Dokument “Ne základnám”: Vláda ČR se v rozporu zakládající smlouvou NATO a Chartou OSN připojuje k hrozbě silou

23. 5. 2017
Výzva před cestou do Bruselu 2017
Poslanecká sněmovna ČR Praha 22.5.2017, na vědomí: Kancelář prezidenta republiky
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
jste to Vy, kdo tvrdíte, že žijeme v demokratickém a svobodném státě. Bereme Vás za slovo.


Využíváme toho a dovolíme si Vás informovat o našem stanovisku zformulovaném do výzvy, a jelikož demokracie je o respektu k názoru druhých, vyzýváme Vás k zařazení naší výzvy jako jednoho bodu pokračující 57. schůze Poslanecké sněmovny České republiky (dáváme souhlas k tomu, aby si kterýkoliv poslanec naší výzvu osvojil).

Na Vaší předpokládanou reakci, že by se Poslanecká sněmovna ČR musela zbláznit, kdyby do programu zařadila každý bod, který navrhuje aktivní iniciativa, nebo hnutí si myslíme, že porušování mezinárodní smlouvy s důsledkem zatažení České republiky do válečného konfliktu, je nebezpečné. Ochrana míru a životů občanů by měla být v demokratickém státě prioritou.
Protože řada poslanců emaily od některých iniciativ nečte, protože se bojí závažnosti sdělení – například dlouhodobé porušování Ústavy České republiky (konkrétně čl. 43 odst.4), – dovolujeme si Vám naší výzvu předat v listinné podobě do podatelny Poslanecké sněmovny ČR, a jelikož nás občany zastupujete, tak očekáváme Vaší reakci.
Zda bude platit, že demokracie je o respektování názoru druhých, ale zejména, že se o názoru nemlčí a nezametá se pod koberec, ukáže právě jednání 57. schůze Poslanecké sněmovny ČR.
Bude i odpovědí, zda opravdu žijeme v demokracii a svobodě, nebo v nadvládě mocenských uskupení. 
Paní poslankyně, pane poslanče, 
Vládou ČR byla přijata řada mezinárodních smluv v rozporu s Ústavou ČR. Řada poslankyň a poslanců vidí řešení ve změně Ústavy, například škrtnutím obranného charakteru Armády České republiky. Taková a tomu další podobná rozhodnutí nejsou řešení. Navrhujeme ukončit tento stav tím, že Parlament České republiky nebude dělat slepce, který nevidí, jak je porušována dokonce i zakládající smlouva Severoatlantické aliance zejména v článku 1.
Článek 1
Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.
Aby Vláda ČR nebyla s mlčícím Parlamentem ČR nadále nucena vydávat prohlášení: “Vláda posílá do Pobaltí dvě vojenské jednotky k odstrašení Ruska“, což je hrozba silou, vyzýváme zákonodárce, aby projednali a uplatnili na jednání Poslanecké sněmovny České republiky využití článku 13 smlouvy.
Článek 13
Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení.
Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu České republiky, aby svým usnesením zavázala ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, ministra obrany Martina Stropnického k odmítnutí závěrů Summitu NATO v Bruselu 2017, nepřipojení podpisů za Českou republiku k předloženým dokumentům s odůvodněním, že porušování Severoatlantické smlouvy nebudou dál podporovat. 
Prezidenta Miloše Zemana žádáme o podporu naší výzvy, jejímž smyslem je návrat k prosazování mezinárodního míru.
 

Za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí