D. Trump, rozpad NATO, Nová Evropa – tažení na Rusko nikdy neskončilo. Video

Avatar
Původní autoři

-Pozorovatelka-
12. 2. 2017     AENews
„Dnes vám budu číst úryvky z odhalených západních dokumentů a vy poslouchejte a přemýšlejte, od toho závisí naše současnost i budoucnost. Starší pokolení už všechno pochopilo a nic jej nepřekvapí, ale o naši mládež se dnes vede velký boj přes internet a přes západní tele kanály, aby nebyla schopna myslet racionálně a nechala se vést západní propagandou.

V postsovětských republikách nyní probíhají tyto procesy a běží globální plán na zničení našich republik a našich bratrských národů. V 80. letech sovětské tajné služby odhalily materiál, tzv. Harvardský projekt. Tak byl nazván projekt ke zničení SSSR a socialistického systému. Projekt sestával ze tří bodů.“

 

Tolik úvod vloženého videa, ke kterému se vrátím později.

V roce stého výročí Velké říjnové revoluce můžeme očekávat revoluční události v celém světě a už po pár týdnech to pozorujeme v USA a v Evropě, ale můžeme očekávat i v Rusku. A současnost vidím tak, že globalisté poté, co spustili stěhování národů z jihu na sever a k tomu politiku mísení národů, ras, kultur a náboženství na straně jedné a rozkladu tradičních hodnot bílého člověka na druhé, právě překreslují hranice světa. Dosavadní velké celky rozkládají, aby je do nových spojili a tento proces se týká především Evropy a USA, jejichž odvěké spojenectví má být rozděleno. Hraniční čárou se přitom má stát Británie, která má zůstat atlantickou částí světa, zatímco zbytek Evropy součástí euroasijského světa. Pro obě části pak je naplánován další rozklad (rozpad USA a EU) a nové spojování, především se však pro obě části počítá s dalšími vlnami migrace z jižních zemí – vše podle Agendy 2030, kdy do roku 2030 mají dvě třetiny obyvatel planety žít ve městech (a nejen s ohledem na planetární zdroje to nemají být města nově postavena v zemích, odkud přicházejí uprchlíci).

„Nový světový řád bude vybudován proti Rusku, na rujnách Ruska a na účet Ruska.“ – Zbigniew Brzezinski.

A když se podíváme na euroasijskou část, tak Evropa se má stát součástí osy Čína-Írán-Německo. Ale euroasijská část, to je i Rusko! Když se ovšem podíváme na politiku Evropy a obzvláště představitelé EU, s Ruskem se nepočítá! A nepočítá, protože globalisté si to nepřejí. A globalisté si to nepřejí, protože s Ruskem mají jiné plány.

 

Rusko v současném světě

Projděme si v současnosti realizované plány globalistů ještě jednou. Z těch části zeměkoule, kde by se jim lidé brzy vzbouřili a vydali na pochod nejen v důsledku informačních technologií, se kterými už není možné utajit, jak se žije jinde, ale především z tak pragmatického důvodu, jako je hledání vody, organizují novodobé stěhování národů. Tím si současně plní cíl o omezení spotřeby zdrojů západní civilizací (tzv. „globální chudnutí“ a „všichni budou mít stejně“). Co však taková koncentrace lidí na územích západní kultury přinese jako základní problém? Odpověď je jednoduchá – větší potřebu zdrojů.

Zdrojů, které západní kultura nemá a pokud i nějaké měla, už si je tzv. „sežrala“ (a sežrala až tak, že se vrhla i na ty světové). A kde na zeměkouli zdroje jsou? Odpověď je opět jednoduchá a nemusím ji ani psát. Ovšem jsou to zdroje, které stále říkají „pane“ pouze a jen Rusku a to je po staletí ten hlavní problém. Ono totiž nejde o to, že by se Rusko o své zdroje nechtělo se světem dělit, ale o to, že globalisté si přejí, aby ruské zdroje říkali „pane“ globalistům. A aby to byli oni, kdo světu bude ruské zdroje přidělovat a tím národy nejen ovládat (plné sýpky v Egyptě byly nejmocnějším prostředkem vládnutí) , ale navíc je přes lichvu udržovat v otrockém postavení.

Josef, biblický patriarcha, předposlední syn Jákoba, který se v Egyptě vypracoval na nejvyššího otroka, přebírá od nižších otroků úrodu, více zde

Současný všeobecný názor na politiku globalistů je ten, že přistěhovaleckou vlnou, která rozloží tradiční hodnoty euroatlantické kultury, zastaví její dále neudržitelný konzumní životní styl a postupně se stane základem pro vytváření zcela nového národa s novým celosvětovým náboženstvím, to pro globalisty snad má skončit. Respektive – že jediné, čeho se od globalistů obávat a čemu se bránit, jsou uprchlíci a politika multikulti.

A to je dle mého mylná představa, protože se v tom přehlíží, že stejně intenzivně probíhá příprava k dalšímu tažení na Rusko – tažení k ovládnutí ruských zdrojů. Někteří jsou přesvědčeni, že zvolením D. Trumpa se USA a Rusko dostaly vůči globalistům do stejné pozice, já ten názor ale v žádném případě nesdílím – pokud jde o Spojené státy, globalistům jde pouze o jejich odstavení od vlivu na světové dění a jejich úpadek ve smyslu spotřeby zdrojů, což obojí má zajistit D. Trump, který k tomu navíc má ochranu globalistů. A zdůrazňuji, že pouze D. Trump, což znamená, že žádná síla zvenčí.

Zatímco pokud jde o Rusko, tam se to silami zvenčí jenom hemží nejen od války s Gruzií, ale nově od ukrajinského Majdanu a právě v současnosti toto hemžení nabírá na obrátkách (vojska v Pobaltí, otáčení Lukašenka směrem k EU, štrasburský soud na straně Navalného atd., atd). A pak jsou tady dva zásadní body – D. Trump a Společná armáda EU.

 

D. Trump a Rusko

D. Trump má pro globalisty splnit dva úkoly – izolovat USA (odstranit od moci neocony a politiku Pax Americana) a zajistit sblížení USA s Ruskem. Sblížení s Ruskem přitom má dva cíle: vrazit klín mezi Rusko a Čínu/Írán a rozkládat Rusko zevnitř napojením na ruské podpindosníky (to bude úkol obchodníka R. Tillersona). V D. Trumpovi tak můžeme vidět analogii ke Gorbačovi na straně jedné a k Reagonovi na straně druhé. V tv k tomu právě zazněla vše vypovídající věta: „Nebojme se Trumpa, za Reagana se také všichni obávali jeho spojenectvím s Ruskem a co s ním nakonec společně s Tacherovou udělali?!“. A za pozornost v tom je čerstvá informace, že Bílý dům se velmi zajímá o osud Navalného a Kara Murzoje, což jsou největší opozičníci Putina – má vůbec Bílý dům zájem spolupracovat s Putinem anebo čeká na ruské volby (obzvláště, když se pracuje na tom, aby proběhly už v roce 2017, v roce stého výročí VŘSR)?

H. Kissinger se stýká se všemi světovými politiky – zde s H. Clintonovou a s D. Trumpem

Evropa a Rusko

V Evropě je už dlouho realizován proces jejího přechodu k euroasijské části světa – pod vliv Číny a Íránu, a to s A. Merkelovou v čele. Brexit měl za úkol udělat mezi atlantickou a euroasijskou částí dělící čáru a k tomu po odchodu Británie posílit roli Německa, přičemž nová dvourychlostní Evropa už je hotovou věcí. A zatímco Evropa za své největší nebezpečí stále považuje uprchlickou vlnu, mým pohledem zde vzniká nebezpečí jiné, a to vlastní evropská armáda. Otázka totiž zní – proti komu? A odpověď je jasná – zatímco USA nabírají směr „přátelský“ k Rusku, Evropa zůstává tvrdě antiruská (až na výjimky, jako Maďarsko, ale tam zřejmě půjde o něco jiného). Jak se NATO do budoucna přetransformuje, jak se podělí vojenská technika (co bude s tou v pobaltských zemích) a z jakých lidí bude Společná evropská armáda vytvořena, když v červenci 2015 Německo schválilo tzv. Bílou knihu, podle které to smějí být i cizinci (Ukrajinci?), to ukáže čas. Jisté se ukazuje být jen to, že na svých západních hranicích bude mít Rusko stále armádu nepřátelskou k jeho zemi.

Když si k tomu přidáme, že Lukašenko otáčí směrem k EU a že Rusko by se vzdalo Ukrajiny (jak to Trumpovi doporučuje vyjednat přes sankce Kissinger), tak by se ta evropská armáda pomalu a jistě přibližovala k Moskvě. A nezapomeňme na jižní hranici Ruska, kde je ve hře dění kolem Ázerbájdžánu a Arménie, ale také kolem Kyrgystánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu, kde USA budou provádět školení, tentokrát ovšem v oblasti „lidských práv“.

A když si to shrneme, tak D. Trump sametově přes ruské oligarchy a Evropa vojensky – ale stále vše proti Rusku. A pokud by se D. Trumpovi podařilo dostat proti Rusku i Čínu a Írán, jejichž spojenci se navíc Evropa má stát, kolem ruských hranic bude hotovo. A protože globalisté si nikdy nepřáli válku USA s Ruskem, ale vždy jen válku Evropy s Ruskem, v tomto směru může být D. Trump – na rozdíl od V. Putina – v klidu. A situaci v souhrnu vidím tak, že zatímco D. Trump se V. Putina obávat nemusí, opačně to neplatí. A neplatí to především proto, že D. Trump jakožto naprosto neznalý globálního dění, je loutkou H. Kissingera, zatímco v případě V. Putina se H. Kissinger – když to nadsadím – stává loutkou Ruska (obzvláště po dění v Sýrii).

 

Plán na likvidaci Slovanů

Nyní zpět ke vloženému videu staršího data, které nyní považuji za aktuální a místo „Plán na likvidaci Slovanů“ jsem si jej nazvala „Tažení na Rusko nikdy neskončilo“. Nenechme se mýlit tím, že tehdy byl plán popsán jako plán Spojených států proti Rusku – lidé, kteří jej stvořili, jsou veskrze postavami globalistů (GP) a v souhrnu členové Římského klubu a Výboru 300. Ukončením Pax Americana se proto na plánu nic nezměnilo. Ve slovenské audio verzi je text zde, ve slovenské psané verzi je text zde. A z textu cituji některé části:

„Špeciálna časť tohto plánu je osud slovanských národov tak, ako to bolo už v Hitlerovom pláne Barbarosa. Američania dokonca uviedli v projekte konkrétne čísla. Totálna likvidácia 300 miliónov Slovanov, spolu s nimi aj všetkých Židov. Týchto totiž najskôr použili na svoje ciele na rozkol a zničenie slovanských národov, a potom ich čaká ten istý osud. V procese likvidácie Slovanov prišli (židia) k veľkému majetku a o tento sa s nimi Svetová vláda nehodlá deliť. Svoju úlohu splnili. Toto je v projekte napísané jasne a nedvojzmyselne, Židia sú určení na likvidáciu hneď za Slovanmi.„

Slované a Židé – bude se historie opakovat?

„Ukrajinec si bude myslieť, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svoju slobodu. Bude si myslieť, že nakoniec dosiahol slobodu. No vtedy sa dostane do úplnej závislosti od nás. To isté si budú myslieť aj Rusi, že bojujú za svoje národné záujmy. Že si navracajú im odňaté zeme atď. To všetko budeme robiť pod zámienkou rôznych suverenít boja za národné ideály. Ale zároveň nedáme ani jednej zo strán možnosť na sebaurčenie na základe národných hodnôt a tradícií. V tejto vojne hlupákov budú slovanskí debili oslavovať seba ale posilňovať nás, hlavných organizátorov vzájomných vojen, pričom v krvavých udalostiach nebudeme priamo účinkovať.“

„Zámenou za národné hodnoty dáme patriotizmus, patriotizmus balalajok a opitých sĺz. Nedovolíme žiadne Hi-Tech, čo privedie k úplnému úpadku v priemysle, ktorý degradujeme na produkciu predmetov primárnej spotreby pre ohraničený kontingent otrokov, ktorí nám budú ťažiť suroviny. Medzi obyvateľmi miest je veľa inžinierov, kvalifikovaných pracovníkov, učiteľov, lekárov. Týmto vytvoríme také podmienky pre život, že budú sami utekať zo svojej krajiny. Naša hlavná devíza je rozloženie mládeže, čím porazíme akýkoľvek národ. Zbavíme ich spoločnosti ich mládeže, rozložíme ju sexom, rockovou hudbou, násilia cute;m, alkoholom, fajčením, drogami, t.j. zbavíme ich spoločnosti, budúcnosti.

Hitler bol hlúpy chlapec, lebo konal otvorene. Musel plniť dôležitú robotu, spáliť milióny ľudí, postrieľať, zakopať a pod. Nechal za seboukrvavé stopy. Ale my konáme prefíkanejšie, po nás neostanú stopy, ale zasejeme medzi národmi strach, strach o život, ktorý nás nebude stáť nič. Strach o svoje pracovné miesto, ktoré môže kedykoľvek stratiť. Strach o budúcnosť. Strachom budeme oslabovať národy. My pod zámienkou demokracie dáme slobodným debilom monarchiu. Každému bábkového prezidenta a čo najviac osláv, svetiel, pompy. Monarchia je dobrá tým, že všetku energiu nasmerováva do zmätku a odpútava od našej tajnej, aktívnej práce v štruktúrovaní obyvateľstva na vzor, ktorý potrebujeme. Spôsobom výmeny kádrov na najvyšších miestach silových štruktúr posunieme ďalej našich ľudí na čelo armády, ministerstva vnútra, Federálnej služby, špeciál nych jednotiek, čím všetko bude priamo podliehať prezidentovi, t.j. nám. My budeme mať v rukách iba povrázky, ktoré idú k rukám prezidenta a my budeme za tieto povrázky ťahať tak, ako potrebujeme my na dosiahnutie nášho grandiózneho plánu.“

„Slovanstvo, spojenie Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, tie najnepokornejšie národy sveta, nepokorní sú kvôli ich psychickým a rozumovým schopnostiam, ktoré vychádzajú z mnohých pokolení predkov a aj génov, ktoré sa nedajú nijako upravovať. Slovana – Rusa, Bielorusa, Ukrajinca možno zničiť, ale nikdy ich nemožno poraziť. A preto toto semeno treba zlikvidovať, najskôr rýchlym znížením ich počtu. Na planéte sa intenzívne otepľuje klíma, pustina sa presúva na sever rýchlosťou 10 km za rok. Strata vody na Zemi postupuje rýchlosťou 25 km za rok. O 20-30 rokov bude treba uvažovať o presídlení ; veľkých más civilizovaných národov severne od ich terajších lokalit. V tom čase na Kubáni, v Rostovskej oblasti, na Ukrajine bude subtropická klíma, a na severe Ukrajiny klíma dnešného Zakaukazska.

Slovania sú tu iba dočasní hostia a musia byť odsunutí. Vyženieme ich ďaleko na sever, za hranice Moskvy. Tam bude malé severné teritórium, rezervácia s kompaktným obyvateľstvom – ako sú indiánske rezervácie v USA.“

Leden 2017 – Kyjev slaví výročí narození S. Bandery (zde video)

K tématu se objevil i článek, který potvrzuje, že plán je prací Výboru 300 (kde se vším jako červená nit nese postava H. Kissingera, jak to obšírně popsal britský důstojník J. Coleman):

„V polovici 90. rokov bola do ruštiny preložená kniha britského dôstojníka spravodajskej služby Johna Colemana nazvaná „Výbor 300“ (The Committee of 300). Autor približne tridsať rokov skúmal tajné mechanizmy riadenia sveta a prišiel k záveru, že globálne procesy riadi 300 najbohatších rodinných klanov. Tento „Výbor 300“ si objednal v 70. rokoch u najväčšej vedecko-výskumnej korporácie vedecko-výskumný prieskum. Na základe získaných výsledkov z tohto prieskumu sa ukázalo, že prírodné zdroje na Zemi sú dosť obmedzené. Pre komfortnú existenciu na Zemi tieto zdroje postačia iba pre jednu miliardu ľudí. Vtedy bola vypracovaná teória „zlatej miliardy“, ktorá „má právo“ v priebehu 100-150 rokov zostať na Zemi. Medzi túto zlatú miliardu patrí obyvateľstvo USA, Kanady, Západnej Európy, Izraela a Japonska. Iste chápete, Rusi, ani Tatári, ani iné mnohé národy, ktoré žijú v našej krajine (maj na mysli Rusko) sa do tejto miliardy nedostali.“

… … …

„Margaret Thatcherová, bývala premiérka Veľkej Británie, vo svojom vystúpení pred niekoľkými rokmi, vyslovila záhadnú vetu: „Podľa hodnotení svetového spoločenstva je ekonomicky užitočné, aby na území Ruska žilo 15 miliónov ľudí“. Tlmočník si myslel, že sa zle rozumel a preložil 50 miliónov. Thatcherová ho však okamžite opravila. V tom čase bolo v Rusku 150 miliónov. Kde zostalo ostatných 135 miliónov? Ostatní sa dostanú pod ozajstný „nôž“ šialenstva, antikultúry, rozvratu, drog.

Pred dvoma rokmi Rusko osobne navštívila Madelaine Albrightová – v tom čase štátna tajomníčka USA a vystupujúc, ozvučila tú istú vetu: „Podľa hodnotení svetového spoločenstva je ekonomicky užitočné, aby na území Ruska žilo 15 miliónov ľudí“. Kam zmizlo ostatných 130 miliónov? V tom čase bolo v Rusku už len 145 miliónov. Ako už tu vidíme, program nabral plánovaný kurz pre svoju realizáciu a plnenie dlhodobých cieľov spoločenstva.

Koho sa títo ľudožrúti 20. a 21. storočia rozhodli ponechať v Rusku? Dva milióny – to je obsluha transsibírskej magistrály, najkratšej cesty z Japonska a juhovýchodnej Ázie do Európy. Ďalších 13 miliónov nechali na obsluhu najšpinavších hutníckych a chemických výrob a obsluhu svetového úložiska jadrového odpadu, na ktoré bude Rusko zmenené. (Mimochodom, súčasná Putinova Štátna Duma už prijala zákon o zmene Ruska na svetové jadrové úložisko. Na Sibíri sa realizuje rozsiahly program výstavby ciest pre tento projekt) .

„Zlatá miliarda“ nepotrebuje Rusko ani Ukrajinu, ani ich dejiny a kultúru. Potrebuje iba ich prírodné bohatstvá a ich životný priestor.“ – celý text zde.

………………………………..

Na světě existuje jediná země, kterou globalisté neovládli a i jejich poslední dva pokusy – Hitlerem a Gorbačovem selhaly (ač Gorbačovem se mnohé podařilo). A i když vítám postavu D. Trumpa v tom smyslu, že Spojené státy končí jako hegemon světa, optimismus, že s ním skončí i tažení na Rusko, nesdílím. A už vůbec nesouhlasím s názorem, že USA a Rusko jsou nyní ve stejné pozici a k tomu opakuji – proti Spojeným státům se žádné tažení zvenčí nechystá!

A na závěr ještě dodatek, proč to globalisté v současnosti mají s Ruskem nejtěžší, jak jen v historii měli. Globalisté nikdy nepotřebovali ruské zdroje tolik, jako právě teď a současně nikdy nebylo tak nemožné je ovládnout jako právě teď – tedy pokud nechtějí dopustit celosvětový a definitivní konflikt. Ale pak zde máme další věc, že Rusko je připraveno i na rozklad tzv. sametový.

V posledním svém pořadu V. V. Pjakin odpovídá na otázku, proč V. Putin řekl generálům, že v současnosti neexistuje síla, která by Rusko mohla porazit (čas 18:20 zde). A odpovídá, že válka se nevede pouze na 6. prioritě řízení, ale že Rusko v současnosti vede válku na „všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení“. Vkládám video ze zdroje zde, o kterém jsem už dlouho přesvědčená, že je odpovědí na Harvardský a Houstonský projekt. A přidávám otázku: Která země má natolik rozpracovaný systém obrany??

Je spousta důvodů, proč se radovat, že v amerických volbách zvítězil D. Trump, že s Ruskem chce mít přátelský vztah a že se rozpadnou NATO i EU. Ale v tom všem nelze ztrácet ze zřetele 1) proč se tak děje a 2) že žijeme v Evropě, nikoliv v USA. A v neposlední řadě – že anglosaský a germánský svět vždy Slovany považoval za podřadnou rasu a že zasít novou nenávist Evropy k Rusku nejen přes Německo, ale obzvláště přes Ukrajinu a Polsko tak, aby Slovan vraždil Slovana (a možná k tomu byl použitý i každý muslim vraždící křesťana), vůbec nemusí být nereálným přáním globalistů.

– – –