Změna systému je nutná

Avatar
Původní autoři

3. 4. 2017  ANS

​Nemůžeme si již dovolit se v podzimních volbách 2017 mýlit! Mají-li se konečně začít prosazovat skutečně zájmy a vůle většiny národa, pak to pouhé demonstrace na náměstích nevyřeší, ale musíme jít k volbám! 

 My v ANS se domníváme, že nejlepšími kandidáty jsou takové osobnosti, jejichž historii lidé znají. Všichni bychom si měli uvědomit, že je dobré vědět, co má člověk za sebou, co v životě dokázal, kdo se jak angažoval a osvědčil. Musíme se soustředit na zlepšení reálného života lidí tady a teď a ne někdy v budoucnu. Došlo ke ztrátě sociálních jistot a životních perspektiv, ale přesně to lidé ke svému životu, k práci i výchově dětí nezbytně potřebují a je to i předpokladem uchování osobního zdraví. Každý z nás potřebuje určité perspektivy vlastní budoucnosti i svých rodin. Pro plnohodnotný život je nutné mít rozhodující hmotné i nemateriální sociální jistoty. – jako je řádně a odpovídající placená práce po celou dobu ekonomické aktivity člověka – tedy zaměstnanost, či možnost samostatně podnikat a bydlet.

​Je nezbytné vytvořit vlastní struktury národního řízení, národní stabilizační program, soběstačnou republiku. Po celonárodní konzultaci, kterou jsou de facto volby, musí být uzavřená NOVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA, která bude prosazovat pronárodní teze.

​Naši předkové bojovali generace a často i pokládali životy za to, co my dnes – za pouhého přihlížení mnohých – ztrácíme. A hrozí, že nevratně! Nyní je prvořadým úkolem další naší existence vystoupení z NATO a Evropské unie a zajištění bezpečnosti České republiky.

​Společnost tvoří lidé – tedy my, občané České republiky. Cílem a smyslem života je člověk a jeho životní úroveň. Nikoliv zvyšování HDP. Smyslem tedy není ekonomika sama o sobě, ekonomika je pouze způsob, jak se lidem zajistí slušná životní úroveň. Na prvním místě je člověk a kvalita jeho života. Naopak růst ekonomiky a zisky firem jsou jen prostředkem.

​Situace, kdy majitelé firem chtějí vyšší zisky, a proto považují za dobrý nápad dovézt si levné zaměstnance z ciziny, je nepřípustná! Česká republika nemůže být „klondikem“ pro zahraniční firmy – protože kromě velmi nízkých odvodů z velmi nízkých mezd z takových firem nemají domácí obyvatelé ČR jakýkoliv užitek a to zejména tehdy, když firmy své pohádkové zisky daní kdesi v daňových rájích nebo jako dcery zahraničních matek skrze „kreativní“ účetnictví vykazují zisky mimo Českou republiku.

​Členové a sympatizanti ANS nechtějí dále přihlížet rozvratu společnosti a rozkrádání jejího bohatství. Proto se rozhodli nesedět se založenýma rukama. Neoliberální režim, který dnes ovládá naši zem, je překážkou zdravého vývoje společnosti. Pod hesly o svobodě a demokracii zbavují stále větší část společnosti příležitosti k uplatnění a možnosti reálně spolurozhodovat o jejím dalším směřování.

Evropské pseudoelity a české tzv. „elity“ se chovají jako horda barbarů na dobytém území. Za pomoci médií jako nástroje manipulace ovládli klíčové pozice veřejné správy, a ta teď slouží jako jejich soukromá agentura dozorující vykrádání veřejných zdrojů.

​Dnešní majitelé států na rozdíl od předchozích vládců necítí odpovědnost za osud většiny společnosti a lidé je zajímají, jen pokud slouží jejich zisku. Zprivatizovali veřejné služby, od zásobování vodou a ovládnutí zdrojů energie, přes školství a zdravotnictví, veřejnou dopravu až po veřejné fondy a úspory občanů. Obecná dostupnost sociální péče je nahrazována charitou s domnělou laskavostí, ačkoli je financována z veřejných zdrojů.

​Kritika současného stavu společnosti a politického režimu rozhodně není výzvou k návratu předchozího režimu. Slýcháme ale, že změna není možná. To je lež! Zastavit to lze jen tak, že lidé dostanou životní perspektivu odpovídající schopnostem, aby se mohli podílet na rozvoji společnosti. Každý musí najít uplatnění, nejen placenou práci (pokud je jí schopen).

​Naším cílem je obrat této neblahé historie, proto jsme se rozhodli vybudovat politické hnutí Aliance národních sil. Opíráme se o lidi, kteří jsou znepokojeni společenským vývojem a chtějí přispět k nápravě. Našim cílem je znovu vybudovat soběstačnost České republiky.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2017/02/15/Zm%C4%9Bna-syst%C3%A9mu-je-nutn%C3%A1

V Praze dne 3. 4. 2017 

mail: 

aliancens@centrum.cz