Dostal šest měsíců vězení za to, že napsal článek o spolupráci muslimů s nacisty. Stalo se v tzv. demokratické Evropě

Avatar
Původní autoři

Emil Sádlo
27. 8. 2017      FreeGlobe
Německý novinář Michael Stürzenberger byl odsouzen k šesti měsícům vězení za to, že ukázal na spolupráci muslimů s nacisty. Stürzenberger v článku „Svastika a půlměsíc“ popsal styky islámu s nacismem. Mj. zmínil Mohameda Amína al-Husajního, který byl velkým obdivovatelem Hitlera a přívržencem utvoření muslimských divizí Waffen SS. Tento muslimských duchovní byl po II. světové válce zařazen na seznam válečných zločinců, ale vyhnul se trestu smrti, protože si Francie chtěla s jeho pomocí vylepšit pozici na Blízkém východě.


Předmětem obžaloby se stala doprovodná fotografie zmíněného muftího Mohameda Amína al-Husajního na facebooku, na níž si zmíněný islámský duchovní potřásal rukou s německým nacistickým politikem, který měl na paži pásku se svastikou.

Soud došel k závěru, že si případní čtenáři mohou uvedenou fotografii vyložit způsobem poškozujícím islám.

Rozsudek šesti měsíců vězení ještě není pravomocný. Novinář oznámil, že se odvolá.