Lavrov jasně řekl, co Rusko vykonalo a o co usiluje. Srovnejte s tím, co dělá Západ

Avatar
Původní autoři

Geo
3.7.2017 Eurasia24
Zatímco liberální model globalizace se vyčerpal a Západ otřásá bezpečností v Evropě, Rusko prosazuje svět, v němž není „nadřízených“ a „podřízených“. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov pronesl v pátek 30. června zásadní řeč na fóru Primakovské čtení v Moskvě.


Rusko podle Sergeje Lavrova „čestně vyplnilo svojí část domácího úkolu“ ve snaze o ukončení studené války a učinilo mnohé pro obnovení důvěry a vzájemného pochopení v euroatlantickém prostoru i ve světě celkově.

Z našich nejvýraznějších kroků připomenu bez přehánění rozhodující roli při sjednocení Německa, vyvedení vojsk ze států střední a východní Evropy a pobaltských zemí. Po celou tuto dobu jsme hráli s otevřenými kartami, bez skrytých úmyslů a dvojitých agend,řekl Lavrov.

V rozporu s dohodami naopak Západ nejenže nezrušil svůj vojenský blok NATO, ale naopak rozšířil svoji vojenskou přítomnost v Evropě až k ruským hranicím, pokračuje v posilování vojsk a jejich přesunech přes evropské země.

„Stojí za připomenutí, že v mnohém díky naší politice Evropané mohli za poslední čtvrtstoletí ušetřit kolosální prostředky, když snížili výdaje na obranu a namísto toho je využili na ekonomický a sociální rozvoj svých zemí a zvýšení blahobytu občanů,“ pokračoval Lavrov.

Nynější tendence v NATO jsou ale opačné: členské země jsou pod záminkou „ruské hrozby“ nuceny zvyšovat své výdaje na obranu na úkor zdrojů například pro důchodové zabezpečení.

„Bohužel, svět se nestal více stabilním ani více předvídatelným. Nejednou jsme hovořili o příčinách degradace mezinárodní situace, o neživotaschopnosti koncepce jednopolárnosti, o kontraproduktivitě jednostranných kroků, o nebezpečí podkopání mezinárodního práva a v souvislosti s tím o růstu silového faktoru ve světových událostech,“ konstatoval šéf ruské diplomacie.

„Dnes je očividné, že liberální model globalizace, jehož kořeny sahají do 90. let minulého století, a především jeho ekonomické hledisko orientované na zabezpečení vedoucího postavení a prosperity úzké skupiny států na úkor ostatního světa, se vyčerpal,“ prohlásil Sergej Lavrov.

Pokusy přizpůsobovat realitě 21. století instituty epochy bipolárního soupeření jsou podle něj odsouzeny k neúspěchu:  

„Konkrétně Severoatlantická aliance dosud zůstává v logice studené války, když se pokouší nalézt ospravedlnění pro svou vlastní existenci. Přitom se sama ocitla ve stavu, kdy není schopna dál adekvátní odpověď na růst hlavní hrozby současnosti – terorismu. A současně NATO svými kroky vážně otřáslo a nadále otřásá bezpečnostní strukturou v Evropě. To je jednoznačně v rozporu s nadějemi národů evropského kontinentu.“

A Rusko? To bude pokračovat ve své dosavadní politice, diametrálně odlišné od té, jakou Západ prosazoval a nadále prosazuje na Balkáně, v Iráku, v Afghánistánu či Libyi.  

„Rusko bude i nadále prosazovat mírovou, pozitivní a do budoucna zaměřenou agendu v mezinárodních otázkách, vystupovat jako urovnávací faktor, garant globální stability”, řekl Lavrov.

„Budeme pokračovat v posilování spolupráce s partnery v takových svazcích nového typu, jako je G20, BRICS, Šanghajská organizace pro spolupráci, Eurasijská hospodářská unie a další uskupení na prostranství SNS, kde není ‚nadřízených’ a ‚podřízených’, kde se rozhodnutí přijímají na základě vyváženého konsenzu a s přihlédnutím k zájmům bez výjimky všech účastníků,“ dodal ruský ministr zahraničí. 

– – –