetina dotázaných (31 %), že jde o  úmyslný a cílený útok na hlavu státu. 18,2 % dotázaných vybralo tvrzení, že je celá akce ze strany prezidenta Zemana naprosto trapná a ostudná. To, že byl J. Brady zneužit k útoku na hlavu státu si myslí 16,4 % oslovených. Další jsou přesvědčeni o tom, že je to hysterie nedůstojná oslavám založení samostatného státu (11,3 %). Celou věc za naprosto nesmyslnou a ubohou považuje 7,5 % dotázaných, 5,4 % tato kauza vůbec nezajímá, 3,2 % považují kauzu za selhání hlavy státu a 3,7 % dotázaných si nevybrali žádnou z odpovědí.

SANEP se také zajímal o to, kdo znal jméno Jiřího Bradyho před vypuknutím kauzy. Toto jméno bylo známé 0,2 % dotázaných.
Skutečnost, že se část politiků nezúčastní oslav 28. října na Pražském hradě vnímají lidé z 23,8 % jako snahu o pošpinění M. Zemana, z 22,4 % jako zneuctění státního svátku. Z 20,5 jako politické hašteření. 20,2 % dotázaných neúčast některých politiků na udílení státních vyznamenání vnímá jako naprosto správné a demokratické vyjádření protestu proti jednání prezidenta Zemana.

55 % dotázaných neschvaluje skutečnost, že část politiků a osobností odmítla přijít na oslavy dne založení státu na Pražský hrad. Tento krok schvaluje pouze 26,7 % dotázaných.

37,2 % dotázaných je toho názoru, že pravda je na straně M. Zemana. 20,1 % dotázaných se domnívá, že pravda je na straně D. Hermana. 17,6 % dotázaných nevěří ani jedné straně, 15,6 % si říká, že pravda je někde uprostřed.
46,4 % dotázaných se domnívá, že tvrzení, že M. Zeman skutečně uvedl, že pokud se ministr Herman setká s dalajlámou, on neudělí jeho strýci Bradymi státní vyznamenání. 27,8 % si naopak myslí, že ono tvrzení je pravdivé.

Tato kauza ovlivnila u 31,1 % dotázaných důvěru k M. Zemanovi kladně, u 22,3 % dotázaných ovlivnila tato kauza důvěru k M. Zemanovi negativně. U 37 % dotázaných tato kauza důvěru v prezidenta neovlivnila žádným směrem.
Pokud se podíváme na výsledky, vidíme, že těch, které tato kauza vyloženě negativně naladila vůči M. Zemanovi, je zhruba 20 %. Zhruba dvakrát tolik občanů však ve všech otázkách stojí na straně M. Zemana.

D. Herman si tedy pomocí této kauzy možná vybojoval nějaké pražský hlasy ve volbách. Ale na stranu prezidenta Zemana zřejmě tato kauza, agresivně vedená proti němu, přihnala i některé prezidentovy dřívější odpůrce a upevnila názory jeho zastánců. Pokud zkrátka kdokoli vyhlašuje boj proti sprostotě a jakémusi feudalismu, musí holt volit jiné prostředky, než které kritizuje… A to se odpůrcům M. Zemana prostě nedaří…

Ilustrace z produkce ateo.cz.