Madla bude muslimkou (a možná i budhistkou).

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
29. 1. 2017
Blíže seznamovat čtenáře s osobností, či lépe řečeno s osobou Madelaine Albrightové by asi bylo nosením dříví do lesa. Nicméně tato osoba českého původu (bohužel, ona za to sice nemůže, ale za ostudu, kterou vytváří svému původu, ano), bývalá americká ministryně zahraničí USA na protest proti migračním vyhláškám prezidenta Donalda Trumpa slavnostně prohlásila, že je připravena stát se muslimkou a potvrdila své osobní přesvědčení, že Amerika potřebuje zůstat otevřenou zemí.


Čtenáři, obeznámení s její osobní i politickou činností a agažovaností za posledních cca 25 let Evropě vědí, co je paní Madeleine Albrightová, alias Madeleine Albright, (rozená Marie Jana Körbelová, po roce 1945 už jenom Korbelová) zač. Není od věci se ze široka rozepisovat o jejich aktivitách a zásluhách jak vůči České republice v tanečcích s Václavem Havlem a spol., tak zvláště jejího na podílu na bombardování Jugoslávie. Slyšet, resp. číst takové a podobné výroky od bývalé ministryně zahraničí USA je ubohost a naprostý morální a charakterový debakl, ale na druhé straně to však nijak nepřekvapuje. Při krátkém výběrovém nahlédnutí do jejího politického angažmá za posledních 25 let jen dokazuje, jaká kreatura tato česká Madla je.

Tak např.  mimo jiné,  se Albrightová  rozhodla vystoupit u příležitosti konání promoce na dívčí koleji claremontské vysoké školy Scripps College. Jejímu vystoupení však předcházely kontroverzní výroky pronesené na její adresu z řad profesorského sboru i samotných studentů. Před vystoupením neopomněla sdělit, že je československá rodačka a přítelkyně prezidenta Václava Havla, což mělo zřejmě na studentky citově zapůsobit a jí samotné přidat na vážnosti. Ovšem studentky se rozhodly sepsat otevřený dopis, ve kterém Albrightovou obviňovaly z podílu na smrti iráckých dětí kvůli sankcím iniciovaným Clintonovou administrativou. Studenti ji v dopise rovněž obvinili z toho, že nedokázala, nebo snad ani nechtěla coby velvyslankyně USA při OSN zabránit masakru stovek tisíc lidí ve Rwandě. Vzhledem k četným obětem z řad civilistů, na kterých měla podíl, je Albrightová nazývána „balkánskou řeznicí“. Albrightová v rámci své mise na Balkáně mj. skupovala společně s dalšími americkými politiky akcie řady významných kosovských podniků a její společnost Albright Capital Management se mimo jiné také podílela na privatizaci kosovského Telekomu.

Nicméně jaký pán, takový krám, jinými slovy mezi americkými demokraty se těší naprosté důvěře, o čemž svědčí také udělení Prezidentské medaile svobody americkým prezidentem Barackem Obamou v roce 2012. K tomu dalších slov netřeba.  Připomeňme jen, že prohlásila, že je připravena stát se muslimkou. Je s podivem, že se za éry prezidenta Baracka Obamy nerozhodla stát se černoškou. Tímto rádoby protestním až groteskním gestem se jen trapně (populisticky) světu předvádí jako výrazný oponent Donalda Trumpa a jako odpůrce jeho nastupující politiky. Tím potvrzuje loajalitu H. Clintonové, kdy v rámci agitace v její prospěch také mj. prohlásila, že” „V pekle mají speciální místo pro ženy, které nejsou ochotny pomoci jiným ženám“, za což byla veřejností tvrdě kritizována.

No nic, Madla se již naprosto přestává kontrolovat (poznamenávám, že již delší dobu), úměrně s vadnoucím psychickým stavem a zřejmým opotřebování mozkových závitů ztrácí na významu a popularitě, nicméně její záměr, stát se muslimkou ve světě vyvolá když ne posměch, tak zcela určitě lítost na její ubohostí, kam ji dovedla touha po penězích a jak Madla z Česka hluboko klesla. Kdo má zájem a chce o Madle znát více, má možnost, zde: http://newyorskelisty.com/nyl/albright/albright-gala-cz.html.