Že by myšlení brněnských zastupitelů bylo až tak neuvěřitelně multikulti uvědomělé? Kolik asi stojí taková „(i)racionální“ uvědomělost?

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
10. 2. 2017
Je až neskutečné, jak se někteří lidé, čímž mám na mysly brněnské zastupitele, dovedou v tendenčních záležitostech rychle přizpůsobit, resp. podlehnout vábení peněz. Takové rozhodování musí být něčím vyvoláno, motivováno a nejblíže je tomu vidina slíbených peněz. Rád bych se mýlil, ale jinak si lze jen stěží představit, že by rozumně uvažující člověk dával všanc všechna rizika, která jsou s přijímáním imigrantů spojena zvláště, když jsou známy negativní, někdy až tragické dopady či důsledky takových rozhodnutí. O čem je tedy řeč?

 

     Moravská metropole se, na rozdíl od jiných velkých měst, velmi „zodpovědně“ připravuje na přijímání migrantů do Česka. Za tím účelem vyhlásila projekt pod imaginárním názvem Zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brně“. V rámci tohoto programu magistrát také zaměstná několik pracovníků se znalostí cizích jazyků (kromě rumunštiny a ukrajinštiny také arabštiny,pozn. red.), kteří budou pomáhat migrantům komunikovat na úřadech.  Jde oprojekt s rozpočtem 10 milionů Kč. Brno, jak vyplývá z náboru pracovníků znalých arabštiny, se rovněž připravuje i na migranty z arabských zemí.
   Brněnský magistrát již schválil plán, jehož pomocí chce imigranty začleňovat do české společnosti a naučit je orientovat  na úřadech. To je myslím, opravdu velmi důležité a užitečné, za miliony korun naučit běhat imigranty po úřadech, aby snad nezůstali pozadu za českými občany v tomtéž. Nicméně, místo toho, aby zastupitelé vyvíjeli tlak na vládu a snažili se přijímání imigrantů omezovat na co možná nejnižší míru, dělají naopak vše, aby cizincům „ustlali“ co nejpohodlněji. Brusel i někteří němečtí politici na zastupitele tlačí, aby prý byli solidární, říkají zastupitelé.  
    Je až neskutečné, kam až jsou (pro peníze) někteří komunální politici ochotni jít. Kladu si otázku, komu vlastně brněnští zastupitelé slouží, zda občanům Brna, nebo Bruselu, resp. „některým“ německým politikům? Vzhledem k jejich rozhodnutí, i když jde jen o rozdíl jednoho hlasu,  se lze oprávněně domnívat, že spíše slouží těm cizákům. Znovu se vkrádá otázka, zda to dělají pro peníze nebo jiné výhody (což nelze vyloučit), nebo jejich občanská a vlastenecká morálka klesla až tak hluboko, že se nechají zvyklat Bruselem a některými německými politiky? No kurva, je to možné?
    Omlouvám se za ten nevhodný výraz, ale hlava mi nebere, ať už to dělají pro peníze nebo ne. Jejich iracionální rozhodnutí jde nejen proti logice, ale proti všem elementárním společenským zásadám, normám a hlavně proti národní identitě a tradici. Jejich nezodpovědné rozhodování, resp. rozhodnutí mi přijde jako by rozhodovali o tom, zda mají dát přednost banánům z Nigérie nebo Čadu nebo mandarinkám z Tunisu či Maroka. Tady přece vůbec nejde o banány, ani o mandarinky, tady jde multikulturní, multináboženský, multinacionální, multihygienicko-bakteriologický a bůhví ještě jaký humus, nepřinášející nic dobré, nic pozitivní a už vůbec nic pro národ a občany Česka progresivní a prospěšné.
    Přijde mi to, jako by zastupitelé byli negramotní, nevzdělaní, nekultivovaní, neschopni vnímat realitu, rozlišovat dobro a zlo, když nejsou schopni absorbovat desítky, stovky otřesných  poznatků, faktů a skutečností, videa, autentické výpovědi, poznatky a zkušenosti celé řady lidí a jejich varování atd., co pro nás spolužití na bázi multikulti s muslimy a zvláště s islamisty znamená. Je neskutečné, ne-li trestuhodné konstatování magistrátu, že Cílem projektu je snížení interkulturních bariér na úřadech a ve veřejných institucích ve městě, zlepšení interkulturních kompetencí úředníků, zvýšení informovanosti a identifikace migrantů s obcí/Českou republikou, a tím také podpora integrace cizinců do české společnosti,“ píše se v dokumentu. Úředníci na brněnském magistrátu se budou učit arabsky, aby se Arab mohl integrovat do české společnosti! To je fakt neskutečné!Cílem je prý také posílit „občanskou angažovanost migrantů“. Muslimové snad ví, či mohou pochopit, co je to „občanská angažovanost“? Jsou snad schopni se integrovat do myšlení a způsobu života v Česku? Copak není dostatečně známo, jaké mají zakódované myšlení, zvyky, tradice a cíle v ČR či jinde v Evropě? Člověk se nepřestává divit, že je vůbec něco takové možné vytvořit! V Brně!
     Naštěstí nevěřím, že se do Česka a speciálně do Brna dostane víc jak několik desítek arabských imigrantů, nicméně i kdyby jich mělo být pět set nebo tisíc je stále otázka, zda se pro nechtěné a nežádoucí přivandrovalce vyplatí investovat 10 milionů Kč. Peníze, které by mohly být použity pro desítky našich nemocných dětí, pro tělesně postižené spoluobčany, bezdomovce, na výstavbu a vybavení zařízení pro nemohoucí, přestárlé apod., pro které se peníze zpravidla získávají sbírkami, charitou, aukcemi apod.
     Aby toho nebylo málo magistrát innformuje, že část rozpočtu půjde na platy, ale také na „zahraniční pracovní cesty“, jejichž cílem prý bude zajištění přenosu dobré praxe! Uf, to je nářez! Jen aby to nakonec nebyl přenos nějaké nežádoucí nemoci nebo nákazy! No a jak jinak, na svoje si přijdou a o svoji roli (a peníze) nepřijdou ani neziskové nevládní organizace. Tedy s těmi, které se zabývají imigranty či přesněji „pracují s cizinci“, hodlá magistrát svůj postup konzultovat. A bohatě jim za to platit, dodávám. Ano, to jsou právě ty „neziskovky“, které má na mysli prezident Zeman, o kterých zmiňuje, že jsou to nežádoucí pijavice na těle naší společnosti. Výsledky „práce“ s cizinci některých neziskovek jsou zřejmě v nějakém zvláštním, utajovaném režimu. Nejsou totiž známy.
    No nic, brněnský magistrát jen dokazuje, jakými užitečnými idioty v podobě svých zastupitelů disponuje. Podezření, že tato rozhodnutí dělají pro peníze je o to silnější, že se nechce věřit, že by zastupitelé nebyli schopni posoudit a vyhodnotit zadání, které vskutku idiotsky ospravedlňují zdůvodněním, že na ně Brusel i někteří němečtí politici tlačí, aby prý byli solidární. Samotní Brňané kroutí nad projektem hlavou a nepovažují jej za potřebný, protože v podstatě, ne-li zásadně, nesouhlasí s přijímáním imigrantů. Stanoviska jiných magistrátů rovněž potvrzují, že to není standardní řešení a že podobnou agendu, pokud taková potřeba nastane, lze řešit s mnohem nižšími náklady, nemluvě o tom, že pro případné řešení začleňování cizinců mají už dnes ve své kompetenci stávající příslušné agendy magistrátů.
      Pro brněnský magistrát byly zřejmě také lákadlem peníze z EU, protože z deseti milionů na projekt vyčleněných na projekt magistrát vynaloží pouhých 300 tisíc korun. Magistrát to sice přijde celkem levně, ale i tak zbylých 9,7 milionu korun bude nezodpovědně prošustrováno neziskovkám s tím, že už předem je znám výsledek: peníze budou utraceny a na situaci s imigranty se v podstatě nic nezmění. Pokud snad ano, pak to zcela jistě nebude v hodnotě 10 milionů. Nu což, z cizího krev neteče, že?
    Co hlavní, snažení a „solidárně-ušlechtilých“ cílů brněnského magistrátu je či bude dosaženo, tlaku Bruselu a požadavkům některých německých politiků bude vyhověno. Zastupitelstvo možná sklidí od Bruselu pochvalu a kromě peněz dostane nějaké pozitivní uznání. Co na tom, že občané Brna budou mít své zastupitele za trotly a paka. Jejich iniciativě a ochotě přijímat stáda imigrantů nejsou, alespoň podle názorů a reakci na přijímání, notabene na „projekt“ občanské angažovanosti muslimů a islamistů (včetně potenciálních teroristů a násilníků) vůbec, ale vůbec nakloněni.