Tisková zpráva Ne základnám: ,,Válku volí jenom voli!“

Avatar
Původní autoři
13. 7. 2017

Vyslání našich vojáků do zahraniční na plnění bojových úkolů není vojenské rozhodnutí, je to rozhodnutí politické, rozhodnutí zákonodárců. Politické strany nemají ve svých programech, že budou dávat souhlas k bojovému nasazení našich vojáků do zahraničí pod velením cizích armád.

V programech ale mají (kromě hnutí ANO2011, které ve svém programu nemá body k obraně a zahraniční politice České republiky), naplňovat závazek plynoucí z čl.1 Charty Organizace spojených národů, stejně tak závazek plynoucí z čl. 1 Severoatlantické smlouvy:

zachovati mezinárodní mír a bezpečnost a k tomu cíli podnikati účinná kolektivní opatření, aby se předešla a odklidila ohrožení míru a byly zkrušeny útočné činy neb jiná porušení míru a bylo dosaženo pokojnými prostředkya v shodě se zásadami spravedlnosti a mezinárodního práva úpravy nebo řešení těch mezinárodních sporů neb situací, které by mohly vésti k porušení míru;
znění Severoatlantické smlouvy v článku 1
– smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silounebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.
Řada poslankyň a poslanců vědomě svým hlasováním v rozporu s mandátem od voličů, potvrdila účast našich vojáků v bojových uskupeních na území cizích států a porušila závazek plynoucí z čl.1) Charty Organizace spojených národů a čl. 1) Severoatlantické smlouvy.
Nejednali a nejednají v zájmů občanů České republiky, jednají ve svém zájmu, v zájmu jiných mocností a svá rozhodnutí vydávají za rozhodnutí České republiky, rozhodnutí občanů.
Na to nemají právo, není to rozhodnutí občanů.
Vzhledem k současné vyhrocené mezinárodní situaci, za kterou řada zákonodárců nese taktéž svůj díl odpovědnosti, tak svým jednáním přispěli k výsledku zjevných válečných příprav proti suverénnímu státu srovnatelné s rokem 1941.
K vzniku možného válečného konfliktu dochází porušováním článků 1) uvedených smluv, které nerespektuje 119 poslankyň a poslanců.
Uvedené poslankyně a poslanci převzali odpovědnost za zdraví a ztráty životů našich vojáků.Svým hlasováním je zařadili do bojových uskupení v rámci koncepce zájmových území (JOAC) vědomi si ochrany poslaneckou imunitou a neodpovědností za své hlasování. (neodpovědnost trvá neomezeně, nezaniká ukončením mandátu v Parlamentu , čl.27 odst.1) Ústavy České republiky.)
František Adámek, Jiří Běhounek, Marie Benešová, Jan Birke, Vlasta Bohdalová, Karel Černý, Vlastimil Gabrhel, Jan Hamáček, Pavel Havíř, Milan Chovanec, Jan Chvojka, Igor Jakubčík, Barbora Jelonková, Zuzana Kailová, Václav Klučka, Petr Kořenek, Jaroslav Krákora, Jan Mládek, Josef Novotný, Jiří Petrů, Lukáš Pleticha, Pavel Ploc, Adam Rykala, Antonín Seďa, Roman Sklenák, Bohuslav Sobotka, Štěpán Stupčuk, Zdeněk Syblík, Jeroným Tejc, Lubomír Toufar, Milan Urban, Václav Valhoda, Roman Váňa, Václav Votava, Jaroslav Zavadil, Václav Zemek
Andrej Babiš, Martina Berdychová, Stanislav Berkovec, Richard Brabec, Milan Brázdil, Pavel Čihák, Ivana Dobešová, Jaroslav Faltýnek, Matěj Fichtner, Josef Hájek, Jiří Holeček, David Kasal, Martin Kolovratník, Martin Komárek, Josef Kott, Roman Kubíček, Radka Maxová, Jana Pastuchová, František Petrtýl, Stanislav Pfléger, Ivan Pilný, Pavel Plzák, Roman Procházka, Karel Rais, Jan Sedláček, Martin Sedlář, Zdeněk Soukup, Martin Stropnický, Pavel Šrámek, Karel Tureček, Helena Válková, Pavel Volčík, Radek Vondráček, Rostislav Vyzula, Jiří Zlatuška
Zdeněk Bezecný, Jan Farský, Leoš Heger, Václav Horáček, Miroslav Kalousek, Daniel Korte, Rom Kostřica, Jiří Koubek, Michal Kučera, Helena Langšádlová, František Laudát, Jaroslav Lobkowicz, Nina Nováková, Herbert Pavera, Gabriela Pecková, Markéta Pekarová Adamová, Martin Plíšek, Jiří Skalický, František Vácha, Kristýna Zelienková, Marek Ženíšek
Marek Benda, Pavel Blažek, Petr Fiala, Simeon Karamazov, Miroslava Němcová, Martin Novotný, Jan Skopeček, Zbyněk Stanjura, Bohuslav Svoboda, Vladislav Vilímec, Jan Zahradník
Jan Bartošek, Pavel Bělobrádek, Ivan Gabal, Pavla Golasowská, Daniel Herman, Ludvík Hovorka, Jiří Junek, Marian Jurečka, Vít Kaňkovský, Ivan Adamec, Petr Kudela, Jiří Mihola, Josef Uhlík
Jiří Štětina
My níže podepsaní odmítáme aby bylo jednáno o nás bez nás. Máme právo na názor. Máme právo posuzovat vaše jednání, se kterým nesouhlasíme. Pokud chcete válku, tak bez nás. My chceme mír a toto slovo ve vašem hlasování a jednání není.

