Bez retuše a bez zápachu (na vrub Senátu PS ČR): Podivná připomínka premiéra Eliáše

Avatar
Původní autoři

Zdeněk Hrabica
Cestou pražskou Valdštejnskou ulicí vždy procházím kolem paláce, v němž kdysi sídlil Úřad vlády Československé republiky. Podivuji se, jak takový malý prostor mohl sloužit vládě země od Aše až po Jasinu. Ovládala zemi českou, moravskoslezskou, Slovensko, Podkarpatskou Rus. Ve srovnání s nynější budovou Strakovy akademie je to docela maličký kultloch. A přesto před někdejším úřadem smekám za všechno, co se mu podařilo vytvořit.

Zde byl zatčen německými zločinci předseda vlády, generál Alois Eliáš a jimi následně popraven, zastřelen. Jako jediný předseda vlády v Evropě na Němci okupovaných územích. Opravdový vlastenec a hrdina. Čest jeho památce a hluboká poklona jeho chrabrosti. 19.června 1942 byl na příkaz K.H. Franka zatčen a ještě téhož dne večer na kobyliské střelnici zastřelen. Bez soudu, na rozkaz katanů a vyvrhelů lidstva.

Pamětní desku na budově Úřadu vlády věnovanou generálovi A. Eliášovi neodstranil u nás žádný režim. Čest tomu činu. Hanba jiným skutkům.

Po ulicích Prahy nyní jsou vylepeny plakáty, připomínající konání výstavy v Senátu PS ČR u příležitosti 75. výročí úmrtí generála Aloise Eliáše. Ani slovo, ani připomenutí – že toto úmrtí bylo popravou!!! Tedy jde o výročí katanského hrdelního činu!

Kdo text k plakátu vysoké ústavní instituce navrhl a kdo jej imprimoval k vytištění a zveřejnění, si zaslouží největší opovržení.

Foto Ateliér Langhans