Čínské lodě s křižujícími střelami míří k Baltu za ruskými. NATO bude jen nervózně přihlížet…Zájem Číny na bezpečnosti a stabilitě v Evropě poroste s naplňováním vize Jedno pásmo, jedna cesta (neboli Nová hedvábná stezka).

Avatar
Původní autoři

Napsal/přeložil: Geo
27.6. 2017   Eurasia24
Rusko, které v baltském regionu čelí otevřenému nepřátelství a masivnímu posilování vojenských kapacit nejen členských zemí NATO, získá v oblasti – alespoň načas – významného spojence. K Baltu směřují za ruskými loděmi bojová plavidla námořnictva Čínské lidové republiky.


Tři čínské bitevní lodě se v červenci zúčastní „baltské“ fáze rusko-čínského námořního cvičení Společné moře 2017. Manévry se uskuteční v okolí v okolí Kaliningradské oblasti a Petrohradu.

Pokud má čínský příspěvek vystihnout míru významu, jakou Říše středu přikládá vojenské spolupráci s Ruskem, pak by měli odpůrci velkého eurasijského partnerství obzvlášť zpozornět.

Čína do Baltského moře vysílá mimo jiné raketovou fregatu Jün-čcheng a především jeden z nejmodernějších torpédoborců Čchang-ša.

V případě plavidla Jün-čcheng se jedná o víceúčelovou fregatu velmi moderní třídy Type 054A, teprve nedávno zařazenou do flotily čínského námořnictva. Loď nese protiletadlový komplex HHQ-16, což je obdoba ruského sytému Buk, protilodní střely YJ-83 a také protiponorkové zbraně.

Torpédoborec Čchang-ša představuje jednotku třídy Type 052D, zařazenou do služby teprve před dvěma roky. Jednoduše řečeno: mezi aktivními bojovými loděmi čínského námořnictva jde o absolutní špičku a impozantní sílu.

Bitevní loď s výtlakem sedmi a půl tisíce tun je vybavena radarovým systémem údajně srovnatelným s americkým Aegis. Základ protiletadlové a protiraketové výzbroje tvoří komplexy HHQ-10, HHQ-16 a HHQ-9 (vylepšená námořní obdoba ruského S-300).

Hlavní údernou sílu Type 052D pak tvoří střely s plochou dráhou letu YJ-18 a CJ-10, principiálně podobné ruským Kalibrům nebo americkým Tomahawkům. Čínské torpédoborce jsou rovněž vyzbrojeny pro boj s ponorkami.

Nácvik námořních obranných činností a jejich koordinace s Ruskem právě ve specifickém prostředí Baltského moře potvrzuje, že čínské námořnictvo nehodlá nijak omezovat svoji působnost a postupně naplňuje ambici globální námořní síly – odpovídá tomu i budování útočných skupin s letadlovými nosiči.

Cvičení Společné moře 2017 je zaměřené na záchranné mise a ochranu nákladních lodí. Lze přitom předpokládat, že zájem Číny na bezpečnosti a stabilitě v Evropě poroste s naplňováním vize Jedno pásmo, jedna cesta (neboli Nová hedvábná stezka).

Budované obchodní trasy vedou po moři i po souši: páteřní trasa ústí v nizozemském přístavu Rotterdam a odtud se předpokládá další pohyb zboží – mimo jiné s využitím Baltského moře.

Čínsko-ruské námořní cvičení pak bude pokračovat v září v Ochotském a Japonském moři, tedy v oblastech s dlouhodobým napětím, kde obě klíčové země Šanghajské organizace pro spolupráci rovněž spojují společné zájmy.

Média si všímají rovněž načasování rusko-čínských manévrů na Baltu: aktivní fáze cvičení se má uskutečnit v červenci, kdy se do Polska chystá americký prezident Donald Trump.

Geo, Eurasia24.cz