Převod zlínské vodárny je podle soudu neplatný, město zatím váhá, ale anonymní kampaň běží

Avatar
Původní autoři
Transparency International
29. 3. 2017  

Tisková zpráva Transparency International:

Město Zlín a VaK Zlín by měly dle pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci z listopadu 2016 zahájit kroky ke zpětnému převzetí vodárny městem. Zatímco VaK Zlín plánuje využít ještě dovolání k Nejvyššímu soudu a město Zlín si nechává zpracovávat posudky, běží na Zlínsku anonymní dehonestační kampaň proti iniciátorům zrušení provozního modelu.

Kauza se začala odvíjet v roce 2004, kdy valná hromada VaK Zlín schválila prodej části podniku, což v praxi znamenalo zavedení provozního modelu (VaK Zlín vlastní infrastrukturu, soukromá společnost se stará o dodávky vody). Postup valné hromady byl později Krajským soudem v Brně shledán v rozporu se zákonem a v listopadu 2016 tento právní závěr potvrdil i Vrchní soud v Olomouci.

Město Zlín si nyní nechává z pozice největšího akcionáře VaK Zlín zpracovat analýzy dopadů rozsudku a návrhy dalšího postupu.

@Transparency_CZ | zdroj: Twitter

„Město Zlín jako největší akcionář by mělo primárně respektovat pravomocný rozsudek soudu. Jinými slovy by mělo město neprodleně zahájit aktivní kroky k tomu, aby byl napraven nezákonný stav. Nejvyšší soud sice může ještě rozhodnutí zvrátit, ale není vůbec jisté, zda bude dovolání podáno a zda bude připuštěno,“ říká právník TI Petr Leyer.

Na Zlínsku se zároveň této v době, kdy mají padnout klíčová rozhodnutí, objevila anonymní dehonestační kampaň (www.pravdaonovotnem.com), jejímž cílem je poškodit obraz osob, které usilují o nápravu nezákonného zavedení provozního modelu. „Kampaň šíří nepotvrzené informace, spekulace nebo v některých případech sice i fakta, ale bez souvislosti k dané kauze. Cílem je znevěrohodnit jednotlivé osoby a tím i názory, které prosazují,“ dodává analytik TI Milan Eibl.

TI kauzu ve Zlíně i celou oblast vodárenství dlouhodobě sleduje. Ve věci zavedení provozního modelu se TI obrátila i na orgány činné v trestním řízení, protože existovalo důvodné podezření, že mohlo dojít též ke spáchání trestného činu podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Šetření v této věci však stále probíhá.

 
TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Jsme součástí největší mezinárodní nevládní organizace zaměřené na problematiku korupce. Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor. Těžíme z naší dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispíváme k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se obracejí ročně stovky klientů z celé republiky. Naše investigativa dává korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy kolem ROP Severozápad. Věnujeme se mimo jiné společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.

Naši činnost můžete podpořit skrze darovací bránu TI.