O kryptoměně, Gajdarovi, Kudrinovi, imperátorovi a G20

Michail Chazin
9.7.2017 Politikus.ru,  překlad P. Rejf, ČeskéNárodníListy

Začnu, jako obvykle, „od Adama“. Otázkou je, proč Gajdar tak vyzdvihoval „nápad“, že ruská ekonomika by měla růst jen na úkor zahraničních investic? Ale že měnová politika přitom musí být maximálně restriktivní. To znamená, že peněžní zásoba by měla být tak nízká, že poskytovat rublové úvěry bylo nerentabilní, protože byly dražší. A tady je důvod, proč.

Faktem je, že klíčovým prvkem jakékoliv výroby je, kdo dostane přidanou hodnotu. Systém řízení a procesní řetězec (a jeho financování) může být proveden tak, že hlavním příjemcem (tím kdo přidanou hodnotu přijímá) může být kdokoli: dělníci (pak musí mít vysoké mzdy), majitelé (kteří si dovolí i neplatit mzdu a oběžné prostředky si přisvojují), nebo finančníci. Klasický případ je, kdy výrobci s vysokou přidanou hodnotou obvykle nedostanou clo – kdy v důsledku co nejnižšího cla se provádí všechny operace (například tavení hliníku z bauxitu) v pořizovací ceně a produkt se vyváží. (Pozn.přek.: Gajdar je ruský ekonom a politik, který byl hlavním ideovým tvůrcem ekonomických reforem začátku devadesátých let v Rusku.)

Tak působily Děripaskovy hliníkové závody v Rusku (jako kdyby tam nebyla žádná přidaná hodnota, žádný zisk a pak nebyla žádná daň), takto jedná společnost „Monsanto“ s farmáři … A tak funguje dolarový systém s těmi zeměmi, které nemohou (nebo nechtějí ) chránit svá práva. Jako například Rusko. Je možné jakkoli zvyšovat produktivitu práce, či pracovní výkon, jestli jsou úvěry a investice zahraniční, přidaná hodnota se bude i nadále vyvádět do zahraničí. Jmenovitě pro to, abychom svou prací podporovali západní finančníky. Gajdarův systém to dělal! A jeho následovníci stále fungují.

Někdo se ptá, proč liberální centrální banka zavírá regionální banky? Proto, aby v regionech nebyl vlastní kapitál! Aby malé a střední podniky v regionech nemohly existovat nezávisle od na centru! Je principiálně důležité, aby všechna přidaná hodnota se soustřeďovala v Moskvě (a v případě, že investice a půjčky mají původ mimo region, pak přidaná hodnota – zisk – z práce regionálních společností odtud odchází). A tak, když se Najbullina zříká regionální ekonomiky – tak se zříká ruské ekonomiky jako celku naše vláda spolu s MMF.

Nyní o kryptoměnách! To je způsob, jak „se dostat z jehly“. Bez hýbání se starým dolarovým systém (kterého se bojí dotknout, a upřímně řečeno, je to velmi nebezpečné). A z tohoto důvodu se tímto tématem tak nadšeně zabývají naši horliví liberálové, Gref na prvním místě! Jeho úkolem je zajistit, aby i v této oblasti přidaná hodnota odcházela z Ruska „chozjajinu“ (koho za něj považuje – je jiná otázka).

Existují závažné důvody se domnívat, že „imperátor Si Tin Pching“ přijel do Moskvy z nějakého důvodu, a ne jen proto, aby dostal řád. Podstata je, že Čína zavádí svou kryptoměnu („Fenix“), a pokud se rozhodne ji navázat na zlato, bude plně prolomen monopol petrodolaru. A Kissingerova návštěva pár dní před imperátorem byla významná, protože reprezentuje zájmy Rothschildů. To znamená, že část světové finanční elity učinila nabídku na regionalizaci finančního systému, jako protiváhu dolarové globalizace. Pokud na setkání v Hamburku Putin a Trump „zakroužkují“ ideu „antidolarového paktu“, nebude to pro nadnárodní finančníky nevýznamné. (Pozn.překl.: Si Tin Pching je prezident ČLR a generální tajemník KS Číny.)

Pro ty, kteří si myslí, že Trump nemá zájem na kolapsu dolarového světa – jak on tak o něco dříve Obama řekli otevřeně, že americká ekonomika nemá prostředky na podporu globálního finančního systému založeného na dolaru. To je prostě nemožné. To je důvod, proč Trump vybral optimální schéma rozvoje pro zájmy samotných USA. O tom, že Trump je nový izolacionista jsem napsal už dávno, ještě v roce 2014, když o Trumpovi nebyly ještě časté zmínky (ale už se dokonale osvědčily síly, které jej pak prosadily na prezidenta Spojených států (http://politikus.ru/articles/print:page,1,96570-mihail-hazin-o-kriptovalyutah-gaydare-kudrine-imperatore-i-g20.html ).
Mimochodem, velmi charakteristicky se vyjádřil o kryptoměně Kudrin, ihned poté, co Si získal řád. (Pozn.přek.: Kudrin je ruský ekonom, který začal pracovat pro Jelcina, v letech 2000-2011 byl ministrem financí). Zajímavé je – Ví, čím a proč byl iniciován jeho pokřik? A mimochodem, Putinova kritika „digitální ekonomiky“ bezprostředně po návštěvě Si této logice odpovídá – při plném pochopením toho, že tato vláda udělá vše, aby tento (potenciální) plán Trumpa-Si Tin Pchinga nebyl realizován, a přidaná hodnota z ruské ekonomiky nadále utíkala na Západ.

Právě tím dnes zakončuji. Tento text neuzavírá téma (podle známé anekdoty, v níž málo známý básník informuje na schůzi: „Celou noc jsem psal milostné básně. Vyčerpal jsem téma.“). Text je jen poznámka, v níž jsem se snažil popsat komplexní intriky, které dnes probíhají. A poskytnout pro komentáře summitu G20 možnost, podívat se na různé klíče k informacím, které budou přicházet ze summitu.


Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

– – –