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
zaznamenali jsme ke slovům ,,zákonodárce” pana Stropnického z lavic Poslanecké sněmovny České republiky dne 12.11.2017  v 11:10 hodin potlesk.
Dovolujeme si okopírovat část stenozáznamu, který byl řadou z vás obdařen potleskem:
Čtyři členské země, naši partneři, naši spojenci, požádali o pomoc. Rozhodlo se na varšavském summitu na úrovni předsedů vlád a hlav členských států, že tomu tak bude, že se tomu bude říkat EFP program a že jednotlivé členské státy jsou žádány o příspěvky, že ta čtyři praporová uskupení budou vedena Brity, Kanadou, Německem a Spojenými státy a ať ostatní členské země k tomu přispějí.
Zdá se mi nemyslitelné, aby se Česká republika něčeho takového nezúčastnila.
Co je to, to uskupení? To je zhruba 1200 mužů, vážení. 1200 mužů krát čtyři. V září bude poblíž polských a běloruských hranic cvičení ruské armády, jmenuje se Západ 2017 a zúčastní se ho 80 000 vojáků.
Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, 
je nám opravdu líto, že někdo panu Stropnickému napsal špatný scénář. Ve scénáři mu pravděpodobně režisér vyškrtl údaje o počtu vojáků Pobaltských států.
Estonsko 6500 vojáků, Lotyšsko 5400 vojáků, Litva 12 000 vojáků, Polsko 106 000 vojáků. K tomu přičteme Estonsko 1110 cizích vojáků, Lotyšsko 1138 cizích vojáků, Litva 1022 cizích vojáků a Polsko 1279 cizích vojáků, celkově ve zbrani 134 449 vojáků. 
Z Poslanecké sněmovny České republiky a z vás, svých kolegů, si může pan Stropnický dělat legraci. S námi to bude o něco složitější. 
Dovolíme si ještě přiložit jeden podklad – tabulku Kalkulace nasazení, ve které nesedí součet výdajů v roce 2017 v neprospěch možného plného bojového nasazení Armády České republiky v akcích NATO a  to na zahraniční operace, celkem o 4 000 000,- Kč.
To je trestuhodné podrývání našich závazků k našim partnerům, útok na udržení víc než pevných přátelských svazků, (nejlépe až na věky) a to považujeme za nepatřičné.
Jsme názoru, že by se měl sněmovní tisk1121/0 projednat znovu a dát tak zákonodárci panu Stropnickému prostor k  novému vystoupení, ve kterém by mohl prezentovat opravený scénář o počtu vojáků v Pobaltí. Pan poslanec Kalousek by měl kontrolovat u řečnického pultu  každé slovo svého kolegy pana Stropnického, aby zabránil případné mezinárodní ostudě české zahraniční politiky a ztrátě důvěryhodnosti u našich spojenců v Severoatlantické alianci. Pana Kalouska tím zároveň chceme požádat, aby používal výrazů mých spojenců v Severoatlantické smlouvě, protože nemalý počet občanů České republiky se za spojence tohoto agresivního válečného aktu nepovažuje.
Děkujeme za pochopení
za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí