Lépe chodit bosý a nahý… – Nedělní chvilka poezie v Nové republice

Avatar
Původní autoři
Saša Jacenko

4.12.2016, básnička Alexandry Jacenkové v podání autorky, text a překlad

Nad textem by se jistě dalo široce polemizovat. Asi není nejlepším řešením, aby se 7 miliard lidí odebralo “zemřít na nádraží”, ne všichni jsou “šediváci” a “neumírají nudou”. Autorce je teprve 16 let a jistě bude své vidění světa s přibývajícími roky a zkušenostmi dotvářet. Ale jestli nás básnička přivede k zamyšlení, jak svobodný či nesvobodný život žijeme, pak splnila poslání.

Záložní video a varianty naleznete zde1zde2varianta

překlad (nepřebásněno): Ďouba a NV
По мне лучше ходить босой и голой…

По мне лучше ходить босым и голым,
На себе узнать, что такое голод,
Чем продать мечту и свою свободу
Ежемесячному стабильному доходу.
Уж лучше умру где-нибудь на вокзале,
Чем буду знать, что меня сожрали
Офис, дом и очередь в детский садик-
Таков наш маленький, местный адик,
У него много отделений и филиалов,
А также чудных работников-вандалов,
Такой родной и такой паршивый…
Мы все для него регулярная нажива.
Он, в виде сотни других людей,
Диктует правила и делает нас бледней.
Все 7 миллиардов подыхают от скуки,
А ведь ад этот создали человека руки.

Pro mě je lepší chodit bosý(á) a nahý(á),
Na sobě poznat, co je hlad,
Než prodat  sen a svoji svobodu
Pravidelnému měsíčnímu příjmu.
Raději zemřu někde na nádraží,
Než vědět, že mě sežrali
Úřad, dům a řada do mateřské školičky –
Takové naše maličké, místní peklíčko,
V něm mnoho oddělení a poboček,
A také divných pracovníků – vandalů,
Tak blízký a tak prašivý…
Všichni jsme pro něj pravidelný příjem.
On, ve formě stovek jiných lidí,
Diktuje pravidla a dělá z nás šediváky
Všech 7 miliard umírá nudou,
Ale vždyť tohle peklo vytvořily lidské ruce.

По мне лучше ходить босым и голым,
На себе узнать, что такое голод,
Чем спустить мечту и свою свободу
По переполненному мусоропроводу,
Где отсортируют, как какой-то мусор,
Отделят европейцев от индусов,
(и сделают это не для себя, а для вас,
Ведь придумал расизм кто-то из нас)
Как золушка крупы, разделят нации
И нет, никакой дискриминации.
Ее и не может быть, мы все, как один:
Семья, дом, работа, пара машин,
6 дней на работе, один выходной,
Каждый день удивляешься:”как я живой?”
А ты и не жив, ты есть глагол are
И ты кислород зря истреблял.

Pro mě je lepší chodit bosý(á) a nahý(á),
Na sobě poznat, co je hlad,
Než zmenšit sen a svoji svobodu
Za přetékající odpadkové šachty,
Kde roztřídí, jako nějaké smetí,
A oddělí i Evropany od Indů,
(a udělají to ne pro sebe, ale prý pro vás,
vždyť vymyslel rasismus jeden z nás)
Jako Popelka hrách, rozdělí národnosti
Ne, není žádná diskriminace.
Ani nemůže být, jsme všichni jako jeden:
Rodina, dům, práce, dva auťáky,
6 dní v práci, jeden volný,
Každý den žasneš: “jak to žiji?”
A ty snad ani nežiješ, ty jsi sloveso jsou (are)
A zbytečně jsi kyslík spotřebovával.

Потому я лучше похожу босым и голым,
На себе узнаю, что такое голод,
Чем продам мечту и свою свободу
Ежемесячному стабильному доходу.

Proto já raději pochodím bosý a nahý,
Na sobě poznám, co to je hlad,
Neprodám sen a svoji svobodu
Pravidelnému měsíčnímu příjmu.