Útoky na nezávislá média bezprecedentním přívalem cenzury

Avatar
Původní autoři

Phillip Schneider
4.3.2017 Waking Times,   překlad NWOO

Bezprecedentní vlna cenzury, jako moderní guerilla, vedená taktiky globalistických korporací v tajné dohodě s hlubokým státem, zasáhla víceré redakce popředních nezávislých médií. 


Jak Natural News, tak i InfoWars, a dokonce šéfredaktor Breitbart-u Milo Yiannopoulos, byli vystaveni zastrašování, obtěžování a ekonomické sabotáži, a to výhradně proto, že zveřejnili obsah, který diskredituje mainstreamová média a politický establišment.

Debaty o právu na svobodný a otevřený internet jsou na tapetě už dlouho. Od zákona CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) až po všudypřítomné internet ID, je náš boj o právo být svobodně a anonymně online čím dál náročnější. Avšak současná přemíra velmi cílených a promyšlených útoků proti prominentním osobám v nezávislém tisku připravuje scénu pro další velkou vlnu cenzury, pokud ji teď nezastavíme.

 

Mikeovi Adamsovi vyhrožovali, jestli “nezničí Alexe Jonese”

16. února 2017 Mike Adams zveřejnil informaci, že mu bylo nabídnuto 50 tisíc dolarů, aby pustil do světa “kauzu”, kterou dostal na flešce a která by “zničila Alexe Jonese”, čímž by Adamsova práce a charakter byly nepěkně poškozeny. S případem okamžitě vyšel na veřejnost a prohlásil, že nehodlá nikoho “bodnout do zad”, aby si získal vděčnost této nepochybně nenávistné skupiny. Rovněž poznamenal, že to není poprvé, kdy mu bylo vyhrožováno tímto způsobem. Už v roce 2013 čelil podobnému zákulisnímu útoku.

“Řekli mi, že když nesejmu Alexe Jonese, tak oni sejmou mě.” – Mike Adams

 

InfoWars zastavené Adrollem

21. února, pět dní po tom, co Adams vyrukoval s tím, jak mu vyhrožovali, když nezdiskredituje Alexe Jonese, byly InfoWars zasaženy zprávou, že Adroll, inzertní síť kontrolovaná Googlem ruší u nich svou inzerci, což by mělo za následek ztrátu na tržbě 3,3 milionu dolarů ročně. Jako oficiální důvod uvedli “politický obsah” webové stránky – nikoliv proto, že by reklamy samotné byly jakýmkoliv způsobem choulostivé nebo nepatřičné.. Mlhavě prohlásili, že

“všechen politický obsah by se měl soustředit na přednosti kandidáta, a politické zpravodajství by se nemělo orientovat na specifické zájmy nebo skupiny, nebo by nemělo naznačovat členství v politických organizacích ”,

aniž by se uvedlo konkrétní porušení, které by ospravedlnilo vyloučení InfoWars z programu.

“Když se všechny tyto velké korporace spojí a sestaví černé listiny těch, které chtějí zakázat, je to prostě vyděračství.” Alex Jones

 

Celá doména Natural News vyškrtnuta z Google

O dva dny později, 23. února, byla celá doména Natural News vyškrtnuta z vyhledávacího indexu Google kvůli “jakémusi záludnému přesměrování mobilu” na jedné stránce blogu na webu. Žádný extrémně levicový server, ani server přinášející zprávy od establišmentu není podrobován takové perzekuci, třebaže se blogeři často dopouštějí podobných porušení pravidel.

Kromě toho, vyškrtnutí Natural News provedl člověk, nikoliv některý z googleovských algoritmů. Třebaže doménu vrátili na její místo v indexu, načasování těchto událostí, jak se zdá, svědčí o tom, že někdo, nebo nějaká skupina v Googlu pracuje ve spojení s někým, kdo vyhrožoval potrestáním celého provozu Natural News za to, že odmítl se zúčastnit diskreditace Alexe Jonese.

Falešné zprávy chystají kulisy pro masovou cenzuru a spalování knih v přímém přenosu

Asi před měsícem ne jedna nebo dvě redakce, ale fakticky všechna prominentní mainstreamová média, vypustila do veřejnosti nový módní slogan – “falešné zprávy.” Jestliže v této době posloucháme vysílání mainstreamových médií, do omrzení posloucháme pojmy “falešné zprávy” a “konspirační teorie”, skloňované ve všech pádech, ve vztahu k Donaldu Trumpovi a nezávislým médiím, která hrála významnou roli při volbách.

