“Světová vláda” bude pokračovat v utajené válce proti Rusku

31. 5. 2017    zdroj
Existuje názor, že veškerou západní politiku vůbec neřídí veřejní politici, ale dobře zakonspirovaný “výbor tří set”. Po celá staletí viděl Západ v Rusku nepřítele a pokoušel se ho zničit. Vojenské intervence byly bezmocné. Nehledě na jakékoliv ztráty, Rusko (SSSR) ve válkách vyhrávalo a obnovovalo zničenou ekonomiku. SSSR byl největším nepřítelem Západu, kterým tamní tisk a kino zastrašovaly obyvatele. …Gorbačov však cosi nedokončil. 


Svaz se rozpadl, ale docela klidně, ale co je nejdůležitější – Rusko, které bylo jádrem Sovětského svazu a jeho největší částí, nebylo zničeno. Nedávno zemřelý, zuřivý rusofob Zbigniew Brzezinski tehdy poukázal na to, že nyní se hlavním cílem stane Rusko. Dokonce tvrdil, že nový světový řád bude vybudován bez Ruska, na troskách Ruska a na úkor Ruska. …Nedávné setkání členských zemí NATO a “velké sedmičky” vlastně znamená obnovení všezápadní koalice proti Rusku.

Není známo, zda by došlo až na konfrontaci dvou světových názorů v jaderné válce, ale sovětským vůdcem se stal Michail Sergejevič Gorbačov, který spustil proces zničení země. Přestavba se stala “katastavbou”, jak toto období výstižně popsal ruský sociolog Alexandr Zinověv.

Gorbačov však cosi nedokončil. Svaz se rozpadl, ale docela klidně, ale co je nejdůležitější – Rusko, které bylo jádrem Sovětského svazu a jeho největší částí, nebylo zničeno. Nedávno zemřelý, zuřivý rusofob Zbigniew Brzezinski tehdy poukázal na to, že nyní se hlavním cílem stane Rusko. Dokonce tvrdil, že nový světový řád bude vybudován bez Ruska, na troskách Ruska a na úkor Ruska.

Zpočátku šlo všechno hladce. Jelcin a jeho komplicové uspořádali ekonomický kolaps země, při němž zanikaly průmyslové a zemědělské podniky, byly likvidovány vědecké týmy, rozložila se armáda, degradovala kultura. Bylo to ono krátké období, kdy Západ nazýval Rusko svým přítelem a škodolibě si mnul ruce v předvečer jeho krachu.

V roce 2000 se všechno změnilo, když prezidentský post obsadil Vladimír Putin. Za Západě to hned nepochopili a mysleli, že bude pokračovat ve stejné linii, proto se ze setrvačnosti i nadále “přátelili” s naší zemí. Postupně si však začali uvědomovat, že Putin je jiný, a také Rusové pomalu prohlédli propagandistické pohádky o krásném a bezproblémovém Západu.

Po roce 2014 byly odhozeny všechny masky: Evropská unie a USA zaujaly ryze protiruskou stranu a obviňovaly Rusko ze všech svých problémů. Došlo to dokonce až k takovým kuriozitám, jako jsou obviňování naší země ze zasahování do průběhu prezidentských voleb v USA. V Evropské unii jsou všichni, kteří kritizují současné vlády, prohlašováni za agenty Kremlu.

Nedávné setkání členských zemí NATO a “velké sedmičky” vlastně znamená obnovení všezápadní koalice proti Rusku. Svět se ale změnil a stal se otevřenějším. Cizinci do naší země přijíždějí a vůbec nevidí to, co jim povídá jejich tisk. Západní podnikatelé nechtějí platit za hloupost svých vlád a nalézají sebemenší cestičky, jen aby obešli režim sankcí. Zbavili jsme se iluzí získáním imunity proti západním propagandistickým lákadlům, které se nám tak nedostávalo před 25 lety.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová