Odsun Němců byl nespravedlivý… aneb erupce sebezničující hlouposti českého voliče!

Avatar
Původní autoři

vlk
13. 1. 2017   Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com


Předevčírem se na krátko v  mém monitoru tisku mihla kratičká informace, že CVVM, Cetrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd, provedl v  listopadu loňského roku nové pravidelné šetření, jak se český občan staví k poválečnému odsunu sudetských Němců, Benešovým dekretům a  věcem s  těmito dějinnými fenomeny spojenými.


Naštěstí jsem si stihl uložit internetovou adresu, než se beznadějně ztratila v  anonymním internetovém informačním vesmíru. Jakmile byl ten průzkum včera rozkliknut, okamžitě následovalo vědomé silné štípnutí do vlastní nohy, jestli náhodou ještě nespím, ačkoli už jsem za sebou měl asi sedmikilometrový usilovný pochod. Bolestivá reakce mne ujistila, že to, co vidím, je opravdu realita, nikoli děsivý sen…..

Viz následující souhrnné tabulky:

Text otázky:

Čas od času se hovoří o  tom, zda tzv. odsun sudetských Němců po válce byl nebo nebyl spravedlivý. Myslíte si, že byl spravedlivý, byl nespravedlivý a je třeba se za něj omluvit, byl nespravedlivý je třeba se za něj nejen omluvit, ale poškozené i odškodnit nebo jim vrátit majetek, byl nespravedlivý, ale za minulostí je potřeba udělat tlustou čáru?

Otázka:

Odsun se právně opíral o některé z  dekretů E. Beneše. Domníváte se, že ty dekrety by podle vás měly platit i nadále, měly by být zrušeny, nevím.

Pro úplnost přidám ještě třetí tabulku:

Shrnutí těch dat je stejně jednoduché jako katastrofické! Dnes už odsun jako spravedlivý a logický nebere ani 40% populace. Součtově dokonce už o procento víc je dokonce těch, co mají odsun v nějaké formě za nespravedlivý!!!! Poprvé za 21 let, co CVVM průzkum provádí! A  celá čtvrtina nemá názor nebo ji to, jak stojí v  doprovodném textu – NEZAJÍMÁ!

Podobně trvale a  drasticky klesá podpora Benešových dekretů, ačkoli nijak nestoupl počet těch, co by je zrušili! Zvláštní logika!!! Odsun byl nespravedlivý nicméně dekrety, které mu vytvořily právní základ, mají platit… Jen masivně stoupl počet těch, co na dekrety nemají názor nebo jim to je Putna, omlouvám se – putna! Opět platí, že ti, co neví a nezajímají se, se rekrutují zejména z  mladší části vzorku.. Benešovy dekrety? Co to je? Nějaká listina lovců mamutů nebo dekret na bydlení v jeskyni?

Pro myslícího člověka děs a hrůza! Vzpomínáte na články o  Overtonových oknech, které přinesla Kosa v souvislosti s provokační akcí Landsmanschaftu v Plzni? Teorii, kterou vytvořil Američan Joseph Overton, a  definoval v  ní postupné kroky, které po určitém čase způsobí, že společnost přijme jako zcela přijatelné vzorce chování, které by původně nikdy neakceptovala! Pokud si tu teorii potřebujete osvěžit, nic snazšího viz Overtonova okna

Pro tento článek si dovolím vytáhnout jen malinký odstaveček:

Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla.
Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň? A konec konců dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? Právě to je výše popsaná technologie. Opírá se o všedovolenost.

Neexistuje tabu.

Neexistuje nic svatého.

Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.

Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?

Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení.

Ano, přesně takhle to u nás funguje ve vztahu k odsunu. Neexistuje tabu! A  dokonce jsme v poslední době, s Romancovové ouřadem Jediné nejsvětější pravdy (mimochodem, v  mezičase, už je potvrzeno, že tahle dámička je manželkou televizní politické superstar Romancova – maj to dobře ošéfované!) se dostali do fáze, že diskuse začíná být zakazována!

Takže průzkum potvrdil, že český občan (zejména ten mladší a pravicový) dobrovolně odstraňuje rámce, ohraničující českou společnost od propasti sebezničení.

Křečovitý smích ve mně budí 25% těch, co na první otázku odpovídají, že odsun byl nespravedlivý, ale je potřeba za ním udělat tlustou čáru, stejně jako 9% mínících, že odsun byl nespravedlivý a  je třeba se omluvit. Těm druhým bych připomenul, že omluvy už dávno padly v míře nanejvýš hojné. Další a  více omlouvání nic nezmění. Té celé velké 1/4 respondentů pak sděluji, že na tlustou čáru, která vše navždy uzavře musí být dva. Jejich přání je pěkné, ale o jeho realitě rozhoduje JEN a POUZE druhá strana!

Další čtvrtině populace je to lhostejné nebo neví.

Zvláštní je, že naprostá a  téměř setrvale marginální minorita je názoru, že jde o nespravedlnost, s kterou by mělo být spojeno majetkové odškodnění!!! Tedy zatím!

Dokonale tristní postoj, 38% tázaných je přesvědčeno, že se tehdejší republika dopustila nespravedlnosti, když odsunula Němce, ale pouhá procenta čtyři je pro odškodnění nebo návrat majetku! Jak to spolu koresponduje? Nespravedlnost by přece měla být napravena se vším všudy! Alespoň ti, co tou „nespravedlností“ utrpěli si to myslí, i když to dnes většina z  nich neříká nahlas. Ba dokonce jejich představitelé nás ujišťují o pravém opaku.

Jenže když jde o prachy, tak to český respondent, zasažený spravedlností, má naprosto jasno – omluva ano, solit ne! Aniž by těch 25+9 % došlo, že pokud tyhle trendy budou pokračovat a  já o  tom nemám sebemenších pochyb – mladé to doložitelně nezajímá, dostanou nás Overtonova okna, v  současné české společnosti zcela precizně fungující, za nějaký čas přesně k  tomuto majetkovému odškodnění nutně musí dotlačit!!!! Uznáme-li odsun za nespravedlnost, budeme muset odškodňovat! Přiznání nebude polehčující okolnost, přiznání vyžaduje přece nápravu stavu! Jinak to skončit nemůže. Jste na to připraveni? Půjde o  balík, že i  církevní restituce mohou být najednou drobnými.

Moc bych chtěl, aby ten průzkum i tenhle článek byly jen šíleným snem. Ale nejsou.

Na závěr si nemohu odpustit poznámku k těm, kteří měli evidentní problém s mým včerejším textem a bylo jich docela dost. Pokud dneska chcete dát hvězdy a  včera jste je nedali nebo jste mi to nandali tím tím, že jste klikli na jednu, tedy hodnocení Very Poor, jednejte stejně i  dnes! Takové hvězdy nechci. Buďte prosím konsekventní – jestliže jsem vás včera nepřesvědčil, že Lex Babiš je oprávněný a že prezident svou ústavní stížnosti uvádí Českou republiku do latentního nebezpečí nejen akutní oligarchizace, ale i  možných obrovských majetkových náhrad vůči hlubockým Schwarzenbergům a potažmo i  sudetským Němcům, nemáte sebemenší důvod sdílet dnes moje obavy z výsledku průzkumu CVVM o oprávněnosti odsunu! Obojí je totiž stejný případ! Předem děkuji.