Tato historka o falešných zprávách byla vymyšlena na obalamutění veřejnosti, aby tato lépe strávila rostoucí cenzurování redakcí, které poskytují online zpravodajství a publikují nebo vysílají materiály, které kritizují status quo. Krátce po tom, co se “falešné zprávy” staly v médiích všudypřítomnou mantrou, hlavní technologické firmy začaly s cenzurováním zpráv, které byly považovány za “falešné”. Šéf Facebooku, Mark Zuckerberg, otevřeně hovořil o cenzurování “falešných zpráv” a Google spustil rušení webových stránek, jejichž obsah považoval za “falešné zprávy”. Rovněž zavedli do svých vyhledávacích algoritmů faktor “pravdivosti”, jenž staví webové stránky, které přinášejí fakty v hierarchii níže, než korporátně-vládní kartel vytvořený Googlem.

Skutečným arbitrem pro posuzování toho, co je “skutečné” a co je “falešné”, není Facebook, ani Google, a dokonce ani vláda, ale veřejnost. Rozhodování o sdílení nebo uznání zpráv je atributem svobody slova, a v širší sociální debatě může tento typ svobody slova pomoci širšímu publiku rozhodnout o tom, co se případně může přijmout jako pravda. To je jediná pojistka proti totalitní a dystopické společnosti podobné Orwellovu 1984,kde “Ministerstvo pravdy” rozhoduje, které zprávy a která fakta budou povolena pro veřejnost.

 

Google a Facebook si fakticky zmonopolizovaliy komunikaci na internetu

Google a Facebook se de facto staly monopoly, co se týče online komunikace. Podle Search Engine Land, 65 % vyhledávání běží prostřednictvím Google, zatímco podíl podobných vyhledávačů Yahoo a Microsoft představuje dohromady asi 33 %, čili na všechny ostatní zbývají asi 2 %. Pew Research zjistil, že 79% dospělých používá online Facebook, zatímco druhý v pořadí je Instagram s 32 %.

Vidíme-li, jak tyto firmy doslova ovládly trh online komunikace a inzerce, tato čísla představují mnohem širší trend, než jen pouhou službu zákazníkům. Nová média a kritičtí občané teď musí myslet na to, jak to navléct, aby jejich hlas bylo slyšet mezi halasnými obviněními z “falešných zpráv”. Taková situace historicky a neomylně vždy končila tím, že bylo méně svobody a více lidského utrpení.

 

Svobodná a nezávislá média jsou pro demokracii životně důležitá

Jakákoliv skutečná demokracie, dokonce i republikánská forma, vyžaduje, aby proběhla diskuse, než nastoupí politika. To je ideální jádro, jehož se drží společnosti, aby nesklouzly na cestu k totalitě. Avšak na cestě se mohou ocitnout určité překážky, jako je masová imigrace, která nevyhnutně změní demografii země, nebo cenzurování názorů, které nekorelují s jednou určitou stranou sporu.

Svobodná a nezávislá média jsou jedním z nejdůležitějších aspektů pro udržení demokracie. Bez nich by se národ stal subjektem totalitní politiky, při níž vláda rozhoduje neomezeně, neboť má média vždy na své straně. Být kontrolován týmiž silami, které usilují o dominaci a podmanění obyvatelstva, znamená, že už nefungujete ve prospěch lidu, ale spíše elity.

Příkladem je Hitlerovské Německo, kde novináři, kteří legitimně referovali o tom, že Židé jsou pronásledováni a likvidováni, byli zavíráni a popravováni za šíření “falešných zpráv”. Edgar Mowrer, americký novinář v dobách nacistické vlády, byl nakonec vyhnán z Německa za to, že se pokoušel varovat Židy, aby utíkali, dokud nebude pozdě. Mainstreamová média, šílená strachem a loajalitou ke své straně, byla použita jako zbraň na ukrývání pravdy, kterou se lidé jako Edgar pokoušeli šířit.

Naše současná situace směřuje podobným směrem, neboť hlásné trouby mainstreamových médií se stávají arogantnějšími, pokud jde o jejich úlohu arbitrů pravdy, v koalici s vrchními i spodními vrstvami hlubokého státu.

Docela nedávno moderátorka MSNBC, Mika Brzezinski připustila v přímém televizním přenosu, že vidí svoje poslání v tom, aby “kontrolovala, co si lidé myslí.” Jeden ze spoluúčastníků diskuse jí dokonce přitakal hlasitým “ano” a nikdo další proti tomu nic nenamítl, dokud se nepřešlo k dalšímu tématu. Je třeba poznamenat, že moderátorka je dcerou Zbigniewa Brzezinského, Carterova poradce a autora Mezi dvěma věky: Role Ameriky v technotronické epoše, knihy prosazující globalismus a ideu nesvobodné společnosti řízené technokratickou elitou.

Závěr

Třebaže lze mírně nesouhlasit s některými názory, důležitější je, že alternativní média stojí v jednotném šiku proti cenzuře a zastrašování. Společně stojíme, rozděleni padneme.

– – –

Phillip Schneider je student a interní autor píšící pro Waking Times.

Zdroj: http://www.wakingtimes.com/2017/03/02/attacks-independent-media-unprecedented-wave-censorship/