Otevřený dopis poslanci TOP 09, ing. Františku Laudátovi

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa 19. 7. 2017 Pane poslanče Laudáte,
jak se dozvídám ze stránek Parlamentních Listů.cz, rozhodl jste se prý odejít (máte zřejmě na mysli z politiky) s dovětkem, že odcházíte včas. Nemohu jinak, než Vaše rozhodnutí přivítat. Dovolím si tedy několik slov k Vaší osobě. O tom, že jste jednoznačným zastáncem tvrdého protiruského postoje z pozice amerických zájmů, že jste příznivcem, zastáncem a podporovatelem severoatlantické aliance tedy NATO, je všeobecně známo. Ostatně od člena TOP 09 ani jiné postoje nelze očekávat.


Ale budiž, jste členem strany, která svým ideologickým zaměřením inklinuje k západním tendencím, proto ani nemůžete (a ani se o to nesnažíte) chápat evropskou situaci jinak, než ryze z pohledu zájmů USA. Vše, co potřebuje, chce a o co usilují USA se Vám hodí více, než racionálně chápat situaci v Evropě, jakkoliv je situace již značně vyhrocená. Nicméně právě tato situace Vám vyhovuje k tomu, abyste mohl otevřeně brojit proti Rusku, ve kterém vidíte všechno (hlavně nebezpečí), jen nic dobrého.

Pane Laudáte, jak lze z Wikipedie vyčíst, jste vysokoškolsky vzdělaný člověk (absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze) a Vaše životní dráha (až do jisté doby) má celou řadu všeobecně pozitivních činností a výsledků. Bylo by tedy možné předpokládat, že z výsledků Vaší bohaté činnosti a ze zkušeností z komunální politiky budete mít také předpoklad a schopnost chápat a vnímat nejen vnitrostátní, ale i reálnou mezinárodní politickou situaci ku prospěchu všech občanů, tedy nejen těch (včetně Vás), kteří zastávají prozápadní, přesněji proamerickou politiku TOP 09. Nemám Vám za zlé, že máte jiný či odlišný názor na politický či mezinárodní vývoj a události. Máte na něj stejné právo, jako každý jiný občan, kterému však jeho právo za své postoje upíráte. Vy jste se rozhodl tak jak jste se rozhodl a dal jste přednost hájit imperiální zájmy vojensky či mocensky sice silných, zato míru a prospěšné spolupráci zemí střední a východní Evropy se bránícím USA. To je holá skutečnost, pane poslanče.

Nepochybuji však, že to děláte jen z osobního přesvědčení, ale zcela jistě i z titulu jistých výhod, které Vám zřejmě z neochvějné a nezištné loajality k Vašim „západním přátelům“ plynou. Připomíná to však stejné osobní motivace a ambice, kterými se prezentovali někteří politici bývalí funkcionáři KSČM v době jejich vlády. Tenkrát se lísali k „bratru nejvěrnějšímu“, tedy k SSSR, z čehož rovněž požívali nemalých výhod. Vy se dnes stejně řiťolezecky lísáte k  jinému bratru, k USA a jeho vojenské záštitě NATO, stejně jako k EU. Jaký je tedy rozdíl ve Vašem snažení, postojích a politické ideologii? Lidem, kteří se tehdy v komunistickém režimu angažovali ve spolupráci s SSSR, čímž chtě nechtě sledovali zachování míru a bránili studené válce a snahám západních mocností o implementaci kapitalismu vojenskou silou, těmto lidem nemůžete přijít na jméno a jejich postoje ostrakizujete přesto, že stejnou rétoriku, stejné tendence projevujete svou loajálností k USA nejen vy v TOP 09, ale i Vaši ideologičtí kolegové v ODS či KDU-ČSL.

V celé řadě svých projevů, v nichž jste vyjádřil svou bezmeznou náklonnost a obhajobu západní politiky USA a tendencí NATO, jste se pro Parlamentní Listy.cz mj. také vyjádřil, cituji: „Anexe Krymu je regulérní okupací části cizího území. Rusové garantovali za bezjadernou Ukrajinu územní celistvost Ukrajiny, tak proč to nedrží?“ Anexe Krymu nebyla tvrdým a nepřijatelným zásahem.“ Vaše vyjádření , pane Laudáte, je účelové a ne zcela pravdivé, neboť Vašim cílem je především zdůraznit „okupaci“, kterou se údajně Rusko dopustilo na anexi Krymu. Jakkoli se Rusko zavázalo k udržení bezjaderné Ukrajiny jak připomínáte, nastaly (ne z viny Ruska) okolnosti, kterým musela Ruská federace čelit. Vás pane poslanče, však takové záležitosti nezajímají, protože byste nemohl účelově obviňovat Rusko z agrese. Určitě, vzhledem k Vašim názorům, však musíte vědět, co předcházelo tomu, než Rusko anexi realizovalo tedy, že se na Krymu intenzivně vedly kroky a činily přípravy k tomu, aby se zde vytvořily nové vojenské základny pro US army a NATO, což Ruská federace vyhodnotila jako bezprostřední ohrožení nejen státní hranice, ale Ruska jako takového.

Nepochybuji, že Vás tato reálná situace nezajímá, protože musíte dávat přednost zájmům USA, ale uvědomte se prosím, jak by se asi zachovaly USA, kdyby v bezprostřední blízkosti jejich hranic např. s Kubou či Mexikem cizí, notabene zámořské vojenské síly, v tomto případě např. ruská armáda, hodlaly vybudovat své základny. Potažmo, jak byste se zachoval Vy, kdybyste zjistil, že Rusové v Mexiku připravují vybudování svých základen. Nepochybně byste se asi z takové „nehorázné drzosti“ asi zbláznil a neumím si ani představit vaši reakci na takovou věc. Jste schopen, pane inženýre Laudáte, objektivně, apoliticky, bez emocí pochopit opodstatněnost opatření Ruské federace, které uskutečnila? Asi sotva, protože jinak byste nemohl už nemohl útočit na Rusko a mluvit o „regulérní okupaci části cizího území Ruskem“, ke kterému došlo v případě anexe Krymu.

Dále jste se pro PL.cz zmínil, že „ Je škoda, že Rusko se odklonilo od budování demokracie“. Proč si myslíte, že by se mělo Rusko odklánět od budování demokracie? Apropó, kde je psáno, že Rusko musí nutně postupovat podle Vašich představ podle „amerického“, námi převzatého modelu (velmi pochybné) demokracie? Je to vůbec demokratické jinému určovat resp. diktovat, jak má v „budování“ demokracie ve své zemi postupovat? Podle Vás zřejmě ano, pane Laudáte, Vy byste zřejmě chtěl, aby tak jak my (či spíše Vy) usilovně skáčeme podle toho jak „amíci“ pískají, skákali všichni, že? Rusko, na rozdíl od nás, si do svých záležitostí, včetně „budování“ Vámi zmíněné demokracie, nenechá kecat a hlavně, nehodlá blahosklonně a poníženě, v hlubokém předklonu přijímat příkazy Západu, jak je plnit.

Pokud byste se vážně reálně zamyslel nad tím co říkáte, pane poslanče Laudáte, musel byste si sám nafackovat. Proč? Připomenu Vám Vaše slova: … problém je, že NATO je obranná aliance proti vojenskému nepříteli. Chápete význam svých slov? Sám tvrdíte že NATO je obranná aliance proti vojenskému nepříteli, můžete prosím své tvrzení ještě doplnit a blíže specifikovat, kde a o jakého skutečného nepřítele jde, který je pro nás skutečným nebezpečím a který nás, resp. Spojené státy, Francii, Německo a další státy bezprostředně ohrožuje či nám vyhrožuje vojenským napadením? Vy už fakt vidíte ruského vojáka za každým stromem, v každém stínu. Na vystoupení pana Černého (KSČM) jste reagoval slovy, že Vám vadila jeho bagatelizace nebezpečí ruských aktivit v pobaltských zemích, ale dokonce i jeho názory na ukotvení naší země v NATO, které by nás, v případě našeho vystoupení, zpochybnily jako důvěryhodného partnera. Máte pravdu, pane poslanče, ztrapnit se jako „důvěryhodný“ partner by v takovém případě byla skutečná katastrofa. Otázka je, pro koho?

Nebezpečí v pobaltských státech je cíleně vykonstruovaná provokace ze strany USA k obrazu svému. Hodí se jim k tomu údajně i tzv. „zvýšená ruská aktivita“, přesněji „koncentrace vojenských sil“ v blízkosti hranic s pobaltskými zeměmi. Amíkům a generálům NATO, ale i Vám, pane poslanče, je úplně lhostejné, že ruská armáda se zdržuje „na svém výsostném území“ (což se o příslušnících US army v pobaltských státech říci nedá) v rámci plánovaného vojenského cvičení, ale protože je to v blízkosti pobaltských hranic, NATO si tuto skutečnost vysvětlí po svém jako provokaci a ohrožení sousedních států, coby členů NATO. Jen užitečný idiot jako Vy, pane poslanče Laudáte, můžete na takovou pitomost nejen naletět, ale ještě ji prezentovat jako reálné nebezpečí pro pobaltské státy, potažmo pro Evropu, NATO a tedy i pro nás. V NATO jsme si , jak všichni víme, z hlediska bezpečnosti všichni rovni. Protože se tímto „nebezpečím“ občané ČR a zvláště jistá část politiků, cítí značně ohrožena (opravdu?), musí být neodkladně přijato příslušné bezpečnostní opatření: posílení stavu národních armád pobaltských zemí o vojska NATO a armády USA. Bravo, pane poslanče, to je opravdu nejen adekvátní, ale především záslužná a chvályhodná věc vás politiků, která nás „ znepokojené“ občany musí bezpochyby uklidnit před vážně hrozícím nebezpečím z Ruska! Nebýt Vaší strategické prozřetelnosti, stejně jako prozřetelnosti Vašich stejně takticko-operativně myslících kolegů pane poslanče, zřejmě bychom už dávno byli napadeni, pohlceni a masakrováni uchvatitelským Ruskem. Nebo se mýlím?

Ostrakizujete aktivitu komunistů, kteří snad jako jediní racionálně, realisticky a s plnou odpovědností vůči občanům hodnotí nezákonnou a ústavě odporující iniciativu ministra Stropnického a vlády ČR, když má být do pobaltských států vysláno cca 290 příslušníků AČR jako „posílené předsunuté přítomnosti NATO“, údajně na základě tvrzení, že “čtyři členské země, naši partneři, naši spojenci, nás požádali o pomoc”. Nepožádali. Je to jen další svévolná, řiťolezecká aktivita a vstřícnost pana Stropnického a vlády ČR vůči velení NATO, které tuto iniciativu a loajalitu jistě patřičně ocení (formu ocenění lépe nezmiňovat). K zástupcům KSČM se vyjadřujete pohrdavě ( To, co tady / v PS / komunisti předvádějí poslední dobou, je skutečná nehoráznost), a jejich slova vydáváte pomalu jako poplašnou zprávu. Upřímně řečeno, pane poslanče Laudáte, jste to však Vy a  Vaši kolegové, kdo trestuhodně bagatelizuje vážnost těchto nezodpovědných rozhodnutí.

Nakonec chci zmínit pane poslanče, že ve Vašem jednání spatřuji chorobnou, neřku-li přímo patologickou nenávist k Rusku a jeho prezidentu Putinovi a z toho vyplývající až nezvladatelnou touhu na sebe, jako příslušníka tvrdého jádra TOP 09 upozornit svou jasnou, proamerickou rétorikou a zcela neobjektivními, nepravdivými a falešnými postoji především k situaci na Ukrajině, potažmo k ruské anexi Krymu. Jste zaslepen svou oddaností politice západu až tak, že nejste schopen vnímat realitu dění ve světě. Apropó, ještě jsem od Vás neslyšel jediné kritické a odsuzující slovo k zločinům, kterých se za posledních 200 let ve světě dopustili a stále dopouští USA na mnoha místech ve světě, ať už jde dnes o Lybii, Afghánistán, Irán, Irák, Sýrii atd., stejně jako o NATO, tedy severoatlantickou alianci, o které prohlašujete, že jde o alianci obrannou. Dobře víte, že toto tvrzení není pravdivé, že role NATO se již dávno změnila na provokativně-taktickou alianci, která připravuje půdu a situaci na pochybnou, sebezničující realizaci plánů amerických jestřábů, představitelů NWO apod., na napadení a vedení války s Ruskem.

Pokud máte výhrady k existenci KSČM, k jejich činnosti a názorům, mohu Vás ještě jako ideologického protivníka pochopit. Pokud jste však přesvědčen, že je třeba vojensky zničit Rusko, ve kterém vidíte nepřítele č. 1 pak Vás nejen lituji, ale považuji za blázna. Protože myslet si, že případnou válku mohou USA vyhrát, aniž by na to samy doplatily je stejně šílené, jako že si snad děláte iluze, že zrovna Vy, vaši příbuzní či Vaši stejně smýšlející kolegové-šílenci přežijete. To Vás už nelze považovat ani za užitečné idioty, ale za choromyslné, s totálně zdegenerovaným mozkem.