Demokratická e-média by měla mít pluralitní charakter

Avatar
Původní autoři

– redakce ČNL –
16.1.2016   ČeskéNárodníListy

Vyvěsili jsme dlouhý článek o německo-českých aktivitách v Šumperku, abychom vám přiblížili nebezpečnost již jistou dobu probíhajících procesů pro republiku a český národ, pro naši budoucnost. I v některých dalších českých městech, zvláště v těch pohraničních, silně narůstají aktivity „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ (SL). V souvislosti s tím se hodně mluví o stavění mostů, o smiřování o česko-německém porozumění, přátelství, o nové kapitole česko-německých vztahů, a tak podobně. Slova a zase jen slova.

Nepopíráme, že někteří z Čechů nebo Němců to mohou skutečně myslet vážně a v souladu s tím také jednají. Mezi ně však mohou patřit především ti, kteří neznají program a stanovy SL, kteří neznají některé důležitější projevy představitelů SL. Ti ostatní zřejmě hrají jen svoji úlohu v divadle před oponou. Když však dějství skončí, jejich mluva je již jiná. Kdyby tomu tak nebylo, vypadaly by základní dokumenty SL zcela jinak.

Mějme na paměti, že i určitá část německých politiků více či méně stojí za SL. Sudeti již dlouhodobě požadují, několik desetiletí, přímá jednání reprezentace SL s českou vládou. Tento jejich požadavek v v nepříliš dávné době podpořil Horst Seehofer. Ale to ke změně stanoviska vlády ČR nestačilo. Když v květnu 2012 přijela kancléřka A. Merkelová na několikahodinovou návštěvu Prahy, našla si čas a podpořila tento požadavek sudeťáků. Hned v prvních měsících dalšího roku již řečnil Petr Nečas, tehdejší premiér vlády ČR, v bavorském zemském parlamentu. Svým podlézavým a falešným projevem zostudil i sám sebe. Byla to jeho labutí píseň. Brzy poté odešel s ostudou ze svých funkcí. Jak víme o vměšování německých politiků do našich vnitřních věcí ve prospěch SL? Sám B. Posselt na jednom ze sjezdů velice moc děkoval jak kancléře SRN, tak i bavorskému ministerskému předsedovi.

Vědomě a ve větším počtu vyvěšujeme články ze Sudetendeutsche Zeitung, Sudetenpost, Witikobrief, a ojediněle i z jiných německých novin. K těmto článkům nepřidáváme žádné naše komentáře. Pokud jsou delší, tak je krátíme. Nepublikujeme je snad proto, že s jejich obsahem souhlasíme. Myslíme si však, že máte právo mít možnost se sami bez zprostředkování seznámit s tím, jak především tzv. sudetoněmecké noviny píší, o čem uvažují, jaké cíle vytyčují, jak komentují události, co prostě sdělují svým čtenářům. Samozřejmě k některým z nich dodatečně, třeba i po delší době, dáváme své komentáře. Máte tedy možnost posoudit stanoviska tiskovin landsmanšaftu a naše. Jen tak si můžete postupem doby zformulovat své stanovisko k otázkám, o kterých se mluví.

Domnívali jsme se, že některá tzv. sudetoněmecká e-média alespoň občas budou postupovat obdobně a vyvěsí na svých stránkách i naše texty. Nestalo se tak ani po téměř dvou letech. Hýří slovy o pravdě, demokracii, lidských právech a přesto stále stejně jednozdrojně informují své čtenáře. O pluralitě názorů, kterou předpokládá demokracie, u nich není téměř ani stopy. Z toho jsme si vyvodili poučení, že zřejmě jim ani o občasnou seriózní diskusi nejde, ale naopak mají v úmyslu rozvíjet jen svou propagandu, která často staví pravdu, včetně té historické, na hlavu. Smíření si zřejmě představují tak, že Češi převezmou jejich vidění minulosti a současnosti, že převezmou jejich terminologii. A pak dojde k naplnění jejich plánů. Jaké to jsou? Seznamte se s nimi v jejich programech i stanovách sami! My vám k tomu dáme možnost.

Připomeňme si, že sudeti potřebují k tomu, aby prosadili alespoň některé své cíle, české sudetomily. Bez nich to nedokáží. A tak skutečně je hledají a nacházejí. Ale jak mohou tito lidé se znalostí „sudetoněmeckých“ úmyslů s nimi spolupracovat? Tuto otázku nechceme dále řešit. Mohou to být různé důvody. Fakticky však poškozují republiku a naše národní zájmy.

Následně budeme na našich stránkách vyvěšovat programové body SL, výňatky ze stanov, výňatky z některých projevů představitelů SL. Základní dokumenty vám vše řeknou přesněji a srozumitelněji, než bychom to my dokázali. Prosíme, sledujte nás, čtěte pozorně!

Nezapomeňme ani na to, že v nedávných měsících Německo požadovalo pro sebe vůdčí roli v Evropě, a to ústy náměstka ministra zahraničních věcí SRN, Michaela Rotha. Koncem roku 2016 pak B. Posselt sáhl ještě dále. Reklamoval pro Evropu vůdčí roli ve světě. Důkazy o tom též přineseme. Faktem je, že Německo formuluje své imperiální zájmy. S nimi nemáme nic společného. Na rozdíl od Německa po cizím nesaháme, vlastní bychom však měli bránit s daleko větší rozhodností než dosud.

Zastáváme stanovisko, že vztahy mezi ČR a SRN by se měly plně řídit mezinárodním právem, zejména jeho principy rovností, svrchovanosti, nevměšování se do vnitřních záležitosti a zásadou reciprocity. Pokud takové vztahy budou nastoleny, pak samozřejmě vytvoří základy pro dobré sousedství.. Takové si přejeme jako političtí realisté. Napřed však odmítáme vše, co by připomínalo nerovnost Čechů a Němců. Odmítáme česko-německý strategický dialog. Chceme udržovat naše tradiční spojenecké svazky, zejména pak se slovenským národem, který je nám nejbližší. Zájmy, které prezentuje SL ve svém programu, jsou pro nás nepřijatelné. SL a jeho členy a funkcionáře nemůžeme jako čeští vlastenci považovat za naše spojence, spíše naopak.


České národní listy