„Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?“ Štěch má “v podstatě pravdu”

Avatar
Původní autoři

Ludvík Smýkal
17. 6. 2017
V poslední době řada politiků, počínaje prezidentem republiky, přes členy vlády a poslance Parlamentu České republiky a konče starosty a zastupiteli obcí, ráda, a při každé příležitosti, hovoří o dvou problémech, které jsou, dle jejich názoru, těmi hlavními příčinami „blbé nálady“ řadových pracovníků ve státní i soukromé sféře a u jejich zaměstnavatelů příčinou uzavírání oddělení v nemocnicích, odlivu „mozků“ do zahraničí, omezování rozvoje výroby, apod.


Za jednu s příčin tohoto stavu považují nízkou úroveň mezd a platů, za druhou nedostatek odborně zdatných pracovníků. Každý z nich, lépe či hůře, se pokouší o „nápravu“, ale podstata problému jim uniká, příp. ji nechtějí, z různých důvodů, vůbec vidět.

Pomyslnou korunou jejich „snažení“ je výrok předsedy Senátu ČR Milana Štěcha:

„Myslím si, že je tu velká skupina lidí, kteří pracují jako OSVČ a nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využiti.“ „Příliv až několika desítek tisíc pracovníků by mohlo tuzemským firmám zajistit zvýšení odvodových podmínek pro osoby samostatně výdělečně činné na úroveň nyní platnou pro zaměstnance. Na sjezdu odborového svazu Kovo to ve čtvrtek v Olomouci řekl předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).“ ZDE

„Svým výrokem o pseudopodnikatelích pan Štěch téměř zastínil hlášku někdejšího ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD), který přirovnal živnostníky k parazitům. Kritické ohlasy proto na sebe nenechaly dlouho čekat. ODS se směje, že ČSSD už odpálila první programovou bombu. KDU-ČSL považuje výrok za nepřijatelný. STAN přemítá o duševním zdraví Štěcha.“ ZDE

„Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) požaduje odvolání předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD), který mluvil o zvýšení odvodů pro živnostníky jako způsobu, jak získat zaměstnance pro tuzemské firmy. Asociace to uvedla na svém webu. Štěchova čtvrteční slova na sjezdu odborového svazu Kovo v Olomouci asociace považuje za skandální a za zatím nejbrutálnější útok na živnostníky posledních let.“ ZDE

Zcela nejhorší na tom je, že v části svého výroku „je tu velká skupina lidí, kteří nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využiti“ má Milan Štěch, zcela výjimečně, „v podstatě pravdu“.

V naší republice je skutečně mnoho občanů z národohospodářského hlediska neefektivně pracovně využitých. Zapomněl, zřejmě z „opomenutí“, uvést, že tato skutečnost se netýká jen jím subjektivně uváděné části OSVČ, ale i jeho osobně, a řady jeho kolegů v Parlamentu ČR, ve vládě a na ministerstvech, na úřadech, různých výzkumných úřadech, apod.

„Opomenul“ také mluvit o příčinách tohoto stavu – našem členství v EU a NATO, přebujelých zákonech a předpisech, odlivu zisků do zahraničí, dlouhodobě neřešené podpoře středního a malého podnikání, příčinách “odlivu mozků“, likvidaci odborných a učňovských škol, atd. atd.

Jeho slova jsou dokladem úrovně lidí, kteří jsou v současné době ve vedení naší společnosti a státu, napříč politickým spektrem. Ti, kteří teď “kritizují” Milana Štěcha, nejsou vůbec lepší než on. Když se zcela nedávno Milan Štěch nevybíravým a urážlivým způsobem vyjadřoval o prezidentu ČR Miloši Zemanovi, Františku Čubovi a Lence Procházkové, tak mu mnozí z nich „tleskali“. Zřejmě si neuvědomují nebo nechtějí uvědomit, že se dívají do vlastního zrcadla. Bohužel, to jim, stejně tak jako řadě občanů tohoto státu, zřejmě nedochází …..

Jan Ámos Komenský, jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů, autor výroku, použitého v záhlaví článku, se musí „v hrobě obracet“…