P.C.Roberts: Kybernetické útoky CIA

Avatar
Původní autoři

12. 3. 2017     PaulCraigRoberts
Poslední události se stále větší naléhavosti ukazují, jak potřebné pro pravdivé informování lidí jsou takové internetové weby, jakým je i web náš (je míněn autorův). Poslední odhalení WikiLeaks o dokumentech CIA, kódově označených jako Vault 7, dosvědčuje, že CIA je schopna i rozhodnuta kybernetické útoky, jež páchá, zpracovávat a maskovat tak, jako by pocházely ze zcela jiného zdroje.


Tato schopnost ničí pojem evidence. CIA tedy dokáže provést kybernetický útok či ukrást informaci a zanechat za svým činem stopu země či osoby, kterou se rozhodla z tohoto činu obvinit. Jestliže toto dokáže, musíme předpokládat, že umí též vložit tajné dokumenty či dětskou pornogragii do počítače kterékoli osoby. Což ovšem neznamená nic jiného, že od nynějška už nemůžeme vědět, zda svědectví, předkládaná soudu proti kterémukoli obviněnému, jsou reálná, či pro ten účel jen kýmsi vyfabrikovaná.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová uvedla nedávno další důvod, pro který jsou weby, jakým je i náš, pro prosazování pravdy důležité. „Americká média jsou natolik zahlcena dezinformačními kampaněmi“ prohlásila Zacharovová, „že je možno konstatovat: Ano, toto je Orwell 1984. Nyní tedy víme, koho Orwell mínil, když psal o Velkém Bratrovi. Velkým bratrem v Americe jsou média, která opustila profesní mravnost stejně jako profesní kompetenci. Obviňují a soudí výhradně už jen na základě vymyšlených lží. To, co se nyní na děje, je globální tragédie, je to destrukce důvěry v autoritu médií. A jaké to bude mít pokračování?“

Jestliže stále ještě nevěříte tomu, že by naše současná média byla výhradně jen agenturou ve službách vládnoucí elity, všimněte si např. tohoto faktu: Když WikiLeaks uvolnila dokumenty CIA, které jí Julian Asange předal a které prokazují její schopnost shazovat své hackerské útoky na nevinné lidi, projevila televize ABC o tyto dokumenty až okázalý nezájem. Ale zájem o to větší projevila o cosi jiného a také jej směrem k WikiLeaks vyjádřila. Zda totiž je Asange placen ruskou vládou?

Asange samozřejmě odpověděl, že nikoliv, ale otázka splnila svůj účel. Odvrátila pozornost veřejnosti od obsahu odtajněných dokumentů k čemusi vedlejšímu, a kolem toho vedlejšího rozpoutala kampaň, která měla skutečný břink.

Řečeno jinak: Jestliže dnes předložíte dokumenty presstitutkám, které dnes tvoří západní média, skvěle vytrénované presstitutky zhanobí osobu, která ty dokumenty zveřejnila – a nikoliv zločiny, jež tyto dokumenty obsahují.

Jak jsem napsal už před lety: „ Pravda je ohrožena“. Nemůžete se dopídit pravdy ze západních médií, ale můžete se k pravdě dopracovat jen z webů, jako je tento. Proto jej podpořte!

Vybral a přeložil Lubomír Man