Český lékař žijící v Británii, který popsal, co provádí muslimští zdravotníci v nemocnici, nyní přichází s razantním řešením, jak zastavit islamizaci společnosti

Avatar
Původní autoři
rozhovor s MUDr. Vladislavem Rogozovem
10. 6. 2017  ParalmentníListy

ROZHOVOR Po teroristických útocích v Londýně a Manchesteru je nutné co nejdříve využít všech demokratických prostředků k vyvolání celonárodního procesu reformy islámské části britské společnosti tak, aby byla kompatibilní s hodnotami liberální demokracie. A takovou reformu pak pomoci prosazovat všemi možnými dostupnými prostředky. To jako jedinou záchranu Spojeného království vidí český lékař Vladislav Rogozov, který už dvanáct let žije v anglickém Sheffieldu a pracuje v tamní fakultní nemocnici. Sám však přiznává, že za současného stavu věcí je tento plán spíše utopie.

To, co se v posledních týdnech odehrává v Británii, je strašlivé a  šokující. Je mi nesmírně líto všech, kteří byli zabiti nebo zraněni, a  všech jejich blízkých. Je to hrozná tragédie. Británie se v důsledku islamizace zásadně proměňuje a podobný vývoj byl prostě předvídatelný. Psali jsme tu před více než rokem, že strach z útoku je všudypřítomný a  propuknutí islamistického teroru je jen otázkou času. Potvrdily se i  další věci, o kterých jsme tu diskutovali. Například profesor sociologie Ted Cantle nedávno veřejně varoval před prohlubující se rasovou segregací britské společnosti ve městech, školách i na pracovištích. Řada čtvrtí i celých měst se mění na asijské distrikty, v nichž bílí Angličané často tvoří jen několik procent populace. Angličané svou zemi ztrácejí.

Jak se to konkrétně projevuje, že o svou zemi Angličané přicházejí?

Tím, že přicházejí o podobu své země tak, jak ji dlouho znali a  vnímali, v řadě míst se stávají etnickou menšinou. Například ztratili hlasovací většinu již skoro ve 450 volebních obvodech. 90 procent všech londýnských prvňáků je ve třídách, kde bílí Angličané buď vůbec nejsou, nebo tvoří menšinu. Z mnoha čtvrtí a měst Angličané utíkají na venkov, do míst, kde to stále ještě vypadá jako v Anglii. Nikdo z Angličanů, které znám, takovou změnu své země nechtěl. Dalším nepotvrzením úspěšnosti doktríny multikulturalismu je například studie, kterou nedávno na přímé zadání britské vlády vypracovala Louise Caseyová. Ze zprávy jednoznačně vyplývá, že integrace muslimů selhává a že islamizace s sebou do Británie přinesla velkou řadu závažných problémů. Ne zcela překvapivě se také potvrdilo, že společenská a kulturní různorodost se vytrácí tam, kde začíná převládat muslimská populace. Postupně tak dochází k dalšímu zhoršování situace, ke znásilňování anglických dětí se tedy teď přidalo už i jejich zabíjení.

To vás od odvahy takto se otevřeně vyjadřovat neodradily ani útoky vydavatele Britských listů nebo jedné v Londýně žijící české spisovatelky po vašem prvním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz?

Jestli takový pan Čulík nebo paní Pekárková tvrdili, že toto není pravda, pak tu zemi vůbec neznají, nebo jsou velmi hloupí či vědomě lhali. Znovu tvrdím, že Británie prochází největší změnou společnosti od příchodu Viléma Dobyvatele. Takovou historickou přeměnu nelze nevnímat a  nelze k ní zůstat lhostejný. Islám, mešity a zahalené ženy se prostě staly naprosto nedílnou součástí Velké Británie a nic a nikdo to už nemůže změnit.

(celý text zde)