P.C.Roberts: Trumpovo prezidentství: Requiescat in pace (nechť odpočívá v pokoji)

Avatar
Původní autoři

17. 2. 2017   PaulCraigRoberts
Přecenil Donald Trump svoji prezidentskou moc? Odpověď zni – ano. Je Steve Bannon, Trumpův hlavní poradce, politicky nezkušený? Odpověď zní: ano. Z odpovědí na tyto otázky lze učinit závěr, že Trump je ve velkém průšvihu a že zaplatí velkou cenu. Kolik bude vcelku ta cena obnášet?
New York Times píší, že zpravodajské agentury se nyní snaží zjistit, zda Trumpova kampaň spolupracovala s Rusy jen při hackerování, či i při jiných činnostech, zaměřených k ovlivnění voleb.


Někdejší špión Národní bezpečnostní agentury (NSA) na twitteru tweetnul, že mu kolega z této agentury poslal mail se zprávou, že „hluboký stát“ (CIA, Pentagon a vojenskobezpečnostní komplex), vyhlásil Trumpovi válku, a že ten „zemře ve vězení“.

Je možné, aby se něco takového skutečně stalo?

Na konci 2. světové války rozhodl vojenskobezpečnostní komplex, že proud výdělků a moci z války je natolik vydatný, že by byla škoda jej v éře míru odložit do kouta. A tak tento komplex zmanipuloval slabého a nezkušeného prezidenta Trumana do svévolné Studené války se Sovětským svazem. Vytvořila se lež, které naivní Američané uvěřili: že totiž mezinárodní komunizmus zamýšlí vpadnout do kapitalistických zemí. Ta lež byla sice dokonale průhledná, protože Stalin se zbavil jak Trockého tak i dalších komunistů, věřících ve světovou revoluci. „Socializmus v jedné zemi“ bylo Stalinovo heslo.

Američtí experti, kteří dobře vědí, která strana krajice je namazaná, se ke lži vojenskobezpečnostního komplexu rádi připojili. Do roku 1961 však prezident Eisenhower, pětihvězdičkový generál a velitel spojenecké invaze do nacisty okupované Evropy, stačil prohlédnout vzrůstající sílu a moc, kterou vojenskobezpečnostní komplex (Eisenhower jej nazval vojensko-průmyslovým komplexem), produkuje, a toto poznání ho vedlo k tomu, že ve svém posledním prezidentském projevu na rozloučenou Ameriku před nebezpečím tohoto komplexu varoval. Prohlásil, že musíme být na stráži před zničením demokracie v USA, kterým tento komplex hrozí.

„Až do našeho posledního světového konfliktu“ uvedl Eisenhower, „jsme neměli žádný zbrojní průmysl. Ale Američané dokázali, protože toho bylo třeba, vyrábět meče namísto pluhů. Ale nyní už tuto improvizaci národní obrany nemůžeme déle riskovat. Byli jsme přinuceni vytvořit válečný průmysl obrovských rozměrů. Tři a půl milionů mužů a žen je v tomto průmyslu zaměstnáno. Ročně utratíme na vojenské zabezpečení víc, než je čistý příjem všech amerických společností dohromady. Tento obrovský průmysl je v americké zkušenosti zcela novým prvkem. A jeho totální vliv – ekonomický, politický a dokonce i duchovní – je pociťován v každém městě, v každém domě a v každé kanceláři federální vlády. Avšak nesmíme přehlédnout velmi vážné problémy, které tento stav s sebou nese. V sázce je všechno naše úsílí, naše zdroje a naše životy, jakož i sama struktura naší společnosti.“

„Ve vládních úřadech musíme stát na stráži proti růstu neoprávněného vlivu vojensko-průmyslového komplexu. Potenciál růstu této z normálnosti vykolejené moci existuje a bude i nadále přetrvávat.“

„Nesmíme nikdy této moci dovolit, aby ohrozila naše svobody a naše demokratické procesy. Nic bychom neměli brát za samozřejmé. Pouze naše ostražitost a vědomé občanství může přivodit rozumný soulad obrovského průmyslu a průmyslu obranného s našimi mírovými potřebami a cíli – a to tak, aby bezpečnost a svoboda mohly fungovat společně.“

Eisenhowerovo varování bylo na mistě. Spoléhalo však na „ostražitost a vědomé občanství“, které jsou u nás, bohužel, nedostatkovým zbožím. Američané jsou totiž ve své většině lidé nadmíru bezstarostní a ve své bezstarostnosti náchylní až k sebedestrukci. Tisk a TV média slouží dnes jako propagandisté pro panující vojenskobezpečnostní komplex a elitu Wall Streetu a jsou zárukou, že k očím a uším amerických občanů se nedostane nic jiného, než falešné a vylhané informace. Každá domácnost a každá rodina, která zapne televizor či přečte si své noviny, je naprogramovaná k životu ve falešné a zinstrumentalizované realitě, jež jde k duhu jen nepatrnému procentu lidí, tvořících vládnoucí establishment.

Trump vyzval tento establishment na souboj, aniž si uvědomil, že tento establishment je mocnější než pouhý prezident Spojených států.

To je vlastně vše, co se přihodilo. Čeho jsme dnes svědky, je kampaň „hlubokého státu“, využívajícího všechny své mediální prostitutky k vystavení prezidenta Trumpa k impeachmentu, čili zbavení úřadu. A to, že Trump ze služby propustil generála Flynna, využívají všichni jeho nepřátelé k tvrzení, že propuštění generála je právě oním konečným důkazem, že se prezident s ruskými zpravodajci skutečně zkompromitoval. Když si Bilý dům tuto svou chybu uvědomil, pokusil se ji napravit vysvětlením, že Flynn byl propuštěn proto, že v něj Trump ztratil důvěru, a nikoliv tedy proto, že by učinil cokoliv nezákonného, či že by snad byl ve spojení s ruskými zpravodajci.

Ale tomuhle už Trumpovi odpůrci sluch neposkytují a CIA přihazují do protiprezidentské kampaně další a další falešné informace.

Od samého začátku jsem varoval před faktem, že Trump nemá dost zkušeností na to, aby si vybral vládu, která za ním bude stát a bude jeho agendě věrně sloužit. A Trump se nyní zbavil dokonce i jediné osoby, na kterou se mohl pevně spolehnout. Nejlogičtějším závěrem toho všeho je, že teď už je Trump mrtvým mužem.

Úsílí amerických lidí dosáhnout změny skrze Trumpa, hluboký stát tak zmařil. A argument Chrisa Hedgese, že revoluce je je jediný způsob, kterým mohou Američané získat svou moc zpět, nově prožitá zkušenost jen posílila.

Slova, kterými Trump určil svůj osud, když vyhlásil svoji válku dřív, než stačil zformovat svoji armádu:

Neexistuje nic, co by politický establishment neudělal, či žádná lež, které by se nedopustil, aby udržel svou prestiž a moc – na váš úkor. Washingtonský establishment a finanční a mediální korporace, které to všechno financují, mají jediný důvod své existence: ochránit se a zbohatnout. Toto je křižovatka naší civilizace, která rozhodne, zda ano či ne, My Lidé, získáme zpět kontrolu nad naší vládou. Politický establishment, který se snaží o cokoli, aby nás zastavil, je ten stejný spolek, jenž je zodpovědný za naše ostudné obchodní dohody, za masívní nelegální imigraci i za ekonomickou a zahraniční politiku, ze kterých tato země téměř vykrvácela.“

„Politický establishment způsobil likvidaci našich továren a našich zaměstnání, které prchly do Mexika, Číny a jiných zemí po celém světě. Je to globální mocenská struktura, jež je zodpovědná za ekonomická rozhodnutí, která ožebračila naše pracující, zbavila naši zemi jejího bohatství a vložila peníze do kapes hrstky velkých korporací a politických subjektů.“

Vybral a přeložil Lubomír Man