Ne základnám: Otevřený dopis premiéru Bohuslavu Sobotkovi

Avatar
Původní autoři

3.7.2017   Ne základnám

Pane premiére,

obdrželi jsme od Vás odpověď na náš dopis ,,Výzva před cestou do Bruselu 2017“. V něm upozorňujeme na závazek, který Vláda České republiky přijala svým usnesením o přistoupení k Severoatlantické smlouvě a to v čl.1 zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou.


Upozornili jsme Vás a Vaším prostřednictvím Vládu České republiky, že tento závazek je ze strany tohoto vojenského mezinárodního paktu porušován. Konkretizovali jsme tuto skutečnost naším prohlášením ,,Vláda posílá do Pobaltí dvě vojenské jednotky k odstrašení Ruska“. Posílání bojových jednotek na jakékoliv území k odstrašení, je hrozba silou. Vaše odpověď, ve které tvrdíteZa signatáře ,, Výzva před cestou do Bruselu 2017“
Eva Novotná, mluvčí iniciativy Ne základnám

,,Pokud se jedná o domnělé porušování zákazu hrozbu silou, k tomu mohu pouze uvést, že formulace na kterou odkazujeme, v žádném případě nepoužila vláda, ale je dílem novinářů“,

se nezakládá na pravdě.

Vláda České republiky přijala dne 10.5.2017 usnesení č.351 – Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO. V tomto, mimo jiné, protiústavním návrhu pane premiére, je uvedeno, kopírujeme :

– Posílení společné obrany a odstrašení, a to především, s ohledem na ruskou hrozbu.

– Nejvýraznějším závěrem v rámci posílení alianční schopnosti odstrašení a obrany bylo rozhodnutí summitu NATO ve Varšavě o rozmístění čtyř aliančních mnohonárodních bojových uskupení v Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Polsku v rámci tzv. Posílené předsunuté přítomnosti (enhanced Forward Presence, eFP).

– Jedná se z vojenského pohledu o malou přítomnost, jejímž hlavním účelem je posílit kolektivní odstrašení demonstrací alianční solidarity a odhodlání bránit členy aliance.

– Uvedený koncept eFP by tak měl zaručit dostatečnou úroveň odstrašení před jakoukoli agresí proti spojencům na východním křídle Aliance. V případě, že by toto odstrašení selhalo a k napadení hostitelského státu by i přesto došlo, se pak počítá s použitím bojových uskupení eFP ve prospěch obrany konkrétní napadené hostitelské země.

Z uvedených textů vyplývá, že odstrašení – hrozba silou, není dílem novinářů, ale dílem Vlády České republiky, za kterou nesete plnou odpovědnost.

Dále nám tvrdíte, že žádáme o vystoupení České republiky ze Severoatlantické aliance.

Ne pane premiére, my žádáme ukončení činnosti v mezinárodním vojenském paktu NATO, který porušuje obsah vlastní smlouvy.

Ve svém sdělení nám dokonce podsouváte tvrzení, že existence jakékoliv armády je hrozba silou. Dovolujeme se proti tomu ohradit. To je Vaše fabulace. Stejně, jako snaha nám podsunout úvahu o rozpuštění Armády České republiky.

V závěru našeho dopisu Vás pane premiére upozorňujeme, že historička paní Marie Neudorflová se nejmenuje Neudorfová, jak je uvedeno v hlavičce Vašeho dopisu.

Za signatáře ,, Výzva před cestou do Bruselu 2017“
Eva Novotná, mluvčí iniciativy Ne základnám